Dokument & lagar (4 681 träffar)

Riksdagens protokoll 2008/09:77

Riksdagens protokoll 2008/09:77 Onsdagen den 25 februari Kl. 09:00 22:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 februari. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Pär Nuder s anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 11 mars 2009. Kammaren biföll denna anhållan.

2009-02-25

Riksdagens protokoll 2008/09:77 (pdf, 1866 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:75

Riksdagens protokoll 2008/09:75 Måndagen den 23 februari Kl. 13:00 14:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 februari. 2 Särskild debatt om försvarspolitiken Anf. 1 Försvarsminister STEN TOLGFORS mHerr talman Regeringen bedriver en ansvarsfull försvarspolitik inriktad på att kraftigt öka landets

2009-02-23

Riksdagens protokoll 2008/09:75 (pdf, 487 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:73

Riksdagens protokoll 2008/09:73 Torsdagen den 19 februari Kl. 12:00 18:58 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 februari. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Hillevi Engström m avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2009-02-19

Riksdagens protokoll 2008/09:73 (pdf, 1109 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:69

Riksdagens protokoll 2008/09:69 Torsdagen den 12 februari Kl. 12:00 17:51 1 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 2008/09:FPM70 Reglering av

2009-02-12

Riksdagens protokoll 2008/09:69 (pdf, 1073 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:66

Riksdagens protokoll 2008/09:66 Måndagen den 9 februari Kl. 15:00 15:05 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2729 januari. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Anneli Särnblad s återtagit sin plats i riksdagen från och med söndagen den 1 februari varigenom uppdraget

2009-02-09

Riksdagens protokoll 2008/09:66 (pdf, 417 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:65

Riksdagens protokoll 2008/09:65 Torsdagen den 29 januari Kl. 12:00 15:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 januari. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tredje vice talmannen meddelade att fredagen den 30 januari skulle interpellationssvar kl. 9.00 utgå. Bordläggningsplenum

2009-01-29

Riksdagens protokoll 2008/09:65 (pdf, 679 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:64

Riksdagens protokoll 2008/09:64 Onsdagen den 28 januari Kl. 09:00 16:10 1 Aktuell debatt: Situationen i Gaza Anf. 1 HANS LINDE vHerr talman Vänsterpartiet begärde en aktuell debatt om Gaza den 8 januari. Vi gjorde det utifrån den bestörtning och den sorg vi kände över Israels grova och omfattande brott mot Gazas befolkning.

2009-01-28

Riksdagens protokoll 2008/09:64 (pdf, 947 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:63

Riksdagens protokoll 2008/09:63 Tisdagen den 27 januari Kl. 13:30 21:10 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 20 och den 21 januari. 2 Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Andre vice talmannen meddelade att följande voteringstider tillkommit: onsdagen den 28 januari kl. 16.00  onsdagen

2009-01-27

Riksdagens protokoll 2008/09:63 (pdf, 1040 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:61

Riksdagens protokoll 2008/09:61 Torsdagen den 22 januari Kl. 14:00 15:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 januari. 2 Frågestund Anf. 1 FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill hälsa de deltagande statsråden välkomna. Försvarspolitikens inriktning Anf. 2 MATS BERGLIND sHerr talman Jag har en fråga

2009-01-22

Riksdagens protokoll 2008/09:61 (pdf, 504 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:6

Riksdagens protokoll 2008/09:6 Fredagen den 26 september Kl. 09:00 09:32 1 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Ameer Sachet s avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Meddelande om kammarens sammanträdesplan Förste vice talmannen meddelade att onsdagen den

2008-09-26

Riksdagens protokoll 2008/09:6 (pdf, 366 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:59

Riksdagens protokoll 2008/09:59 Tisdagen den 20 januari Kl. 13:30 16:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 13 och 14 januari. 2 Utökning av antalet suppleanter i trafikutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i trafikutskottet

2009-01-20

Riksdagens protokoll 2008/09:59 (pdf, 658 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:58

Riksdagens protokoll 2008/09:58 Fredagen den 16 januari Kl. 09:00 12:17 1 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Irene Oskarsson kd avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval till miljö- och jordbruksutskottet Andre vice

2009-01-16

Riksdagens protokoll 2008/09:57

Riksdagens protokoll 2008/09:57 Torsdagen den 15 januari Kl. 14:00 21:39 1 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Ingvar Svensson kd avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden Tredje vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas

2009-01-15

Riksdagens protokoll 2008/09:57 (pdf, 1236 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:56

Riksdagens protokoll 2008/09:56 Onsdagen den 14 januari Kl. 09:00 12:15 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT mHerr talman Människor lider i Gaza i ett krig som inte tjänar något vettigt syfte. Det talas om 900, ja, kanske uppemot 1 000 döda, varav över 200 är barn ingen vet. Det kommer säkert

2009-01-14

Riksdagens protokoll 2008/09:56 (pdf, 887 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:55

Riksdagens protokoll 2008/09:55 Tisdagen den 13 januari Kl. 13:30 19:43 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 1519 december. 2 Avsägelser Talmannen meddelade att Lage Rahm mp avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet, att Mats Pertoft mp avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet,

2009-01-13

Riksdagens protokoll 2008/09:55 (pdf, 879 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:54

Riksdagens protokoll 2008/09:54 Fredagen den 19 december Kl. 15:05 15:16 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades  Motioner  2008/09:Sk13 till skatteutskottet 2008/09:Ju12 till justitieutskottet 2008/09:Sk14 till skatteutskottet 2008/09:C3 till civilutskottet 2008/09:Sf10 till socialförsäkringsutskottet

2008-12-19

Riksdagens protokoll 2008/09:54 (pdf, 300 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:51

Riksdagens protokoll 2008/09:51 Onsdagen den 17 december Kl. 09:00 22:57 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 december. 2 Förnyad bordläggning Föredrogs och bordlades åter  Näringsutskottets betänkanden 2008/09:NU2 och NU10 Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU13 Trafikutskottets betänkande

2008-12-17

Riksdagens protokoll 2008/09:51 (pdf, 1955 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:5

Riksdagens protokoll 2008/09:5 Torsdagen den 25 september Kl. 14:00 14:50 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 september. 2 Statsministerns frågestund Anf. 1 TREDJE VICE TALMANNEN: Vi övergår till statsministerns frågestund. Jag får hälsa statsministern välkommen till kammaren. Skattesänkningen

2008-09-25

Riksdagens protokoll 2008/09:5 (pdf, 533 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:49

Riksdagens protokoll 2008/09:49 Måndagen den 15 december Kl. 11:00 21:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 8 och 9 december. 2 Anmälan om kompletteringsval till riksbanksfullmäktige Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält vice verkställande

2008-12-15

Riksdagens protokoll 2008/09:49 (pdf, 1595 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:47

Riksdagens protokoll 2008/09:47 Torsdagen den 11 december Kl. 10:00 20:18 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 december. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att tisdagen den 16 december skulle interpellationssvar tidigareläggas till kl. 10.00 Informationen

2008-12-11

Riksdagens protokoll 2008/09:47 (pdf, 1618 kB)