Dokument & lagar (42 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:43 Måndag 2012-08-27 kl. 16:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:43 Datum och tid: 2012-08-27 16:30 Plats: RÖ 4-50 1. En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler SoU24 Justering Prop. 2011/12:112 och motion Föredragande: KD 2. EU-förslag om kliniska prövningar av humanläkemedel

2012-08-27 16:30:00

Utskottsmöte 2011/12:42 Torsdag 2012-06-14 kl. 08:45

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:42 Datum och tid: 2012-06-14 08:45 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen SoU21 Justering Prop. 2011/12:147 Föredragande:

2012-06-14 08:45:00

Utskottsmöte 2011/12:41 Torsdag 2012-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid: 2012-06-07 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Ragnwi Marcelind Socialdepartementet Sociala delen inför Epscorådet den 21 juni 2. Ca kl 11.15 information av Företrädare för

2012-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:40 Torsdag 2012-05-31 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40 Datum och tid: 2012-05-31 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 09.30 Information av Socialdepartementet Statssekreterare, Karin Johansson, informerar om handlingsplanen för organdonation 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare

2012-05-31 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:39 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39 Datum och tid: 2012-05-24 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 09.30 Information av Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vård och omsorgsområdet SOU 2012:33 2. Justering av protokoll 3. Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

2012-05-24 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37 Datum och tid: 2012-05-10 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation i allmänpraktik SoU22 Justering Prop. 2011/12:108 och motion Föredragande: JLS 3. Ändrad könstillhörighet

2012-05-10 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:36 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36 Datum och tid: 2012-05-08 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11.00 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren informerar över granskningsrapporten Statens försäljningar av apotek RiR 2012:10 2. Justering av protokoll 3.

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:35 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35 Datum och tid: 2012-04-26 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation SoU19 Justering Prop.2011/12:95 Föredragande: KD 3. Redogörelse för behandlingen

2012-04-26 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-04-19 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-04-19 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Funktionshindersfrågor SoU13 Justering Motioner Föredragande: JLS 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den

2012-04-19 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11.00 Information av UD Tjänstemän från Amerikaenheten informerar om politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i Brasilien, Argentina och Chile 2. Justering

2012-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-04-12 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid: 2012-04-12 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. EU-förslag om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen

2012-04-12 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-03-29 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Läkemedelsfrågor SoU16 Justering Motioner Föredragande: AR 3. Genomförande av ändringsdirektivet 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning

2012-03-29 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Alkoholservering på särskilda boenden SoU15 Justering Prop. 2011/12:61 Föredragande: KD 3. Läkemedelsfrågor SoU16 Fortsatt beredning Motioner

2012-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-03-22 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid: 2012-03-22 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 5-37 1. Kl. 09.30 Uppvaktning av Handikappförbunden Ingrid Burman, ordförande m.fl. 2. Justering av protokoll 3. EU-förslag om ändring av direktiv 2001/83/EG vad gäller information

2012-03-22 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av ändringsdirektivet 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel SoU17 Beredning Prop. 2011/12:74 Föredragande: AR

2012-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-03-15 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 5-37 Obs tillfällig sessionssal v.11-12 1. Kl. 09.00 Information av Socialdepartementet Karin Johansson, Statssekreterare informerar över läkemedelsstrategin och aktuella frågor

2012-03-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 Obs tillfällig sessionssal v.11-12 1. Kl. 11.00 Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson informerar över behovsbedömningsinstrumentet samt uppföljning

2012-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-01 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-01 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 09.30 Information av Handisam 2. Justering av protokoll 3. Läkemedelsfrågor SoU16 Beredning Motioner Föredragande: AR 4. EU-förslag om ändring av direktiv 2001/83/EG

2012-03-01 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11:00 Information från utredningen om assistansersättningens kostnader SOU 2012:6 2. Justering av protokoll 3. Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor SoU14

2012-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Torsdag 2012-02-23 kl. 08:45

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-02-23 08:45 kl. 08:45 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen SoU11 Justering Förslag till utskottsinitiativ Föredragande: KD 3. Arbetsplan 4. Kanslimeddelanden

2012-02-23 08:45:00

Paginering