Dokument & lagar (134 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar avseende landsspecifika rekommendationer med anledning av utvärderingen av Schengens informationssystem SIS 2016 Samrådet avslutades den 20 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende rådsslutsatser rörande MEPP fredsprocessen i Mellanöstern Samrådet avslutades den 16 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende en informationspunkt om en dom meddelad av EU-domstolen Samrådet avslutades den 15 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende rådsslutsatser rörande Libanon Samrådet avslutades den 15 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 2 Samrådet avslutades den 13 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende restriktiva åtgärder mot Iran och mot Demokratiska folkrepubliken Korea DPRK Samrådet avslutades den 11 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-11

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför godkännande av notiser inom ramen för EU:s särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism Samrådet avslutades den 22 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v.51 Samrådet avslutades den 21 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 3-7 och 9-12.

2016-12-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering avseende EUCAP Sahel Mali Samrådet avslutades den 20 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annotering om förlängning av Rysslandssanktioner Samrådet avslutades den 18 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v. 50 Samrådet avslutades den 16 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet. Avvikande mening punkt 14, Cor I EUNAVFORMED/Operation Sophia Vi vill att Sverige istället ska verka för att denna

2016-12-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punktsannoteringar avseende dels rådsslutsatser Nordkoreadels rådets godkännande av beslut om projektstöd IAEA Samrådet avslutades den 11 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-11

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v. 49 kompl 2 Samrådet avslutades den 9 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-09

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 49 inkl. kompl Samrådet avslutades den 8 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 11-14 och 16 på Coreper I samt 2, 5-7, 9-13, 17, 24-27, 29 och 35-37 på Coreper II.

2016-12-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende sanktioner gentemot Nordkorea respektive Demokratiska Republiken Kongo samt annotering avseende EUMM Georgien, EUTM Somalia och EUCAP Nestor Samrådet avslutades den 7 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 35.

2016-12-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v.48 kompl. 3 Samrådet avslutades den 5 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD, V Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening då vi inte anser att EU ska närma sig Nato.Följande avvikande

2016-12-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48 kompl 2 Samrådet avslutades den 2 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM M Följande avvikande mening har anmälts av Moderaterna. Vi motsätter oss en förlängning då den sker för tidigt och på för svaga grunder. Förslaget om förlängning har

2016-12-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48 inklusive kompl Samrådet avslutades den 1 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM L, KD Följande avvikande mening har anmälts av Liberalerna. Coreper2, punkt 23: EU och Sverige måste i alla kontakter med Kuba tydliggöra att man inte kompromissar

2016-12-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande avtal mellan USA och EU om dataskydd vid dataöverföringar för brottsbekämpning Samrådet avslutades den 30 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM V Följande avvikande mening anmäldes av Vänsterpartiet. Vi anser att Sverige i dagsläget ska säga nej till avtalet. Vi anser att Sverige ska verka för att EUs domstol granskar det.

2016-11-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 47 Samrådet avslutades den 25 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM V Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet. Avvikande mening mot punkt 16 Cor II. Sverige borde inte ställa sig bakom avtalet. Vi ser inget behov av ett särskilt samarbete mellan EU och USA avseende logistik och militära operationer.

2016-11-25