Dokument & lagar (106 träffar)

Riksdagens protokoll 1970:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 25 ANDRA KAMMAREN 1970 1415 maj Debatter m. m. Torsdagen den 14 maj fm. Svar på frågor av: herr Wedén fp ang. avbrytande av diplomatiska förbindelser med länder som ej garanterar beskickningspersonals säkerhet.herr Jonsson i Mora fp ang. prioritering av vissa byggnadskreditiv herr Andersson

1970-05-14

Riksdagens protokoll 1970:25 (pdf, 13199 kB)

Riksdagens protokoll 1970:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 24 FÖRSTA KAMMAREN 1970 13 maj Debatter m. ni. Onsdagen den 13 maj Sid. Om en för hela landet enhetlig telefontaxa, m. m.5 Sveriges investeringsbank AB 11 Vidgad förtidspensionering, m. m.13 Anslag till miljövårdsinformation 58 Om inrättande av ett institut för avfallsforskning.63 Anslag

1970-05-13

Riksdagens protokoll 1970:24 (pdf, 8418 kB)

Riksdagens protokoll 1970:24

RIKSDAGENS mm m PROTOKOLL Nr 24 ANDRA KAMMAREN 1970 13 maj Debatter m. m. Onsdagen den 13 maj fm. Sid. Anslag till högre utbildning och forskning m. m. forts.Vissa gemensamma frågor forts.5 Humanistiska fakulteterna:Avlöningar till lärarpersonal. Humanistiska fakulteterna:Driftkostnader.11 Teologiska fakulteterna:Avlöningar

1970-05-13

Riksdagens protokoll 1970:24 (pdf, 9211 kB)

Riksdagens protokoll 1970:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 23 ANDRA KAMMAREN 1970 612 maj Debatter m. m. Onsdagen den 6 maj Sid. Svar på frågor av: herr Börjesson i Falköping ep ang. möjlighet för kommun att ge humanitär hjälp till annat land.4 herr Krönmark m ang. skördeskadeersättning vid på grund av översvämning utebliven sådd.5 herr Andersson

1970-05-12

Riksdagens protokoll 1970:23 (pdf, 4908 kB)

Riksdagens protokoll 1970:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL mm Nr 22 ANDRA KAMMAREN 1970 30 april5 maj Debatter m. m. Torsdagen den 30 april Sid. Meddelande ang. plena.5 Svar på frågor av: herr Nilsson i Östersund s ang. beskattningen av eldningsolja och eldningsfotogen.5 herr Fälldin ep ang. fastighetstaxeringen beträffande kraftverk 6 herr Lindberg

1970-05-05

Riksdagens protokoll 1970:22 (pdf, 9834 kB)

Riksdagens protokoll 1970:30

RIKSDAGENS Nr 30 FÖRSTA KAMMAREN 1970 28 maj Debatter m. m. Torsdagen den 28 maj Sid. Svar på enkla frågor: av herr Carlsson, Eric, ep ang. samråd med markägare vid uppgörandet av planer för naturvård m. m.3 av herr Brundin m ang. ersättning för skadegörelsen på American Cultural Center 4 av herr Schött m ang.

1970-05-03

Riksdagens protokoll 1970:30 (pdf, 5353 kB)

Riksdagens protokoll 1970:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 22 FÖRSTA KAMMAREN 1970 30 april5 maj Debatter m. m. Torsdagen den 30 april Sid. Svar på enkla frågor: av herr Skårman fp ang. säkerhetsföreskrifterna för pyrotek nisk industri 3 av herr Lindblad fp ang. det till Gävle flyttade järnvägsmuseet 6 av herr Hiibinette m om ersättning av allmänna

1970-04-30

Riksdagens protokoll 1970:22 (pdf, 6398 kB)

Riksdagens protokoll 1970:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 21 FÖRSTA KAMMAREN 1970 2829 april Debatter m. m. Tisdagen den 28 april Sid. Svar på interpellationer: av herr Helén fp om utredning rörande det enskilda sparandet 5 av herr Nyman fp ang. svenskt deltagande i rymdforskningen 10 Meddelande ang. enkla frågor: av herr Tistad fp ang. skadeförebyggande

1970-04-29

Riksdagens protokoll 1970:21 (pdf, 9206 kB)

Riksdagens protokoll 1970:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL Sy Nr 21 ANDRA KAMMAREN 1970 2829 april Debatter m. m. Tisdagen den 28 april Sid. Svar på interpellationer av: herr Jonasson ep ang. lokaliseringspolitiska åtgärder i Fryksdalen 5 herr Carlshamre m ang. tillämpningen av de av riksdagen beslutade riktlinjerna för Stiftelsen Invandrartidningen.8

1970-04-29

Riksdagens protokoll 1970:21 (pdf, 9992 kB)

Riksdagens protokoll 1970:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 20 FÖRSTA KAMMAREN 1970 2324 april Debatter m. m. Torsdagen den 23 april Sid. Svar på enkla frågor: av herr Hubinette m ang. uppehållstillstånd för amerikanska desertörer 3 av herr Åkerlund m om skydd för sändebud från andra länder 3 av herr Kaijser m ang. lokalhistorisk forskning vid

1970-04-24

Riksdagens protokoll 1970:20 (pdf, 4012 kB)

Riksdagens protokoll 1970:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 29 FÖRSTA KAMMAREN 1970 27 maj Debatter m. m. Onsdagen den 27 maj Sid. Svar på interpellationer: av herr Werner vpk ang. skatteflykt av utländska företag i Sverige.3 av herr Werner vpk om kompensation till kommunerna för höjningen av mervärdeskatten, m. m.4 av fru Florén-Winther m om

1970-04-22

Riksdagens protokoll 1970:29 (pdf, 8794 kB)

Riksdagens protokoll 1970:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 19 ANDRA KAMMAREN 1970 2122 april Debatter m. m. Tisdagen den 21 april Sid. Interpellation av herr Grebäck ep ang. skördeskadeskyddet.6 Meddelande om enkel fråga av herr Åsling ep ang. principerna för reducering av extra skatteutjämningsbidrag.8 Onsdagen den 22 april fm. Meddelande ang.

1970-04-22

Riksdagens protokoll 1970:19 (pdf, 8917 kB)

Riksdagens protokoll 1970:19

RIKSDAGENS Nr 19 FÖRSTA KAMMAREN 1970 2122 april Debatter in. m. Tisdagen den 21 april Sid. Meddelande ang. enkla frågor: av herr Hernelius m ang. åtgärder i syfte att förebygga olyckor vid översvämningar 7 av herr Lindblad fp ang. det till Gävle flyttade järnvägsmuseet 7 Onsdagen den 22 april Svar på interpellation

1970-04-21

Riksdagens protokoll 1970:19 (pdf, 8414 kB)

Riksdagens protokoll 1970:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 18 FÖRSTA KAMMAREN 1970 1617 april Debatter m. m. Torsdagen den 16 april Sid. Svar på enkla frågor: av herr Hjorth s ang. utlåning av vapen och ammunition 3 av herr Wikström fp ang. viss befrielse från undervisningen i avgångsklass i gymnasieskola.4 Svar på interpellationer: av herr

1970-04-17

Riksdagens protokoll 1970:18 (pdf, 863 kB)

Riksdagens protokoll 1970:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 18 ANDRÅ KAMMAREN 1970 1617 april Debatter m. m. Torsdagen den 16 april Svar på frågor av: herr Eriksson i Bäckmora ep ang. rätt till inplacering i sjukpenningklass vid uppbärande av hemsjukvårdsbidrag.herr Eriksson i Arvika fp ang. det statliga stödet till inackorde ringshem för narkomaner.herr

1970-04-17

Riksdagens protokoll 1970:18 (pdf, 5494 kB)

Riksdagens protokoll 1970:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 20 ANDRÅ KAMMAREN 1970 2324 april Debatter m. m. Torsdagen den 23 april Sid. Svar på frågor av: herr Nilsson i Tvärålund ep ang. redovisning av projekt för ökad sysselsättning i Yindelälvsdalen.3 fru Marklund vpk ang. ändring av bestämmelserna om prisnedsatta läkemedel.6 herr Nilsson i

1970-04-15

Riksdagens protokoll 1970:20 (pdf, 4441 kB)

Riksdagens protokoll 1970:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL server-Tc- Egt Nr IT ANDRA KAMMAREN 1970 1415 april Debatter m. m. Tisdagen den 14 april Svar på interpellation av herr Ringaby m ang. variationerna i socialhjälpskostnader mellan olika kommuner.Sid. 5 Onsdagen den 15 april fm. Ett statligt företag för tillverkning av tekniska hjälpmedel för

1970-04-15

Riksdagens protokoll 1970:17 (pdf, 8416 kB)

Riksdagens protokoll 1970:17

RIKSDAGENS I PROTOKOLL Nr 17 FÖRSTA KAMMAREN 1970 1415 april Debatter m. m. Onsdagen den 15 april Sid. Svar på interpellationer: av herr Werner vpk ang. vårdavgiften vid sjukhusvistelse m. m.9 av herr Wikström fp ang. gemensamt nattvardsfirande mellan församling inom svenska kyrkan och frikyrkoförsamling 11 Om

1970-04-15

Riksdagens protokoll 1970:17 (pdf, 8633 kB)

Riksdagens protokoll 1970:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL v®Nr 16 ANDRA KAMMAREN 1970 910 april Debatter m. m. Torsdagen den 9 april Sid. Meddelande ang. dagens sammanträde, m. m.3 Anförandenas längd i frågedebatterna 3 Svar på frågor av: herr Persson i Skänninge s ang. beredande av sysselsättning för viss friställd arbetskraft.3 herr Nordstrandh

1970-04-09

Riksdagens protokoll 1970:16 (pdf, 4463 kB)

Riksdagens protokoll 1970:16

RIKSDAGENS W PROTOKOLL Nr 16 FÖRSTA KAMMAREN 1970 910 april Debatter m. m. Torsdagen den 9 april Sid. Svar på enkla frågor: av herr Åkerlund m om information till allmänheten angående ändrad ränta på kvarstående skatt 3 av herr Olsson, Johan, ep om förläggning till Ljusdal av statens järnvägars planerade redovisningscentral

1970-04-09

Riksdagens protokoll 1970:16 (pdf, 4122 kB)