Dokument & lagar (25 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till yttranden 2007/08:UbU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 2007/08:UbU3y 2008 års

2008-05-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. För yttrande till finansutskottet föredragning av proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

2008-05-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Presentation av betänkande från Utredningen om utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering utredningssekreterarna Mats Benner

2008-05-08 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9.00 Information om aktuella EU-frågor tjänstemän från Utbildningsdepartementet 2. Kl. 9.30 Information om IVA:s och Vinnovas Forsknings- och framtidssyn

2008-04-24 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9-9.30 Information om European Spallation Source regeringens förhandlare Allan Larsson 2. Kl. 9.30-10.00 Presentation av gymnasieutredningens betänkande

2008-04-10 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Presentation av betänkandet Världsklass Åtgärdsplan för den kliniska forskningen professor Olle Stendahl 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justering

2008-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ4-30 Föredragningslista 1. Kl. 08.00 i RÖ4-30 Justering av protokoll 2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan 3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2007/08:UbU11

2008-04-03 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 10:30 Plats: Skandiasalen Föredragningslista Öppen utfrågning om framgångsrika skolor Bilagor Program på papper i basen Deltagarlista på papper i

2008-04-01 10:30:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2007/08:UbU11 Grundskolan 2007/08:UbU12 Vissa etikprövningsfrågor m.m. 4.

2008-03-27 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Jernkontoret presenterar sin forskningsstrategi vd Elisabeth Nilsson 2. Presentation av betänkandet Frivux valfrihet i vuxenutbildningen utredaren Mats Gerdau

2008-03-13 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl 9.00-9.30 Presentation av betänkande från utredningen om avveckling av kår- och nationsobligatoriet utredaren Erland Ringborg 2. Kl. 9.30-10.00 Regeringens

2008-03-06 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 10:45 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista Introduktion till seminariet om europeisk forskningspolitik i förstakammarsalen kl. 13.00-15.30 Bilagor Inför sammanträdet tisdagen den 4 mars Utlåtande 2007/08:UbU3

2008-03-04 10:45:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2007/08:UbU6 Studiestöd 2007/08:UbU7 Förskolan 4. Anmälan till kammardebatt

2008-02-21 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Överlämnande av motion 2007/08:A402 yrkande 33 av Peter Eriksson m.fl. mp till det sammansatta justitie- och socialutskottet

2008-02-14 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Presentation av Befattningsutredningens betänkande utredaren professor Ann Numhauser-Henning 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justering av förslag

2008-01-31 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU5 Forskning och forskarutbildning 4. Anmälan till kammardebatt

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Resursutredningens betänkande SOU 2007:81 Resurser för kvalitet presenteras av utredaren Dan Brändström och utredningssekreteraren Kjell Blückert 2. Justering

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet, Sigbrit Franke, Ulf Lundgren och Pär Omling informerar om sin verksamhet 2. Justering av protokoll

2007-12-06 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 4. Anmälan

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd 4. Anmälan till kammardebatt om 2007/08:UbU2

2007-11-22 09:00:00

Paginering