Dokument & lagar (228 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokollen 2007/08:19 från den 4 mars 2008 och 2007/08:20 från den 6 mars 2008 2. VÄG- OCH FORDONSFRÅGOR Justering av betänkande

2008-03-13 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM ANPASSNING AV TRAFIKENS INFRASTRUKTUR NÄR KLIMATET FÖRÄNDRAS Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3.

2008-03-06 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SVENSKA LOKALTRAFIKFÖRENINGEN SLTF Ordförande Christer G Wennerholm och vd Charlotte Wäreborn Schultz, båda från SLTF, informerar om organisationens

2008-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN BRANSCHORGANISATIONEN SVERIGES HAMNAR 30 MIN Mikael Castanius, Anders Klingström, Patrik Eidfeldt, Eric Nilsson, Björn Nilsson, Christel Wiman,

2008-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM ITS VÄRLDSKONGRESSEN 2009 Utvecklingsansvarig Hans Rode, Vägverket, informerar om världskongressen inom ITS intelligenta transportsystem och tjänster

2008-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM FORSKNINGSÖVERSIKTEN FÖRNYBARA DRIVMEDEL FÖR MINSKAD KLIMATPÅVERKAN Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3.

2008-02-14 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:14 från den 31 januari 2008 2. EFTERKONVERTERING AV PERSONBILAR FÖR ALTERNATIVBRÄNSLEN, M.M. Beredning I av

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM TRANSPORTPOLITISK UTVÄRDERING AV ARLANDABANAN Generaldirektör Gunnar Björk och verkställande direktör Kjell Sundberg från A-banan Projekt AB informerar

2008-01-31 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. ÖVERLÄGGNING ENLIGT 10 KAP. 3 RO MED NÄRINGSDEPARTEMENTET Överläggning enligt RO 10:3 med infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare från Näringsdepartementet

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet, informerar om det nytillträdda slovenska ordförandeskapets

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN FÖRHANDLINGSMANNEN OM STOCKHOLMS INFRASTRUKTUR Förhandlingsmannen Carl Cederschiöld med medarbetare informerar om arbetet med att uppnå en samlad

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSTRAFIKEN OCH UTREDNINGEN OM INRÄTTANDE AV EN TRAFIKINSPEKTIONSORGANISATION Generaldirektör Staffan Widlert, avtalshandläggare Tom Andersson

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM OPS EN NY VÄG FÖR ATT FINANSIERA VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3. Anmälningar 4. Rapport: Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur en

2007-11-22 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET 60 min Infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare informerar inför rådsmöte den 29 november 2007 för transport-

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. AVRAPPORTERING AV UPPFÖLJNINGSPROJEKT OM STORMEN GUDRUN OCH TRANSPORTSYSTEMET Johan Wockelberg Hedlund från RUT/2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER Beredning II

2007-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:5 från den 30 oktober 2007 2. KOMPETENS HOS YRKESFÖRARE Justering av betänkande 2007/08:TU3 Föredragande Mattias

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-ÖVERLÄGGNING MED NÄRINGSDEPARTEMENTET Saksamråd med statsrådet Åsa Torstensson om Galileo samt information om andra aktuella EU-frågor inom trafikutskottets beredningsområde

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM SAMBANDET MELLAN INFRASTRUKTUR OCH HÅLLBAR TILLVÄXT Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3.

2007-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SIKA Generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Per-Åke Vikman från SIKA informerar om myndighetens verksamhet, uppföljning av de transportpolitiska

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:1 från den 25 september 2007 2. EN EFFEKTIVARE LAG OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Justering av betänkande 2007/08:TU2

2007-10-18 09:30:00