Dokument & lagar (2 103 träffar)

Riksdagens protokoll 2008/09:130

Riksdagens protokoll 2008/09:130 Torsdagen den 11 juni Kl. 10:00 18:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Roland Bäckman s avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2009-06-11

Riksdagens protokoll 2008/09:130 (pdf, 1299 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:12

Riksdagens protokoll 2008/09:12 Tisdagen den 14 oktober Kl. 13:30 19:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2, 3 och 7 oktober. 2 Anmälan om kompletteringsval till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Tredje vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund

2008-10-14

Riksdagens protokoll 2008/09:12 (pdf, 845 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:109

Riksdagens protokoll 2008/09:109 Onsdagen den 29 april Kl. 09:00 18:22 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 april. 2 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden Förste vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden den 4 maj10 september delats ut till

2009-04-29

Riksdagens protokoll 2008/09:109 (pdf, 1446 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:103

Riksdagens protokoll 2008/09:103 Tisdagen den 21 april Kl. 13:30 21:55 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 14 och 15 april. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 23 april kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Statsrådet Lars Leijonborg

2009-04-21

Riksdagens protokoll 2008/09:103 (pdf, 1128 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:102

Riksdagens protokoll 2008/09:102 Fredagen den 17 april Kl. 09:00 12:23 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:438 Till riksdagen Interpellation 2008/09:438 Resurser för kvalitet i grundutbildningarna  av Mikael Damberg s Interpellationen

2009-04-17

Riksdagens protokoll 2008/09:102 (pdf, 724 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:99

Riksdagens protokoll 2008/09:99 Tisdagen den 14 april Kl. 13:30 14:44 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 april. 2 Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Andre vice talmannen meddelade att debatten med anledning av vårpropositionens avlämnande skulle äga rum onsdagen

2009-04-14

Riksdagens protokoll 2008/09:99 (pdf, 453 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:95

Riksdagens protokoll 2008/09:95 Onsdagen den 1 april Kl. 09:00 21:08 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 26 mars. 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Lena Hallengren s avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2009-04-01

Riksdagens protokoll 2008/09:95 (pdf, 1632 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:72

Riksdagens protokoll 2008/09:72 Onsdagen den 18 februari Kl. 09:00 16:19 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 februari. Välkomsthälsning Anf. 1 FÖRSTE VICE TALMANNEN: Innan vi går över till debatten ska jag bara be att få hälsa representanterna för den diplomatiska kåren välkomna till den utrikespolitiska

2009-02-18

Riksdagens protokoll 2008/09:72 (pdf, 1226 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:70

Riksdagens protokoll 2008/09:70 Fredagen den 13 februari Kl. 09:00 16:05 1 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Laila Bjurling s avsagt sig uppdraget som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta

2009-02-13

Riksdagens protokoll 2008/09:70 (pdf, 1168 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:53

Riksdagens protokoll 2008/09:53 Fredagen den 19 december Kl. 09:00 14:54 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Per Bolund mp skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2009 varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Christopher Ödmann mpatt

2008-12-19

Riksdagens protokoll 2008/09:53 (pdf, 1012 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:94

Riksdagens protokoll 2008/09:94 Tisdagen den 31 mars Kl. 15:00 15:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2325 mars. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 2 april kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Socialminister Göran Hägglund kdstatsrådet

2009-03-31

Riksdagens protokoll 2008/09:94 (pdf, 313 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:90

Riksdagens protokoll 2008/09:90 Tisdagen den 24 mars Kl. 13:30 22:19 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 18 mars. 2 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT mHerr talman Europeiska rådet den 19 och 20 mars dominerades av den

2009-03-24

Riksdagens protokoll 2008/09:90 (pdf, 1281 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:85

Riksdagens protokoll 2008/09:85 Tisdagen den 17 mars Kl. 13:30 21:23 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 911 mars. 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Ibrahim Baylan s avsagt sig uppdragen som ledamot och ordförande i trafikutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Meddelande

2009-03-17

Riksdagens protokoll 2008/09:85 (pdf, 1020 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:71

Riksdagens protokoll 2008/09:71 Tisdagen den 17 februari Kl. 13:30 20:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 911 februari. 2 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden Talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden den 17 februari10 september med voteringstider

2009-02-17

Riksdagens protokoll 2008/09:71 (pdf, 892 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:52

Riksdagens protokoll 2008/09:52 Torsdagen den 18 december Kl. 10:00 22:51 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 december. 2 Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Wiwi-Anne Johansson som suppleant i konstitutionsutskottet.

2008-12-18

Riksdagens protokoll 2008/09:52 (pdf, 1867 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:36

Riksdagens protokoll 2008/09:36 Onsdagen den 26 november Kl. 09:00 16:07 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 november. 2 Utökning av antalet suppleanter i justitieutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i justitieutskottet

2008-11-26

Riksdagens protokoll 2008/09:36 (pdf, 911 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:25

Riksdagens protokoll 2008/09:25 Tisdagen den 11 november Kl. 13:30 23:00 1 Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Per Bolund mp avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden och att Johan Pehrson fp avsagt sig uppdraget som suppleant i riksbanksfullmäktige. Kammaren biföll dessa avsägelser. 2 Anmälan

2008-11-11

Riksdagens protokoll 2008/09:25 (pdf, 1270 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:129

Riksdagens protokoll 2008/09:129 Onsdagen den 10 juni Kl. 09:00 19:09 1 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Jeppe Johnsson m anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 16 augusti. Kammaren biföll denna anhållan. 2 Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

2009-06-10

Riksdagens protokoll 2008/09:129 (pdf, 1432 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:125

Riksdagens protokoll 2008/09:125 Måndagen den 1 juni Kl. 13:00 19:41 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 20, 25 och 26 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:512 Till riksdagen Interpellation 2008/09:512 Den

2009-06-01

Riksdagens protokoll 2008/09:125 (pdf, 1162 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:124

Riksdagens protokoll 2008/09:124 Tisdagen den 26 maj Kl. 13:00 16:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:507 Till riksdagen Interpellation 2008/09:507 God levnadsnivå

2009-05-26

Riksdagens protokoll 2008/09:124 (pdf, 789 kB)