Dokument & lagar (148 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 12:30 Plats: Obs Skandiasalen Föredragningslista Information från finansministern

2008-01-15 12:30:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:12. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Planering inför våren 2008 Preliminär sammanträdesplan och PM ang. motionsbehandling bifogas

2007-12-13 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksdepartementet lämnar information inför Jordbruks- och fiskerådet den 17-20 december 2007 2. Miljödepartementet lämnar information inför

2007-12-13 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, information om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2007-12-06 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om transportsektorn och utsläppshandel 2. Övriga frågor Bilagor Program Deltagarförteckning Möte med rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC den 19 november 2007:

2007-12-06 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Sveriges miljö-jordbruks- och fiskeråd i Bryssel informerar utskottet 2. Justering av protokoll 2007/08:10 3. Justering av förslag till betänkande

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Skandiasalen N 3-04 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:9 2. Möte med föreningen Näringslivets miljöchefer NMC Presentation av föreningens miljöchefer, diskussion

2007-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:10. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Vissa personbeskattningsfrågor Prop. 2007/08:24 Fråga om justering Förslag till betänkande

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:8 2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård föredragande

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Skatteverket informerar och besvarar frågor beträffande skattekontroll och skattefusk Generaldirektör Mats Sjöstrand och enhetscheferna Jan-Eric Bäckman och Tomas

2007-11-22 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern överlägger med utskottet med anledning av KOM07 539 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala

2007-11-22 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:8. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Vissa personbeskattningsfrågor Proposition 2007/08:24 Motioner 2007/08:Sk12 av Marie Engström

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Information från Fiskeriverket. 2. Justering av förslag till utlåtande 2007/08:MJU4 Grönbok om anpassning till klimatföändringarna i Europa

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:7. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Vissa kapitalskattefrågor Prop. 2007/08:12 Fråga om justering Förslag till betänkande 2007/08:SkU6

2007-11-15 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:5 och 2007/08:6. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket Prop. 2007/08:1

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:5 och 6 2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU5 Tillsyn över hundar och katter föredragande HR/ 3. Inkomna

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Saksamråd med regeringen finansministern rörande kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om reducerade mervärdesskattesatser, KOM 2007 380 och

2007-11-01 13:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 uppvaktning av Naturskyddsföreningen, Greenpeace och WWF 2. Kl. 10.30 uppvaktning av Svenska torvproducentföreningen 3. Justering av protokoll

2007-11-01 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 13:15 Plats: Obs Skandiasalen Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:4 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Anslag m.m. Proposition 2007/08:1 Motioner Se motionshäfte föredr. Ordeberg Nästa sammanträde

2007-10-30 13:15:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Fotografering 2. Riksdagens utredningstjänst informerar om den av riksdagen planerade framtidsdagen den 24 januari 2008 och seminariet om

2007-10-30 11:00:00