Dokument & lagar (148 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:1 Onsdag 2016-09-14 kl. 09:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1 Datum och tid: 2016-09-14 09:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information om avslutat nederländskt och nytt slovakiskt ordförandeskap Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Alkylatbensin

2016-09-14 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom

2008-06-10 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:26 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med

2008-06-03 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:25. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Ändring i det nordiska skatteavtalet Proposition 2007/08:146 föredr. Bergman och Kaiser OECD-resenärerna

2008-05-22 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:24. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Vårpropositionen Prop. 2007/08:100 Fråga om justering Förslag till yttrande 2007/08:SkU6y till

2008-05-15 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:23 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Vårpropositionen Proposition 2007/08:100 Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och finansutskottet

2008-05-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:22. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Betalning av vägavgift Proposition 2007/08:79 Eftersom inga motioner väckts i ärendet kan det

2008-04-24 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid: 12:30 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:21. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m. Prop. 2007/08:58 Fråga om justering Förslag till

2008-04-15 12:30:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:20. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med

2008-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2008-03-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:18. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete

2008-03-13 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:17. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Fråga om utskottsinitiativ Skrivelse av Lars Johansson m.fl. s ang. Tullverkets resurser Se

2008-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:16. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Allmänna motioner om mervärdesskatt Fråga om justering Förslag till betänkande 2007/08:SkU20

2008-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansminister Anders Borg Diskussion om bekämpning av skattebedrägerier 2. Justering av protokoll 2007/08:15. 3. Inkomna skrivelser, m.m. 4. Vårens sammanträdes-

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:13 och 2007/08:14. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet se motionshäfte

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 12:30 Plats: Obs Skandiasalen Föredragningslista Information från finansministern

2008-01-15 12:30:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:12. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Planering inför våren 2008 Preliminär sammanträdesplan och PM ang. motionsbehandling bifogas

2007-12-13 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, information om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2007-12-06 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:10. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Vissa personbeskattningsfrågor Prop. 2007/08:24 Fråga om justering Förslag till betänkande

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Skatteverket informerar och besvarar frågor beträffande skattekontroll och skattefusk Generaldirektör Mats Sjöstrand och enhetscheferna Jan-Eric Bäckman och Tomas

2007-11-22 10:00:00