Dokument & lagar (2 103 träffar)

Riksdagens protokoll 2008/09:112

Riksdagens protokoll 2008/09:112 Onsdagen den 6 maj Kl. 09:00 16:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 april. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:471 Till riksdagen Interpellation 2008/09:471 Prioritering

2009-05-06

Riksdagens protokoll 2008/09:112 (pdf, 1062 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:100

Riksdagens protokoll 2008/09:100 Onsdagen den 15 april Kl. 10:00 17:16 1 Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen Anmäldes  Proposition  2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition  Finansministern överlämnade 2009 års ekonomiska vårproposition 2008/09:100. Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG mHerr talman

2009-04-15

Riksdagens protokoll 2008/09:100 (pdf, 1135 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:68

Riksdagens protokoll 2008/09:68 Onsdagen den 11 februari Kl. 09:00 16:16 1 Val av justitieombudsman Följande skrivelse hade inkommit: Riksdagen  Konstitutionsutskottet har berett frågan om omval av justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt. Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för tiden från valet

2009-02-11

Riksdagens protokoll 2008/09:68 (pdf, 1115 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:67

Riksdagens protokoll 2008/09:67 Tisdagen den 10 februari Kl. 13:30 22:14 1 Meddelande om val Förste vice talmannen meddelade att val av justitieombudsman skulle äga rum onsdagen den 11 februari. 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2008/09:307

2009-02-10

Riksdagens protokoll 2008/09:67 (pdf, 1098 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:110

Riksdagens protokoll 2008/09:110 Måndagen den 4 maj Kl. 11:00 11:48 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 24 och 27 april. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Anna Tenje m återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 maj, varigenom uppdraget som ersättare

2009-05-04

Riksdagens protokoll 2008/09:110 (pdf, 426 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:108

Riksdagens protokoll 2008/09:108 Tisdagen den 28 april Kl. 13:30 18:57 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 22 april. 2 Utökning av antalet suppleanter i näringsutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i näringsutskottet

2009-04-28

Riksdagens protokoll 2008/09:108 (pdf, 743 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:41

Riksdagens protokoll 2008/09:41 Onsdagen den 3 december Kl. 09:00 17:47 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 27 november. 2 Beslut om ärenden som slutdebatterats den 27 november SfU2 Utgiftsområde 8 Migration  Punkt 1 Mål för utgiftsområde 8 1. utskottet  2. res. 1 v Votering: 265 för utskottet 

2008-12-03

Riksdagens protokoll 2008/09:19

Riksdagens protokoll 2008/09:19 Fredagen den 24 oktober Kl. 09:00 10:57 1 Aktuell debatt: Felaktig läkemedelsanvändning för äldre Anf. 1 THOMAS NIHLÉN mpHerr talman Miljöpartiet har tagit initiativ till den här debatten om felaktig läkemedelsanvändning för äldre. Bakgrunden är den senaste tidens intensiva debatt i

2008-10-24

Riksdagens protokoll 2008/09:19 (pdf, 531 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:107

Riksdagens protokoll 2008/09:107 Måndagen den 27 april Kl. 11:00 14:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 21 april. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:454 Till riksdagen Interpellation 2008/09:454 Sekretessproblem

2009-04-27

Riksdagens protokoll 2008/09:107 (pdf, 725 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:137

Riksdagens protokoll 2008/09:137 Tisdagen den 23 juni Kl. 09:00 15:35 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 juni. 2 Nya riksdagsledamöter Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöter Till Valprövningsnämnden

2009-06-23

Riksdagens protokoll 2008/09:137 (pdf, 935 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:133

Riksdagens protokoll 2008/09:133 Tisdagen den 16 juni Kl. 09:00 15:40 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 juni. 2 Nya företrädare och ersättare i Europaparlamentet Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelse: Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten

2009-06-16

Riksdagens protokoll 2008/09:133 (pdf, 772 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:121

Riksdagens protokoll 2008/09:121 Tisdagen den 19 maj Kl. 13:00 15:45 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 maj. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att onsdagen den 20 maj skulle votering äga rum kl. 9.00 samt efter debattens slut i betänkande 2008/09:KrU9

2009-05-19

Riksdagens protokoll 2008/09:121 (pdf, 640 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:126

Riksdagens protokoll 2008/09:126 Fredagen den 5 juni Kl. 14:00 14:02 1 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att tisdagen den 9 juni kl. 13.00 skulle bordläggningsplenum äga rum. Tidigare aviserat interpellationssvar skulle utgå. 2 Meddelande om partiledardebatt Talmannen meddelade

2009-06-05

Riksdagens protokoll 2008/09:126 (pdf, 365 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:120

Riksdagens protokoll 2008/09:120 Måndagen den 18 maj Kl. 11:00 15:36 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11 och 12 maj. 2 Ledighet Talmannen meddelade att Liza-Maria Norlin kd ansökt om ledighet under tiden den 15 juni16 augusti. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde att Jan Erik

2009-05-18

Riksdagens protokoll 2008/09:120 (pdf, 581 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:89

Riksdagens protokoll 2008/09:89 Måndagen den 23 mars Kl. 11:00 15:30 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 mars. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 26 mars kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Näringsminister Maud Olofsson cjordbruksminister

2009-03-23

Riksdagens protokoll 2008/09:89 (pdf, 838 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:78

Riksdagens protokoll 2008/09:78 Torsdagen den 26 februari Kl. 12:00 17:43 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 februari. 2 Meddelande om EU-debatt Andre vice talmannen meddelade att torsdagen den 12 mars kl. 12.00 skulle en debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet anordnas. Meddelandet hade

2009-02-26

Riksdagens protokoll 2008/09:78 (pdf, 1056 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:7

Riksdagens protokoll 2008/09:7 Tisdagen den 30 september Kl. 13:30 14:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 22 september. 2 Meddelande om val Talmannen meddelade att val till Nordiska rådets svenska delegation skulle äga rum onsdagen den 1 oktober Meddelandet hade delats ut till riksdagens ledamöter.

2008-09-30

Riksdagens protokoll 2008/09:7 (pdf, 398 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:119

Riksdagens protokoll 2008/09:119 Fredagen den 15 maj Kl. 09:00 12:23 1 Svar på interpellation 2008/09:411 om undsättningslån Anf. 1 Näringsminister MAUD OLOFSSON cHerr talman Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att snabbt ta initiativ till en ändring av regelverket för undsättningslån för att underlätta för

2009-05-15

Riksdagens protokoll 2008/09:119 (pdf, 749 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:83

Riksdagens protokoll 2008/09:83 Torsdagen den 12 mars Kl. 12:00 19:24 1 Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet Anf. 1 Statsrådet CECILIA MALMSTRÖM fpFru talman, ärade ledamöter Vi européer har EU och dess föregångare mycket att tacka för: en stabil fred, rivna gränser mellan människor och länder och en långtgående

2009-03-12

Riksdagens protokoll 2008/09:83 (pdf, 1297 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:82

Riksdagens protokoll 2008/09:82 Onsdagen den 11 mars Kl. 09:00 17:20 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:365 Till riksdagen Interpellation 2008/09:365 Städbranschen och skattefusk av Birgitta Eriksson s Interpellationen kommer att

2009-03-11

Riksdagens protokoll 2008/09:82 (pdf, 1299 kB)