Dokument & lagar (149 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Omedelbar justering Yttrande till FiU Prop. 2012/13:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner Föredragande: LG

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-18 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådsmöte den 25-26 oktober 2012 2. Justering av protokoll 3. Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater Ecris JuU4 Beredning Proposition

2012-10-18 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-18 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön Överläggning Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet

2012-10-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 Fråga om yttrande till FiU Prop. 2012/13:1 Föredragande: BW 3. Höständringsbudget för 2012 Fråga

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av riksåklagaren Anders Perklev 2. Protokollsjustering 3. Resningsförfarandet i brottmål återupptagande av förundersökning och rätt till biträde JuU3 Justering Proposition

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Torsdag 2012-10-04 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-04 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser, KOM2012 363 JuU8 Justering Föredragande:

2012-10-04 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-02 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. 11.00 12.00 Information om avfallsutredningen SoU 2012:56 Information och frågor. Utredare Lars Ekecrantz. 2. Justering av protokoll 3. Sekretessen för djur- och växtarter

2012-10-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-27 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information i EU-frågor från Justitiedepartementet 2. Justering av protokoll 3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga

2012-09-27 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-20 kl. 09:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-20 09:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kl. 9.00 Uppvaktning, Sveriges mjölkbönder 2. Kl. 09.30 Jordbruksråd 24-25 september 2012 Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet 3. Justering

2012-09-20 09:00:00