Dokument & lagar (5 727 träffar)

Riksdagens protokoll 2016/17:122

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Yasmine Posio Nilsson V utsetts till

2017-06-09

Riksdagens protokoll 2016/17:122 (pdf, 524 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:121

1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:523 Till riksdagen Interpellation 2016/17:523 Översyn av artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler M Interpellationen kommer att besvaras torsdagen

2017-06-08

Riksdagens protokoll 2016/17:121 (pdf, 890 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:113

1  Justering av protokoll Protokollen för den 27 och 28 april justerades. 2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Patrick Reslow hade följande skrivelse kommit in: Till Sveriges riksdag Anmälan om ändrad partibeteckning Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Moderaterna och inte längre tillhör Moderaternas

2017-05-18

Riksdagens protokoll 2016/17:113 (pdf, 855 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:81

1  Justering av protokoll Protokollet för den 23 februari justerades. 2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Hans Unander S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 april 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit

2017-03-16

Riksdagens protokoll 2016/17:81 (pdf, 860 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:112

1  Val av justitieombudsman Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Konstitutionsutskottet har berett frågan om omval av justitieombudsmannen Cecilia Renfors. Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för tiden fr.o.m. den 1 september 2017 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter

2017-05-17

Riksdagens protokoll 2016/17:112 (pdf, 932 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:118

1  Justering av protokoll Protokollet för den 11 maj justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Anders Forsberg SD avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 juni 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria

2017-06-01

Riksdagens protokoll 2016/17:118 (pdf, 983 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:117

1  Justering av protokoll Protokollet för den 10 maj justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Gunnar Hedberg som suppleant i EU-nämnden under Ulrika Karlsson i Uppsalas ledighet. Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den 31 maj18 juni

2017-05-31

Riksdagens protokoll 2016/17:117 (pdf, 1013 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:116

1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 maj justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2016/17:193 till miljö- och jordbruksutskottet Redogörelse 2016/17:RR5 till finansutskottet Motioner 2016/17:3742 och 3744 till justitieutskottet  2016/17:3746

2017-05-30

Riksdagens protokoll 2016/17:116 (pdf, 998 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:115

1  Justering av protokoll Protokollen för den 25 maj justerades. 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Börje Vestlund S utsetts till

2017-05-29

Riksdagens protokoll 2016/17:115 (pdf, 332 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:134

1  Meddelande om aktuell debatt om situationen för ensamkommande Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om situationen för ensamkommande anordnas onsdagen den 13 september kl. 10.00. Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: Till talmannen

2017-09-07

Riksdagens protokoll 2016/17:134 (pdf, 506 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:1

1  Inledning Anf. 1  TALMANNEN: Inledning Klockan är 11.00 och kammarens sammanträde har härmed inletts. Hjärtligt välkomna tillbaka till riksdagen. Jag hoppas att ni mellan allt hårt arbete i valkretsen har lyckats unna er en del välförtjänt vila. Hjärtligt välkomna 2  Anmälan om ledigheter från dagens sammanträde Talmannen

2016-09-13

Riksdagens protokoll 2016/17:1 (pdf, 266 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:80

1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 februari justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:21 för torsdagen den 23 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2017-03-15

Riksdagens protokoll 2016/17:80 (pdf, 881 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:79

1  Återrapportering från Europeiska rådets möte den 910 mars Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SÅterrapportering från Europeiska rådets möte den 910 mars Herr talman Förra veckan sammanträdde Europeiska rådet, och som vanligt på vårtoppmötet stod de ekonomiska frågorna på dagordningen. Därutöver diskuterade vi också

2017-03-14

Riksdagens protokoll 2016/17:79 (pdf, 923 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:107

1  Justering av protokoll Protokollen för den 18 och 19 april justerades. 2  Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 11 maj kl. 14.00. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:484 Till riksdagen

2017-05-09

Riksdagens protokoll 2016/17:107 (pdf, 799 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:108

1  Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar Talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om klimatförändringar anordnas fredagen den 12 maj kl. 9.00. Från regeringen skulle statsrådet Isabella Lövin MP delta. Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: Begäran om

2017-05-10

Riksdagens protokoll 2016/17:108 (pdf, 1049 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:109

1  Justering av protokoll Protokollen för den 20 och 21 april justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2016/17:35 för tisdagen den 9 maj från trafikutskottet och prot. 2016/17:40

2017-05-11

Riksdagens protokoll 2016/17:109 (pdf, 909 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:92

1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 mars justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:388 Till riksdagen Interpellation 2016/17:388 Användningen av UNRWA:s medel av Mikael Oscarsson KD Interpellationen kommer inte att kunna besvaras

2017-04-05

Riksdagens protokoll 2016/17:92 (pdf, 1613 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:91

1  Justering av protokoll Protokollen för den 14 och 15 mars justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 6 april kl. 14.00. 3  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april Förste vice talmannen meddelade att tisdagen den

2017-04-04

Riksdagens protokoll 2016/17:91 (pdf, 737 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:106

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:457 Till riksdagen Interpellation 2016/17:457 Natura 2000 på norra Gotland av Jesper Skalberg Karlsson M Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 30 maj 2017. Statsrådet har inte möjlighet att besvara

2017-05-05

Riksdagens protokoll 2016/17:106 (pdf, 497 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:105

1  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Björn Rubenson KD inträtt som ersättare för Annika Eclund KD under tiden för hennes ledighet den 3 maj1 november. 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Larry Söder KD avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval

2017-05-04

Riksdagens protokoll 2016/17:105 (pdf, 1095 kB)