Dokument & lagar (121 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Granskning av utkast till betänkande 2009/10:UU15 Mänskliga

2010-03-25 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 09:30 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Granskning av utkast till betänkande 2009/10:UU20 Lag om konsulära katastofinsatser EÖ 2. Granskning av utkast till betänkande 2009/10:UU21 Ändring

2010-03-18 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om propositionerna 2009/10:98 och 2009/10:97 Ambassadör Per Saland, UD Rättschef Carl Henrik Ehrenkrona, UD Departementsråd

2010-03-16 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om situationen i Haiti Stina Sjölin, enhetschef, MSB Per Byman, teamchef, Sida Ewa Werner-Dahlin, koordinator i Sidas

2010-03-11 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 12:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om insatsen i Afghanistan Företrädare för Försvarsdepartementet och Försvarsmakten 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Övrigt

2010-03-09 12:00:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 10:30 Plats: kl. 10.30 Försvarsutskottets sessionssal RÖ5-32 kl. 11.00 Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista kl. 10.30 1. Information om den svenska insatsen i Afghanistan kl. 11.00

2010-03-02 10:30:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande 2009/10:UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor JM/MB 2. Föredragning inför allmänna rådet resp.

2010-02-18 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om EU:s utrikestjänst Kabinettssekreterare Frank Belfrage Enhetschef Håkan Emsgård Gruppchef Nina Tornberg 2. Justering

2010-02-11 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Granskning av utkast till betänkande 2009/10:UU9 Mellanöstern

2010-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 09:20 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU 3. Meddelanden och

2010-02-04 09:20:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför allmänna rådet resp. utrikesrådet Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden

2010-01-21 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Föredragning inför Gaerc-möte Kabinettssekreterare Frank Belfrage,

2009-12-03 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 10:00 Plats: Skandiasalen N3-04 OBS Lokalen Föredragningslista kl. 10.00-11.30 Utrikesutskottets och socialutskottets offentliga seminarium om hiv/aids: Kampen mot hiv/aids i Sverige och världen Professor

2009-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om Lissabonfördraget Statsrådet Cecilia Malmström, SB 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa frågor

2009-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande 2009/10:UU2 Utg.omr. 7 Internationellt bistånd EK 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 14:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Övrigt

2009-11-12 14:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Villkorad justering av utkast till betänkande 2009/10:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan MB 2. Föredragning inför GAERC-möte

2009-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragningar om Riksrevisionens granskning av Swedfund RiR 2009:4 kl. 11.00 Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare, RiR kl.

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande 2009/10:UU6 Europarådet JM 2. Justering av utkast till betänkande 2009/10:UU7 OSSE JM 3.

2009-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om översynen av utrikesförvaltningen Utredare Peter Egardt Utredningssekreterare Anna Hammargren kl. 12.00 2. Justering

2009-10-20 11:00:00