Dokument & lagar (106 träffar)

Riksdagens protokoll 1970:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 46 ANDRA KAMMAREN 1970 1530 december Debatter m. in. Tisdagen den 15 december fm. Sid. Avveckling av Marvikenproj ektet, m. m.5 Bistånds- och katastrofutbildning av värnpliktiga m. fl.20 Ändring i förordningen om automobilskatt.32 Ändring i naturvårdslagen, m. m.34 Gymnasieskolan 57 Försöksverksamhet

1970-12-30

Riksdagens protokoll 1970:46 (pdf, 7785 kB)

Riksdagens protokoll 1970:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 46 FÖRSTA KAM MAR E N 1970 1516 december Debatter m. m. Tisdagen den 15 december Sid. Svar på enkel fråga av herr Annerås fp ang. dispens för öppethållande inom detaljhandeln på söndagar 5 Svar på interpellationer: av herr Björk s ang. kontraceptivforskningen inom WHO och Karolinska institutet

1970-12-16

Riksdagens protokoll 1970:46 (pdf, 5422 kB)

Riksdagens protokoll 1970:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 FÖRSTA KAMMAREN 1970 1114 december Debatter m. m. Fredagen den 11 december Sid. Anslag till statens hantverks- och industrilånefond 3 Avveckling av Marvikenprojektet 5 Gymnasieskolan 50 Studievägarna i gymnasieskolan 62 Meddelande ang. enkel fråga av herr Annerås fp ang. dispens för

1970-12-14

Riksdagens protokoll 1970:45 (pdf, 4616 kB)

Riksdagens protokoll 1970:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1 Tm: Nr 45 ANDRA KAMMAREN 1970 1114 december Debatter m. m. Fredagen den 11 december Sid. Intrång i Stora Sjöfallets nationalpark forts.3 Statens hantverks- och industrilånefond, tillika svar på interpellation av herr Eliasson i Sundborn ep ang. förbättring av de mindre och medelstora företagens

1970-12-14

Riksdagens protokoll 1970:45 (pdf, 4684 kB)

Riksdagens protokoll 1970:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 44 FÖRSTA KAMMAREN 1970 10 december Debatter m. in. Torsdagen den 10 december Sid. Svar på enkla frågor: av herr Olsson, Johan, ep ang. val av ledamöter till länssty relser, m. m.3 av herr Larfors s ang. viss fondbildning genom tingshusbyggnadsskyldige 4 av herr Pettersson, Karl, m ang.

1970-12-10

Riksdagens protokoll 1970:44 (pdf, 6204 kB)

Riksdagens protokoll 1970:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 44 ANDRA KAMMAREN 1970 10 december Debatter m. in. Torsdagen den 10 december fm. Sid. Svar på frågor av fru Bergman s ang. sjukförsäkringen för vissa handikappade skolelever.3 fru Mogård m ang. tryggande av enskilds rätt vid byggande av egnahem.4 herr Werner m ang. utlandssvenskarnas rösträtt.5

1970-12-10

Riksdagens protokoll 1970:44 (pdf, 9825 kB)

Riksdagens protokoll 1970:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 43 FÖRSTA KAMMAREN 1970 9 december Debatter m. m. Onsdagen den 9 december Sid. Svar på enkla frågor: av herr Pettersson, Karl, m ang. krigsmaterielverkets beställningar av textilvaror från sysselsättningssynpunkt.3 av fröken Pehrsson ep ang. krigsmaterielverkets beställningar av textilvaror

1970-12-09

Riksdagens protokoll 1970:43 (pdf, 2960 kB)

Riksdagens protokoll 1970:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL KSS3S, Nr 43 ANDRA KAMMAREN 1970 9 december Debatter ni. m. Onsdagen den 9 december Sid. Svar på interpellationer av: fru Holmqvist s ang. anmälan om faderskap 3 herr Jonasson ep ang. upphävande av prästs vigselskyldighet.5 Ett miljövårdsprogram.13 Utarbetande av riksnormer för buller 21

1970-12-09

Riksdagens protokoll 1970:43 (pdf, 4751 kB)

Riksdagens protokoll 1970:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 FÖRSTA KAMMAREN 1970 78 december Debatter m. in. Måndagen den 7 december Sid. Svar på interpellationer: av herr Wikström fp om upphävande av monopolet för AB Allmänna förlaget och Utbildningsförlaget Liber AB vid framställning av statligt tryck 5 av herr Werner vpk ang. förutsättningarna

1970-12-08

Riksdagens protokoll 1970:42 (pdf, 5398 kB)

Riksdagens protokoll 1970:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 ANDRA KAMMAREN 1970 78 december Debatter m. m. Måndagen den 7 december Sid. Svar på frågor av: herr Persson i Heden ep ang. principerna vid beställning av beklädnadspersedlar för försvaret och herr Magnusson i Borås m ang. statliga textilbeställningar utomlands.5 herr Wennerfors m ang.

1970-12-08

Riksdagens protokoll 1970:42 (pdf, 6683 kB)

Riksdagens protokoll 1970:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 FÖRSTA KAMMAREN 1970 34 december Debatter m. m. Torsdagen den 3 december Svar på enkla frågor: av herr Brundin m om offentliggörande av beslutsunderlaget för regeringens beslut om Brofjorden 3 av herr Åkerlund m ang. bevakningen av US Trade Center m. m.5 av herr Olsson, Johan, ep ang.

1970-12-04

Riksdagens protokoll 1970:41 (pdf, 902 kB)

Riksdagens protokoll 1970:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 ANDRA KAMMAREN 1970 34 december Debatter m. m. Torsdagen den 3 december Svar på frågor av: herr Börjesson i Falköping ep ang. åtgärder mot bildande av enmansbolag av skatteskäl.herr Olsson i Edane s ang. huvudmannaskapet för den skyddade sysselsättningen herr Åsling ep ang. sysselsättningsskapande

1970-12-04

Riksdagens protokoll 1970:41 (pdf, 4146 kB)

Riksdagens protokoll 1970:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 40 FÖRSTA KAMMAREN 1970 12 december Debatter m. m. Tisdagen den 1 december Sid. Svar på interpellation av herr Wikström fp ang. behandlingen av ansökningar om vapenfri värnplikt.3 Interpellation av fru Florén-Winther m ang. samordningen av pension för statsanställda i vissa fall 14 Onsdagen

1970-12-01

Riksdagens protokoll 1970:40 (pdf, 4036 kB)

Riksdagens protokoll 1970:40

RIKSDAGENS lÉflÉT lÉf PROTOKOLL Nr 40 ANDRA KAMMAREN 1970 12 december Debatter m. m. Tisdagen den 1 december Svar på interpellation av herr Johansson i Skärstad ep ang. tillämpningen av lagen om vapenfri tjänst.Svar på interpellationer av herr Ohlin fp ang. lärarnas möjligheter att påverka undervisningsmetoderna,

1970-12-01

Riksdagens protokoll 1970:40 (pdf, 7614 kB)

Riksdagens protokoll 1970:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 ANDRA KAMMAREN 1970 2427 november Debatter m. m. Tisdagen den 24 november Svar på interpellationer av: Si herr Björck i Nässjö m ang. värnpliktsriksdagarna.5 herr Skoglund s ang. inrättande av ett centrum för njurtransplantationer i Umeå.herr Skoglund s ang. förläggning till Vilhelmina

1970-11-27

Riksdagens protokoll 1970:39 (pdf, 9747 kB)

Riksdagens protokoll 1970:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 FÖRSTA KAMMAREN 1970 2427 november Debatter m. m. Tisdagen den 24 november Sid. Svar på interpellation av herr Dahlén fp om införande av kommunal kontrollavgift vid olaga parkering.5 Meddelande ang. enkel fråga av herr Pettersson, Karl, m ang. 1965 års norsk-svenska överenskommelse om

1970-11-25

Riksdagens protokoll 1970:39 (pdf, 5734 kB)

Riksdagens protokoll 1970:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 ANDRA KAMMAREN 1970 1720 november Debatter m. in. Tisdagen den 17 november Sid. Svar på interpellationer av: herr Lundberg s ang. åtgärder inom dentalbranschen.5 herr Wennerfors m ang. tilläggssjukpenningen vid havandeskap 12 herr Sellgren fp ang. barnstugeutredningens arbete.14 Interpellation

1970-11-20

Riksdagens protokoll 1970:38 (pdf, 7995 kB)

Riksdagens protokoll 1970:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 FÖRSTA KAMMAREN 1970 1720 november Debatter m. m. Tisdagen den 17 november Sid. Meddelande ang. enkel fråga av herr Wikström fp ang. hjälpinsats till östpakistan 6 Onsdagen den 18 november Om en permanent intresseorganisation för värnpliktiga.8 Om statsbidrag till pensionering av lärare

1970-11-19

Riksdagens protokoll 1970:38 (pdf, 4328 kB)

Riksdagens protokoll 1970:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 37 ANDRA KAMMAREN 1970 1013 november Debatter m. m. Tisdagen den 10 november Sid. Svar på interpellation av herr Johansson i Norrköping s ang. den äldre arbetskraftens anställningstrygghet.5 Onsdagen den 11 november De svenska insatserna i det internationella nedrustningsarbetet.17 En

1970-11-13

Riksdagens protokoll 1970:37 (pdf, 6171 kB)

Riksdagens protokoll 1970:37

RIKSDAGENS W PROTOKOLL Nr 37 FÖRSTA KAMMAREN 1970 1013 november Debatter m. m. Tisdagen den 10 november Sid. Interpellation av herr Hansson s om åtgärder för att tillförsäkra invånarna i Göteborg användbart dricksvatten 6 Onsdagen den 11 november Om vissa påtryckningar mot Portugal 9 Om en alternativ skola 11

1970-11-11

Riksdagens protokoll 1970:37 (pdf, 4612 kB)