Dokument & lagar (4 146 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1655 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 24 september Svar på fråga 2007/08:1655 Kontroll av arbetsgivare vid anvisning av arbetssökande Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Josefin Brink har frågat mig om jag avser att ta initiativ till åtgärder såsom skärpningar i förordningar eller liknande så att arbetssökande inte utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Svarsdatum: 2008-09-24 Frågeställare: Josefin Brink (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1654 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 24 september Svar på fråga 2007/08:1654 Samhällsnyttiga jobb Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Josefin Brink har frågat mig om jag avser att verka för att de tidigare plusjobben ersätts med en åtgärd vars huvudsakliga skillnad består av lägre ersättning till deltagarna. Regeringen har nyligen presenterat

Svarsdatum: 2008-09-24 Frågeställare: Josefin Brink (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1653 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 24 september Svar på fråga 2007/08:1653 Besöksverksamhet i jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Else-Marie Lindgren har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas inte omöjliggör den typ av besöksverksamhet som Svenska

Svarsdatum: 2008-09-24 Frågeställare: Else-Marie Lindgren (KD)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1652 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 24 september Svar på fråga 2007/08:1652 SOS-inspelning Justitieminister Beatrice Ask Inger René har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skapa möjligheter för SOS Alarm att banda inkommande samtal i form av inspelning med mobilkamera. Regeringen ställer tydliga krav på rättsväsendet att

Svarsdatum: 2008-09-24 Frågeställare: Inger René (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1651 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 24 september Svar på fråga 2007/08:1651 Cedaw i EU Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Carina Hägg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra Cedaw känd och implementerad i EU:s arbete, såväl inom unionen som i utrikesfrågor. EU kan inte ansluta sig till konventionen, men

Svarsdatum: 2008-09-24 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1650 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 24 september Svar på fråga 2007/08:1650 Beskattning av enkla sommarhus Finansminister Anders Borg Inger Davidson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av att Skatteverket i ett ställningstagande kommit fram till att fastighetsskatt och inte fastighetsavgift ska betalas för tomtmark

Svarsdatum: 2008-09-24 Frågeställare: Inger Davidson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1649 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 24 september Svar på fråga 2007/08:1649 Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen Statsrådet Åsa Torstensson Anders Ygeman har frågat mig på vilket sätt jag avser att säkerställa att de nya samhällsekonomiska kalkylerna kommer att ligga till grund för regeringens kommande infrastrukturproposition.

Svarsdatum: 2008-09-24 Frågeställare: Anders Ygeman (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1639 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 24 september Svar på fråga 2007/08:1639 Åtgärder mot kriminella så kallade målvakter Justitieminister Beatrice Ask Hans Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få ett slut på att målvakter utnyttjas för olika former av skatteundandragande och annan brottslig verksamhet. Det är angeläget

Svarsdatum: 2008-09-24 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1646 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 september Svar på fråga 2007/08:1646 Finansiering av internationella klimatåtgärder Miljöminister Andreas Carlgren Max Andersson har frågat statsministern vad han avser att göra för att Sverige ska främja konkreta förslag till finansiering av internationella klimatåtgärder. Frågan har överlämnats till mig.

Svarsdatum: 2008-09-23 Frågeställare: Max Andersson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1641 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 september Svar på fråga 2007/08:1641 Miljömålskalkning Miljöminister Andreas Carlgren Ann-Kristine Johansson har frågat mig hur jag ser på nivån av kalkningsanslagen och om jag avser att ta några initiativ när det gäller anslaget. Försurningen av sjöar och vattendrag i Sverige beror i första hand på surt

Svarsdatum: 2008-09-23 Frågeställare: Ann-Kristine Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1640 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 22 september Svar på fråga 2007/08:1640 Konsekvenser av svensk sockerrörsodling i Tanzania Statsrådet Gunilla Carlsson Karin Smith Svensson har frågat mig om de statliga bidragen till Sekab är i överensstämmelse med regeringens politik för global utveckling. Odling av bioenergi är på snabb frammarsch i Afrika

Svarsdatum: 2008-09-22 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1627 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 19 september Svar på fråga 2007/08:1627 Marinens musikkår i Karlskrona Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Lars Wegendal har frågat mig vad jag avser att göra för att trygga verksamheten vid Marinens musikkår i Karlskrona. Marinens musikkår är en av fyra musikkårer i landet som sorterar under Försvarsmusikcentrum.

Svarsdatum: 2008-09-19 Frågeställare: Lars Wegendal (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1626 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 19 september Svar på fråga 2007/08:1626 Infrastruktursatsningar i Kalmar län Statsrådet Åsa Torstensson Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den information som har lämnats vid de uppvaktningar som har gjorts från Kalmar län om behovet av satsningar på infrastrukturen

Svarsdatum: 2008-09-19 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1625 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 19 september Svar på fråga 2007/08:1625 Strategi för att få fler internationella evenemang Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Lars Wegendal har frågat mig vad jag tänker göra för att påskynda tillkomsten av en nationell strategi för internationella idrottsevenemang. I tidigare interpellationssvar och frågesvar

Svarsdatum: 2008-09-19 Frågeställare: Lars Wegendal (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1624 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 19 september Svar på fråga 2007/08:1624 Samtal om mänskliga rättigheter och demokrati vid OS i Peking Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Lars Wegendal har frågat mig vad jag tänker göra med anledning av de samtal som fördes under vistelsen i Peking. Låt mig först konstatera att mötet med den kinesiska kulturministern

Svarsdatum: 2008-09-19 Frågeställare: Lars Wegendal (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1623 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2007/08:1623 Trefaldig subventionering av barnflickor Finansminister Anders Borg Caroline Helmersson-Olsson har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt ställningstagande om att möjliggöra och utöka trefaldig subventionering av barnflickor. Varaktigt hög sysselsättning

Svarsdatum: 2008-09-19 Frågeställare: Caroline Helmersson-Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1621 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 19 september Svar på fråga 2007/08:1621 Exportrestriktioner i Ryssland Statsrådet Ewa Björling Irene Oskarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige som WTO-medlem verkar emot exportförbud och exportkontroll av det slag som Ryssland ämnar uppföra. Enligt uppgifter i internationell

Svarsdatum: 2008-09-19 Frågeställare: Irene Oskarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1619 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 19 september Svar på fråga 2007/08:1619 Uppsala universitets konfliktdatabas vid institutionen för freds- och konfliktforskning Statsrådet Lars Leijonborg Agneta Gille har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa konfliktdatabasen vid Uppsala universitet. Jag håller med Agneta Gille om att konfliktdatabasen

Svarsdatum: 2008-09-19 Frågeställare: Agneta Gille (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1629 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 18 september Svar på frågorna 2007/08:1622 Paralympics i Peking 2007/08:1629 Kulturministerns närvaro vid Paralympics Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Göran Persson har frågat mig vad jag avser att göra för att stödja och informera mig om alla våra svenska idrottare som deltar i Paralympics i Peking den

Svarsdatum: 2008-09-18 Frågeställare: Lars Wegendal (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1622 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 18 september Svar på frågorna 2007/08:1622 Paralympics i Peking 2007/08:1629 Kulturministerns närvaro vid Paralympics Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Göran Persson har frågat mig vad jag avser att göra för att stödja och informera mig om alla våra svenska idrottare som deltar i Paralympics i Peking den

Svarsdatum: 2008-09-18 Frågeställare: Göran Persson i Simrishamn (S)