Dokument & lagar (177 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SVENSKA LOKALTRAFIKFÖRENINGEN SLTF Ordförande Christer G Wennerholm och vd Charlotte Wäreborn Schultz, båda från SLTF, informerar om organisationens

2008-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN BRANSCHORGANISATIONEN SVERIGES HAMNAR 30 MIN Mikael Castanius, Anders Klingström, Patrik Eidfeldt, Eric Nilsson, Björn Nilsson, Christel Wiman,

2008-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 19 februari. 3. Preliminär behandling av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd

2008-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 11:15 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Socialdepartementet med anledning av EPSCO-rådet den 29 februari. Föredragning av statssekreterare Ragnwi Marcelind. Kansliets PM, återrapport

2008-02-19 11:15:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM ITS VÄRLDSKONGRESSEN 2009 Utvecklingsansvarig Hans Rode, Vägverket, informerar om världskongressen inom ITS intelligenta transportsystem och tjänster

2008-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM FORSKNINGSÖVERSIKTEN FÖRNYBARA DRIVMEDEL FÖR MINSKAD KLIMATPÅVERKAN Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3.

2008-02-14 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:14 från den 31 januari 2008 2. EFTERKONVERTERING AV PERSONBILAR FÖR ALTERNATIVBRÄNSLEN, M.M. Beredning I av

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslisan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 29 januari. 3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM TRANSPORTPOLITISK UTVÄRDERING AV ARLANDABANAN Generaldirektör Gunnar Björk och verkställande direktör Kjell Sundberg från A-banan Projekt AB informerar

2008-01-31 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. ÖVERLÄGGNING ENLIGT 10 KAP. 3 RO MED NÄRINGSDEPARTEMENTET Överläggning enligt RO 10:3 med infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare från Näringsdepartementet

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 22 januari. 3. Preliminär behandling av vitbok om hälsostrategi för EU. En PM,

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet, informerar om det nytillträdda slovenska ordförandeskapets

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om Statens Medicinsk-Etiska Råd, SMER. Deltagarlista bifogas. 2. ca 11.45 Information från Riksrevisionen om rapporten RiR 2007:23 Statens insatser

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om Utredningen om vanvård i den sociala barnavården. Deltagarlista och delrapport 1 från utredningen bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan.

2008-01-17 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Föredragningar från Utrikesdepartementet inför utskottets resor till Australien och Nya Zeeland. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokollet

2007-12-06 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN FÖRHANDLINGSMANNEN OM STOCKHOLMS INFRASTRUKTUR Förhandlingsmannen Carl Cederschiöld med medarbetare informerar om arbetet med att uppnå en samlad

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdena den 20 och 27 november. 3. Fortsatt behanding av proposition 2007/08:1 budgetpropositionen,

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSTRAFIKEN OCH UTREDNINGEN OM INRÄTTANDE AV EN TRAFIKINSPEKTIONSORGANISATION Generaldirektör Staffan Widlert, avtalshandläggare Tom Andersson

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Socialdepartementet med anledning av EPSCO-rådet den 5-6 december. Föredragningar av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind. Dagordning

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM OPS EN NY VÄG FÖR ATT FINANSIERA VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3. Anmälningar 4. Rapport: Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur en

2007-11-22 09:00:00