Dokument & lagar (87 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Generaldirektör Claes Norgren och avdelningschef Göran Karreskog, Konkurrensverket, lämnar synpunkter på proposition 2007/08:87

2008-04-10 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling för yttrande till socialutskottet av proposition 2007/08:87 om bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder

2008-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum och tid: 08:30 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Närings- och kulturutskotten håller offentlig utfrågning om upphovsrätt på internet med program enligt bilaga. Bilagor

2008-04-03 08:30:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Synpunkter på proposition 2007/08:60 om fjärrvärmelag m.m. lämnas av: a kl. 11.00 Förbundsjurist Katarina Abrahamsson, Villaägarnas Riksförbund,

2008-04-01 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Medgivande om att kulturutskottets ledamöter och tjänstemän får delta i sammanträdet. 2. Utredare Katarina Delin, riksdagens utredningstjänst, lämnar upplysningar

2008-03-27 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning 2007/08:RRS9 angående Almi Företagspartner AB och samhällsuppdraget

2008-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa energipolitiska frågor. JF 3. Inkomna EU-dokument. 4. Kanslimeddelanden. 5.

2008-03-11 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa näringspolitiska frågor. RB 3. kl. 09.40 Verkställande direktör Johan Carlstedt,

2008-03-06 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. 11.00-11.30 Statssekreterare Magnus G Graner, departementrsrådet Christine Lager, ämnesrådet Kristina Holmgren och ämnessakkunnige Maria

2008-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till finansutskottet över kommissionens meddelande SEK/2007/1188 om en budgetreform för

2008-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Val av vice ordförande. 2. Protokollsjustering. 3. Behandling av motioner om vissa näringspolitiska frågor. RB 4. Behandling av motioner om vissa energipolitiska

2008-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. kl. 11.00-12.00 Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, a lämnar information för samråd rörande EU:s förslag KOM/2008/19 till direktiv om främjande

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Riksrevisor Lennart Grufberg med medarbetare från Riksrevisionen lämnar information 3. kl. 10.00 Almi Företagspartner AB 4. 5. 6.

2008-01-31 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, lämnar information om genomförda analyser inför försäljningen av Vin Sprit AB.

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Administrativ direktör Kjetil Storvik, administrationschef Ivar Kristensen samt senior advisors Marcus Zackrisson och Petra Nilsson-Andersen, Nordiskt Innovationscentrum,

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2007/08:1 utgiftsområde 24 Näringsliv jämte motioner. KS

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2007/08:1 utgiftsområde 19 Regional utveckling jämte motioner.

2007-11-29 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2007/08:1 utgiftsområde 21 Energi jämte motioner. JF 3.

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnar information om energifrågor inför TTE-rådets möte den 3 december samt om kommande

2007-11-22 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av proposition 2007/08:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv jämte motioner. KS 3. kl. 10.00 Departementsrådet

2007-11-15 09:30:00