Dokument & lagar (2 881 träffar)

Riksdagens protokoll 2016/17:100

1  Justering av protokoll Protokollet för den 5 april justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:415 Till riksdagen Interpellation 2016/17:415 Tillkännagivanden från riksdagen av Johan Forssell M Interpellationen kommer att besvaras den 5

2017-04-26

Riksdagens protokoll 2016/17:100 (pdf, 1097 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:99

1  Justering av protokoll Protokollet för den 4 april justerades. 2  Meddelande om frågestund Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 27 april kl. 14.00. 3  Meddelande om aktuell debatt om attentatet i Stockholm Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att på begäran av

2017-04-25

Riksdagens protokoll 2016/17:99 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:93

1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 mars justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Ingemar Nilsson S avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i finansutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade

2017-04-06

Riksdagens protokoll 2016/17:93 (pdf, 1134 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:94

1  Avsägelse Talmannen meddelade att Penilla Gunther KD avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Robert Halef som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

2017-04-07

Riksdagens protokoll 2016/17:94 (pdf, 275 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:77

1  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Runar Filper SD avsagt sig uppdragen som suppleant i justitieutskottet och i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 3 mars. Kammaren biföll dessa avsägelser. 2  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2016/17:120

2017-03-02

Riksdagens protokoll 2016/17:77 (pdf, 1072 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:78

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Anna Wallentheim S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 6 mars, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Christer Adelsbo S2  Ansökan om ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Anders Forsberg SD ansökt

2017-03-03

Riksdagens protokoll 2016/17:78 (pdf, 397 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:96

1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 mars justerades. 2  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 20 april kl. 14.00. 3  Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats

2017-04-19

Riksdagens protokoll 2016/17:96 (pdf, 1162 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:95

1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition anmäldes. Finansministern överlämnade 2017 års ekonomiska vårproposition 2016/17:100. Anf. 1  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON SHerr talman I dag är

2017-04-18

Riksdagens protokoll 2016/17:95 (pdf, 671 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:47

1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 november justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:170 Till riksdagen Interpellation 2016/17:170 Turkiska statens förhållningssätt till folkmordet seyfo av Robert Hannah L Interpellationen

2016-12-15

Riksdagens protokoll 2016/17:47 (pdf, 1178 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:48

1 Fråga om hänvisning av motion till utskott Fråga om hänvisning av motion till utskott Motion Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo av Christer Nylander m.fl. L föredrogs. Anf. 1  TALMANNEN: Christer Nylander och övriga ledamöter från Liberalerna har lämnat in en motion med åberopande av 9 kap. 15 riksdagsordningen.

2016-12-16

Riksdagens protokoll 2016/17:48 (pdf, 945 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:132

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Jeff Ahl SD skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets SDatt Katarina Köhler S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget

2017-06-27

Riksdagens protokoll 2016/17:132 (pdf, 712 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:131

1  Justering av protokoll Protokollen för den 2 och 7 juni justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Maria Abrahamsson M avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Mattias Vepsä S skulle tjänstgöra

2017-06-26

Riksdagens protokoll 2016/17:131 (pdf, 608 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:130

1  Avsägelse Talmannen meddelade att Runar Filper SD avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrick Reslow som suppleant i konstitutionsutskottet. Talmannen förklarade

2017-06-21

Riksdagens protokoll 2016/17:130 (pdf, 647 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:129

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2016/17:3754 och 3755 till socialutskottet  2  Ärenden för bordläggning Följande dokument anmäldes och bordlades: Finansutskottets betänkanden 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2016/17:FiU21 Vårändringsbudget

2017-06-20

Riksdagens protokoll 2016/17:129 (pdf, 1084 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:128

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala M återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Gunnar Hedberg M2  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Eva-Lena Gustavsson S skulle tjänstgöra som ersättare

2017-06-19

Riksdagens protokoll 2016/17:128 (pdf, 1211 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:127

1  Justering av protokoll Protokollen för den 2931 maj samt för den 1 juni justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Berit Högman S avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets

2017-06-16

Riksdagens protokoll 2016/17:127 (pdf, 464 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:126

1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Beatrice Ask M avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Beatrice Ask som ledamot i konstitutionsutskottet och Tomas Tobé som

2017-06-15

Riksdagens protokoll 2016/17:126 (pdf, 1369 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:125

Välkomsthälsning Anf. 1  TALMANNEN: First of all, I would like to say warmly welcome to the Speaker of the Parliament of Cyprus, Demetris Syllouris. You are most welcome to the Swedish Parliament. Applåder 1  Partiledardebatt Anf. 2  Statsminister STEFAN LÖFVEN SPartiledardebatt Herr talman En härlig utekväll i ett pulserande

2017-06-14

Riksdagens protokoll 2016/17:125 (pdf, 1390 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:124

1  Anmälan om ersättare för statsråd Förste vice talmannen anmälde att Stefan Nilsson MP skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Per Bolund MP från och med den 15 juli och tills vidare. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Lorentz Tovatt MP skulle tjänstgöra som ersättare för Per Olsson MP

2017-06-13

Riksdagens protokoll 2016/17:124 (pdf, 696 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:123

1  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 juni kl. 14.00. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:539 Till riksdagen Interpellation 2016/17:539 Avgiftsfri skola för alla av Daniel Riazat V Interpellationen

2017-06-12

Riksdagens protokoll 2016/17:123 (pdf, 676 kB)