Dokument & lagar (53 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-06-09 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid : 2016-06-09 08:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen (CU23) Justering Prop. 2015/16:168 och motion Föredragande: Sjö 3.

2016-06-09 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-05-26 kl. 11:45

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid : 2016-05-26 11:45 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Vårändringsbudget för 2016 (CU6y) Justering Prop. 2015/16:99 och motion Föredragande: AL 3. Kommissionens förslag om offentliggörande

2016-05-26 11:45:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-05-26 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid : 2016-05-26 09:30 Plats : Förstakammarsalen Bilagor

2016-05-26 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid : 2016-05-19 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Yttrande till konstitutionsutskottet över 2016 års ekonomiska vårproposition (CU5y) Justering Prop. 2015/16:100 förslagspunkt

2016-05-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid : 2016-05-12 09:30 Plats : RÖ7-41 1 . Justering av protokoll 2. Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt (CU19) Justering Prop. 2015/16:125 och motioner Föredragande:

2016-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid : 2016-04-26 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning (CU18) Justering Prop. 2015/16:85 Föredragande: Sjö 3. Verksamheten

2016-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid : 2016-04-14 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Fråga om yttrande till KU Regeringens skrivelse 2015/16:75 Föredragande:

2016-04-14 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-04-07 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid : 2016-04-07 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning (CU18 ) Beredning Prop. 2015/16:85 Föredragande: Sjö Anm . Ingen

2016-04-07 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-03-17 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid : 2016-03-17 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Hushållningen med mark- och vattenområden (CU13) Justering Motioner Föredragande: DS 3. Hyresrätt m.m. (CU14) Justering Motioner Föredragande:

2016-03-17 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2016-02-25 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid : 2016-02-25 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser (CU16) Justering Prop. 2015/16:55 och motion Föredragande:

2016-02-25 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:13 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid : 2016-02-09 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av hissdirektivet (CU12) Justering Prop. 2015/16:59 Föredragande: AL 3. Aktuella EU-frågor Information

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid : 2016-02-02 11:00 Plats : Skandiasalen 1. Sammanträdet öppnas 2. Kort inledning av utskottets beredningsgrupp för uppföljningsfrågor 3. Presentation av rapport om miljömärkning av produkter Rapport

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid : 2016-01-26 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Mottagande av motion Fråga om mottagande av motion 2015/16:1973 yrkande 3 från Miljö- och Jordbruksutskottet Föredragande: DS 3.

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:10 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid : 2016-01-19 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (CU10) Justering Prop. 2015/16:4 och motion Föredragande: PS 2. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-12-10 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid : 2015-12-10 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (CU10) Beredning Prop. 2015/16:4 och motion Föredragande: PS 3. Ändring

2015-12-10 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:8 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid : 2015-12-01 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen - anslagsfördelningen m.m. (CU1) Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: AL 3. Kommissionens

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-26 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:7 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid : 2015-11-26 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Stärkta rättigheter för kollektivresenärer (CU9) Justering Prop. 2015/16:13 och motion Föredragande: DS 3. Aktuella EU-frågor Information

2015-11-26 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid : 2015-11-05 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg (CU5) Justering Prop. 2015/16:12 Föredragande: BB 3. Tydligare redovisningsregler

2015-11-05 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:5 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid : 2015-11-03 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (CU4) Justering Prop. 2014/15:128 Föredragande: Sjö 3. Budgetpropositionen

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:4 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid : 2015-10-22 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Sjöfylleri (CU2) Justering Motioner Föredragande: PS 3. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet

2015-10-22 09:30:00

Paginering