Dokument & lagar (5 727 träffar)

Riksdagens protokoll 2016/17:72

1  Justering av protokoll Protokollet för den 1 februari justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:272 Till riksdagen Interpellation 2016/17:272 Mer idrott av Saila Quicklund M Interpellationen kommer inte hinna besvaras innan tidsfristen.

2017-02-22

Riksdagens protokoll 2016/17:72 (pdf, 1268 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:71

1  Justering av protokoll Protokollet för den 31 januari justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Lars Beckman M utsetts till ny

2017-02-21

Riksdagens protokoll 2016/17:71 (pdf, 799 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:70

1  Svar på interpellation 2016/17:257 om den turkiska regeringens förtryck av oppositionen Anf. 1  Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM SSvar på interpellationer Herr talman Ärade ledamöter Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att Sveriges regering agerar mot behandlingen av HDP:s två ordförande

2017-02-17

Riksdagens protokoll 2016/17:70 (pdf, 407 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:69

1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 januari justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Andreas Carlson KD avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. Förste vice talmannen meddelade att Margareta Åberg avsagt sig uppdraget som riksrevisor från

2017-02-16

Riksdagens protokoll 2016/17:69 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:68

1  Val av riksrevisorer Anf. 1  ANDREAS NORLÉN MVal av riksrevisorer Herr talman Låt mig först hit till kammarens åhörarläktare välkomna de personer som konstitutionsutskottet har föreslagit ska väljas till riksrevisorer: Statistiska centralbyråns generaldirektör Stefan Lundgren, generaldirektören vid Myndigheten för

2017-02-15

Riksdagens protokoll 2016/17:68 (pdf, 802 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:67

1 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SÅterrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari Fru talman För snart två veckor sedan sammanträdde Europeiska rådet för ett informellt möte på Malta. Den största frågan på dagordningen var den externa migrationen

2017-02-14

Riksdagens protokoll 2016/17:67 (pdf, 830 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:90

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:22 för torsdagen den 16 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet. 2  Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Talmannen meddelade att debatten med anledning av

2017-03-31

Riksdagens protokoll 2016/17:90 (pdf, 366 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:89

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Azadeh Rojhan Gustafsson S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 2 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Anna Vikström Satt Olle Thorell S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 2 april, varigenom

2017-03-30

Riksdagens protokoll 2016/17:89 (pdf, 718 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:63

1  Meddelande om statsministerns frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 2 februari kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven S2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:228 Till riksdagen Interpellation

2017-01-31

Riksdagens protokoll 2016/17:63 (pdf, 443 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:88

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:375 Till riksdagen Interpellation 2016/17:375 Missvisande statistik av Christian Holm Barenfeld M Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 4 april 2017. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare

2017-03-29

Riksdagens protokoll 2016/17:88 (pdf, 1078 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:87

1  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Crister Spets som suppleant i konstitutionsutskottet. Talmannen förklarade vald till suppleant i konstitutionsutskottet Crister Spets SD 2  Anmälan om ersättare för statsråd Talmannen anmälde att Marie Olsson S skulle tjänstgöra

2017-03-28

Riksdagens protokoll 2016/17:87 (pdf, 522 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:86

1  Justering av protokoll Protokollet för den 3 mars justerades. 2  Avsägelser Talmannen meddelade att Jessika Roswall M avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet, att Magnus Persson SD avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet och att Mats Green M avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet.

2017-03-24

Riksdagens protokoll 2016/17:86 (pdf, 273 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:85

1  Justering av protokoll Protokollet för den 2 mars justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Patrik Engström S utsetts till ny

2017-03-23

Riksdagens protokoll 2016/17:85 (pdf, 815 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:84

1  Justering av protokoll Protokollet för den 1 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Heidi Karlsson SD inträtt som ersättare för Julia Kronlid SD under tiden för hennes ledighet den 21 mars30 juni och att Crister Spets SD inträtt som ersättare för Anders Forsberg SD under tiden

2017-03-22

Riksdagens protokoll 2016/17:84 (pdf, 831 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:83

1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 februari justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Julia Kronlid SD återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 mars, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Crister Spets SD3  Anmälan om ersättare Tredje

2017-03-21

Riksdagens protokoll 2016/17:83 (pdf, 686 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:62

1  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari Talmannen meddelade att tisdagen den 14 februari kl. 13.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari äga rum. 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 910 mars Talmannen meddelade att tisdagen

2017-01-27

Riksdagens protokoll 2016/17:62 (pdf, 608 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:61

1  Anmälan om ersättare för statsråd Tredje vice talmannen anmälde att Anders Lönnberg S skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Magdalena Andersson S under tiden för Serkan Köses S ledighet den 1 april31 augusti och att Gustaf Lantz S skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi S under tiden

2017-01-26

Riksdagens protokoll 2016/17:61 (pdf, 525 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:32

1  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Crister Spets SD inträtt som ersättare för Paula Bieler SD under tiden för hennes ledighet den 21 november23 december. 2  Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 24 november kl. 14.00. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

2016-11-22

Riksdagens protokoll 2016/17:32 (pdf, 447 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:98

1  Justering av protokoll Protokollet för den 31 mars justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2016/17:177 till utrikesutskottet Motioner 2016/17:3708 och 3709 till utrikesutskottet 3  Svar på interpellation 2016/17:431 om jämställdhet i förorten Anf.

2017-04-21

Riksdagens protokoll 2016/17:98 (pdf, 477 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:97

1  Justering av protokoll Protokollet för den 30 mars justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:407 Till riksdagen Interpellation 2016/17:407 Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet av Jeff Ahl SD Interpellationen kommer inte hinna besvaras

2017-04-20

Riksdagens protokoll 2016/17:97 (pdf, 729 kB)