Dokument & lagar (5 737 träffar)

Riksdagens protokoll 2016/17:26

1  Justering av protokoll Protokollet för den 20 oktober justerades. 2  Anmälan om återkallelse av motionsyrkanden Förste vice talmannen meddelade att Penilla Gunther m.fl. KD i skrivelser den 9 november återkallat yrkande 10 i motion 2016/17:3392 och yrkande 19 i motion 2016/17:3393. Förste vice talmannen meddelade att

2016-11-10

Riksdagens protokoll 2016/17:26 (pdf, 631 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:25

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 oktober justerades. 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Leif Jakobsson S avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jörgen Hellman

2016-11-09

Riksdagens protokoll 2016/17:25 (pdf, 549 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:24

1  Justering av protokoll Protokollen för den 1114 och 18 oktober justerades. 2  Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 10 november kl. 14.00. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om

2016-11-08

Riksdagens protokoll 2016/17:24 (pdf, 497 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:52

1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SPartiledardebatt Herr talman Jag tror att många kommer att minnas 2016 som ett orons år. Ett år då allt det positiva i världen såsom sjunkande fattigdom och högre utbildningsnivåer hamnade i skuggan av terror, krig och stigande temperaturer, ett reellt klimathot.

2017-01-11

Riksdagens protokoll 2016/17:52 (pdf, 671 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:51

1  Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 2 och 6 december justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Paula Bieler SD återtagit sin plats i riksdagen från och med den 24 december 2016, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Crister

2017-01-10

Riksdagens protokoll 2016/17:51 (pdf, 607 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:50

1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 november justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Oscar Sjöstedt SD avsagt sig uppdragen som suppleant i konstitutionsutskottet och i skatteutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade

2016-12-20

Riksdagens protokoll 2016/17:50 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:49

1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 november justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Stefan Svanström KD avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen från och med den 2 januari 2017, att Martin Kinnunen SD avsagt sig uppdraget som ledamot i riksbanksfullmäktige och att Johan Büser

2016-12-19

Riksdagens protokoll 2016/17:49 (pdf, 564 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:46

1  Justering av protokoll Protokollet för den 23 november justerades. 2  Anmälan om granskningsrapport Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till socialförsäkringsutskottet: RiR 2016:31 Är sjukskrivning bra för hälsan 3  Ärenden för hänvisning till utskott

2016-12-14

Riksdagens protokoll 2016/17:46 (pdf, 1606 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:45

1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 november justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Petra Ekerum S utsetts till ny

2016-12-13

Riksdagens protokoll 2016/17:45 (pdf, 1073 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:44

1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 december kl. 14.00. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:162 Till riksdagen Interpellation 2016/17:162 Sveriges strukturerade politiska dialog

2016-12-12

Riksdagens protokoll 2016/17:44 (pdf, 1090 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:43

1  Val Från konstitutionsutskottet hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagen Riksdagens arvodesnämnd består enligt 13 kap. 15 riksdagsordningen av en ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har

2016-12-09

Riksdagens protokoll 2016/17:43 (pdf, 845 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:42

1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 november justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:152 Till riksdagen Interpellation 2016/17:152 Regeringens arbetslöshetsmål av Erik Andersson M Interpellationen kommer att besvaras den 16 december.

2016-12-08

Riksdagens protokoll 2016/17:42 (pdf, 855 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:41

1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 november justerades. 2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: från 27 till 28 i försvarsutskottet från 28 till 29 i trafikutskottet Kammaren

2016-12-07

Riksdagens protokoll 2016/17:41 (pdf, 1290 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:40

1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 november justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Amir Adan M återtagit sin plats i riksdagen från och med den 3 december, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Gustav Blix M3  Meddelande om frågestund Tredje

2016-12-06

Riksdagens protokoll 2016/17:40 (pdf, 591 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:39

1  Justering av protokoll Protokollet för den 11 november justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:133 Till riksdagen Interpellation 2016/17:133 Det svenska stödet för Indiens medlemskap i Nuclear Suppliers Group NSG av Stig Henriksson V

2016-12-02

Riksdagens protokoll 2016/17:39 (pdf, 249 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:38

1  Justering av protokoll Protokollet för den 10 november justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Andreas Norlén M avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält

2016-12-01

Riksdagens protokoll 2016/17:38 (pdf, 832 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:37

1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 november justerades. 2  Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2016/17:FPM28 Ändring i direktivet mot skatteundandraganden hybrida missmatchningar med

2016-11-30

Riksdagens protokoll 2016/17:37 (pdf, 1245 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:31

1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 oktober justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Lotta Finstorp M avsagt sig uppdraget som ledamot i socialförsäkringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Christer Adelsbo S skulle tjänstgöra

2016-11-18

Riksdagens protokoll 2016/17:31 (pdf, 340 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:30

1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 oktober justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:102 Till riksdagen Interpellation 2016/17:102 Praktikplatser för asylsökande av Désirée Pethrus KD Interpellationen kommer att besvaras den

2016-11-17

Riksdagens protokoll 2016/17:30 (pdf, 402 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:29

1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 oktober justerades. 2  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria kommit in: Sammansatt utrikes- och försvarsutskott 1 bil. Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt 7 kap. 7 riksdagsordningen

2016-11-16

Riksdagens protokoll 2016/17:29 (pdf, 740 kB)