Dokument & lagar (8 143 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:68

1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 januari justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2017/18:3959 och 3963 till konstitutionsutskottet  2017/18:3965 och 3966 till skatteutskottet  2017/18:39683973 till socialutskottet EU-dokument KOM2017 753

2018-02-07

Riksdagens protokoll 2017/18:68 (pdf, 866 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:69

1  Frågestund Anf. 1  FÖRSTE VICE TALMANNEN: Frågestund Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, statsrådet Åsa Regnér, statsrådet Per Bolund och miljöminister Karolina Skog. En fråga ska vara av övergripande och allmänpolitiskt slag eller avse

2018-02-08

Riksdagens protokoll 2017/18:69 (pdf, 376 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:44

1  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM25 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2018 KOM2017 645 till miljö- och jordbruksutskottet 2  Anmälan om granskningsrapport Andre

2017-12-06

Riksdagens protokoll 2017/18:44 (pdf, 1032 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:43

1  Justering av protokoll Protokollen för den 14 och 15 november justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:172 Till riksdagen Interpellation 2017/18:172 Ett utvidgat tjänstemannaansvar av Lars-Arne Staxäng M Interpellationen kommer inte hinna

2017-12-05

Riksdagens protokoll 2017/18:43 (pdf, 849 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:42

1  Meddelande om statsministerns frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 december kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven S2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:116 Till riksdagen Interpellation

2017-12-04

Riksdagens protokoll 2017/18:42 (pdf, 489 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:41

1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Joakim Johansson anmälts som suppleant i Valprövningsnämnden. Andre vice talmannen förklarade vald till suppleant i Valprövningsnämnden Joakim Johansson 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:10

2017-12-01

Riksdagens protokoll 2017/18:41 (pdf, 849 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:40

1  Justering av protokoll Protokollen för den 9 och 10 november justerades. 2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Stefan Nilsson hade följande skrivelse kommit in: Till Sveriges riksdag Anmälan om ändrad partibeteckning Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Miljöpartiet och inte längre tillhör Miljöpartiets

2017-11-30

Riksdagens protokoll 2017/18:40 (pdf, 757 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:45

1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 november justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:199 Till riksdagen Interpellation 2017/18:199 Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet av Hans Wallmark M Interpellationen 2017/18:199 Placeringen

2017-12-07

Riksdagens protokoll 2017/18:45 (pdf, 1054 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:61

1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Mats Pertoft som suppleant i utbildningsutskottet. Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 25 januari30 april till suppleant i utbildningsutskottet Mats Pertoft MP 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2018-01-25

Riksdagens protokoll 2017/18:61 (pdf, 851 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:60

1  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Kent Ekeroth SD avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet, att Said Abdu L avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och att Fredrik Malm L avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

2018-01-24

Riksdagens protokoll 2017/18:60 (pdf, 700 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:62

1  Anmälan om ersättare för statsråd Andre vice talmannen anmälde att Mattias Vepsä S skulle tjänstgöra som ersättare för arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S under tiden den 1 februari31 maj. 2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Sultan Kayhan S skulle tjänstgöra som ersättare för

2018-01-26

Riksdagens protokoll 2017/18:62 (pdf, 298 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:58

1  Avsägelser Talmannen meddelade att Beatrice Ask M avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet, att Lena Asplund M avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet, att Hans Wallmark M avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet, att Maria Stockhaus M avsagt sig uppdraget som suppleant

2018-01-19

Riksdagens protokoll 2017/18:58 (pdf, 776 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:59

1  Anmälan om vice ordförande i utskott Förste vice talmannen anmälde att Jonas Jacobsson Gjörtler M valts till vice ordförande i utrikesutskottet från och med den 18 januari. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 25 januari kl. 14.00. 3  Meddelande om

2018-01-23

Riksdagens protokoll 2017/18:59 (pdf, 898 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:54

1  Återrapportering från Europeiska rådets möte Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SÅterrapportering från Europeiska rådets möte Fru talman I torsdags och fredags i förra veckan sammanträdde vi återigen i Europeiska rådet. Den här gången antog vi slutsatser om säkerhet och försvar, EU:s sociala dimension, utbildning

2017-12-20

Riksdagens protokoll 2017/18:54 (pdf, 716 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:53

1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 november justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Cecilie Tenfjord-Toftby M avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet, att Thomas Finnborg M avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet, att Karin Enström M avsagt sig uppdragen som ledamot

2017-12-19

Riksdagens protokoll 2017/18:53 (pdf, 983 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:55

1  Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 4−8, 11−15 och 18−20 december justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Andreas Norlén M återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 januari, varigenom uppdraget som ersättare upphört

2018-01-16

Riksdagens protokoll 2017/18:55 (pdf, 1023 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:49

1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 november justerades. 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 1415 december Talmannen meddelade att onsdagen den 20 december kl. 9.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 1415 december äga rum. 3  Meddelande om partiledardebatt

2017-12-13

Riksdagens protokoll 2017/18:49 (pdf, 1389 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:56

1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SPartiledardebatt Herr talman Om 235 dagar är det val här i Sverige. Det äger rum i ett läge när det går både bra och dåligt för vårt land. Vi ärvde ett stort budgetunderskott. Välfärden var underfinansierad. Ungdomsarbetslösheten var så pass hög att vi fick stöd

2018-01-17

Riksdagens protokoll 2017/18:56 (pdf, 917 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:57

1  Anmälan om faktapromemorior Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM41 Förslag till förordningar om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för gränser och säkerhet KOM2017 794, KOM2017 793 till

2018-01-18

Riksdagens protokoll 2017/18:57 (pdf, 447 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:47

1  Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen Anf. 1  ROSSANA DINAMARCA VAktuell debatt Ärade riksdag och framför allt systrar och syskon Ni som har delat era vittnesmål om sexismen, om vardagsrädslan och om de sexuella övergreppen den här debatten är för er. Den här debatten har vi för att vi nu behöver prata om

2017-12-11

Riksdagens protokoll 2017/18:47 (pdf, 1181 kB)