Dokument & lagar (124 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Donationsrådet. Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från den 5 november. 4. Preliminär

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokollen från den 20 och 22 oktober samt den 3 november. 3. Preliminär behandling av vissa anslag politikområden

2009-11-05 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av socialminister Göran Hägglund omregleringen av apoteksmarknaden. information ca 40 min därefter möjlighet till frågor Deltagarlista bifogas. Näringsutskottets

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Öppet seminarium om en ny fosterdiagnostisk metod. Samarrangemag med Statens medicinsk etiska råd SMER. Program, lista på inbjudna och exempel på inbjudan bifogas, samt deltagarlista SMER.

2009-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 13 oktober. 3. Fortsatt behandling av skrivelse 2008/09:125 Redovisning av fördelning av medel

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 1 oktober. 3. Behandling av proposition 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. jämte motioner.

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet. Se bifogat PM med bilagor. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3.

2009-10-01 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Behandling av skrivelse 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning jämte motioner.

2009-09-16 08:00:00

Utskottsmöte 2004/05:36

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:36 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 19 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:145 Driftsformer för offentligt

2005-06-02 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från socialdepartementet inför EPSCO-rådet den 2-3 juni. Deltagarlista och preliminär dagordning franska bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan.

2005-05-19 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Intern utfrågning i anledning av proposition 2004/05:145 Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus. Inbjudan och lista på inbjudna sänds ut senare.

2005-05-17 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 maj. 3. Preliminär behandling av proposition 2004/05:127 Hälsofarliga varor

2005-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 28 april. 3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:118 Tobakskontroll genomförande

2005-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 26 april. 3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:122 Beräkning av inkomstprövade

2005-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Kl. 11.00: Information om Kompetensstegen i anslutning till punkt 6 på föredragningslistan kl. 11.30: Information av representanter för Hjälpmedelsinstitutet i

2005-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 19 april. 3. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

2005-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Uppvaktning av företrädare för Läkare mot tobak. Deltagare se bilaga. 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Justering av protokoll från sammanträdena den 7

2005-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av utvecklingschef Bengt Åstrand från Apoteket AB i anslutning till proposition 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet. Bakgrundsmaterial

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Socialdepartementet om a Proposition 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet b Faktapromemoria 2004/05:FPM Europaparlamentets

2005-04-07 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Sveriges Farmacevtförbund i samband med behandlingen av proposition 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet. En skrivelse

2005-03-22 11:00:00