Dokument & lagar (117 träffar)

Proposition 2009/10:63

Regeringens proposition 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya Prop. bestämmelser i EG:s tullagstiftning 2009/10:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU31
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:63 (pdf, 1008 kB)

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Budgetpropositionen för 2010 Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Utskottsberedning: 2009/10:AU1 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU1 2009/10:FiU2 2009/10:FiU3 2009/10:FiU4 2009/10:FiU5 2009/10:FöU1 2009/10:JuU1 2009/10:KrU1 2009/10:KU1 2009/10:MJU1 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:NU3 2009/10:SfU1 2009/10:SfU2 2009/10:SfU9 2009/10:SkU1 2009/10:SoU1 2009/10:TU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2 2009/10:UU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (216 förslag): 1 avslag, 215 bifall,

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. (pdf, 9337 kB)

Skrivelse 2009/10:8

Regeringens skrivelse 2009/10:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2009/10:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser


Utskottsberedning: 2009/10:SkU8

Skrivelse 2009/10:8 (pdf, 116 kB)

Proposition 2009/10:39

Regeringens proposition 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med Prop. uttagsbeskattning, m.m. 2009/10:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2009/10:SkU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:39 (pdf, 489 kB)

Proposition 2009/10:33

Regeringens proposition 2009/10:33 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Prop. 2009/10:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att systemet med kommunal


Utskottsberedning: 2009/10:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:33 (pdf, 884 kB)

Proposition 2009/10:24

Regeringens proposition 2009/10:24 Beskattning av andelsbyten vid utflyttning Prop. 2009/10:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser om att en


Utskottsberedning: 2009/10:SkU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:24 (pdf, 311 kB)

Proposition 2009/10:9

Regeringens proposition 2009/10:9 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och Prop. tomträtter genom vissa slag av delning 2009/10:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:9 (pdf, 251 kB)

Proposition 2009/10:25

Regeringens proposition 2009/10:25 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal Prop. med Nederländska Antillerna 2009/10:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:SkU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2009/10:25 (pdf, 385 kB)

Proposition 2009/10:12

Regeringens proposition 2009/10:12 Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån Prop. och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån 2009/10:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009 Mats Odell Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:12 (pdf, 379 kB)

Proposition 2009/10:19

Regeringens proposition 2009/10:19 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella Prop. skatteavtal med Caymanöarna 2009/10:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009 Mats Odell Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2009/10:19 (pdf, 455 kB)

Proposition 2009/10:26

Regeringens proposition 2009/10:26 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal Prop. med Aruba 2009/10:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2009/10:26 (pdf, 384 kB)

Proposition 2009/10:17

Regeringens proposition 2009/10:17 Prissättningsbesked vid internationella transaktioner Prop. 2009/10:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:17 (pdf, 1194 kB)

Proposition 2009/10:15

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Regeringens proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för Prop. tjänster, återbetalning till utländska företagare och 2009/10:15 periodisk sammanställning Regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:15 (pdf, 1417 kB)

Proposition 2009/10:47

Regeringens proposition 2009/10:47 Ändringar i reglerna om beskattning av Prop. underskottsföretag 2009/10:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag


Utskottsberedning: 2009/10:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:47 (pdf, 261 kB)

Proposition 2009/10:245

Regeringens proposition 2009/10:245 Folkbokföring av personer med anknytning till Prop. internationella organ 2009/10:245 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2010/11:SkU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:245 (pdf, 285 kB)

Proposition 2009/10:235

Enklare redovisning Regeringens proposition 2009/10:235 Enklare redovisning Prop. 2009/10:235 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förenklingar av reglerna


Utskottsberedning: 2010/11:CU3 2010/11:SkU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:235 (pdf, 2322 kB)

Skrivelse 2009/10:195

Regeringens skrivelse 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010 Regeringens skrivelse 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2009/10:SkU37 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:195 (pdf, 937 kB)

Proposition 2009/10:189

Regeringens proposition 2009/10:189 Införande av trängselskatt i Göteborg Prop. 2009/10:189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att trängselskatt ska införas i Göteborgs


Utskottsberedning: 2009/10:SkU39
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:189 (pdf, 1152 kB)

Proposition 2009/10:127

Regeringens proposition 2009/10:127 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige Prop. och Österrike 2009/10:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:SkU40
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:127 (pdf, 249 kB)

Proposition 2009/10:143

Regeringens proposition 2009/10:143 Informationsutbytesavtal med Andorra Prop. 2009/10:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett


Utskottsberedning: 2009/10:SkU47
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:143 (pdf, 317 kB)