Dokument & lagar (164 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Naturvårdsverket Naturvårdsverkets generaldirektör informerar om aktuella frågor. 2. Justering av protokoll 3. Landsbygdspolitik MJU9 Justering Motioner

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Punktskatter SkU18 Beredning Motioner Föredragande: Winter 4. Mervärdesskatt SkU19 Beredning Motioner Föredragande: Wallin 5.

2016-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-02-11 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-11 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Inform ation inför Jordbruks- och fiskeråd 15 februari 2016 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Information om avgående luxemburgskt

2016-02-11 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Charlotte Svensson, finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Claes Lundgren, Finansdepartementet 2. Meddelande från kommissionen

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-dokument 4. Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster SkU15 Justering Prop. 2015/16:51 och motion Föredragande: Wallin

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Riksrevisionen med anledning av rapporten Gruvavfall Ekonomiska risker för staten 2. Justering av protokol l 3. Utskottets arbetsplan Föredragande:

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster SkU15 Beredning Prop. 2015/16:51 och motion Föredragande: Wallin 4. Punktskattehöjningar

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. MJU8 Behandling Prop. 2015/16:35 och motioner Föredragande: MH 3. Skogspolitik MJU10 Behandling Motioner

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av LRF trädgård 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionenen rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. MJU7 Behandling Skrivelse 2015/16:45

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Naturskyddsföreningen 2. Naturvård och områdesskydd MJU6 Behandling Motioner Föredragande: CM 3. Inkomna skrivelser Föredragande: BW 4. Övriga frågor

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram 2016 MJU2y Justering KOM 2015 610 Föredragande: CR 3. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2016-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2016-01-12 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Inför Ekofinrådets möte den 15 januari 2016 Underlag kommer senare 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde Tisdagen den 19 januari 2016 kl. 11.00

2016-01-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-10 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-10 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. BEPS och andra aktuella skattefrågor Information Finansminister Magdalena Andersson, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa

2015-12-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2015-12-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-10 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-kommissionens förslag om fastställande för 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg i vissa

2015-12-10 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MJU2 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: MH och JS 3. Fråga

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: Pyka 4. Avskaffande av skattenämnder

2015-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-03 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: CM och CR 2. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande

2015-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande om fullföljande i vissa delar av riksdagens år 2013 beslutade rovdjurspolitik. Fortsatt beredning Information

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:MJU201511281000 Lördag 2015-11-28 kl. 10:00

Planerat sammanträde Miljö- och jordbruksutskottet Datum och tid: Lördag 2015-11-28 kl. 10:00 Plats: RÖ7-

2015-11-28 10:00:00