Dokument & lagar (238 träffar)

Socialutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 DATUM 2016-09-20 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Nationella samordnaren för psykisk hälsa Den nationella samordnaren Kerstin Evelius med medarbetare informerade om arbetet med utveckling och samordning av insatser på området

2016-09-20

Socialutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1 DATUM 2016-09-15 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om sociala frågor under slovakiska ordförandeskapet och inför nästa Epsco-rådsmöte samt

2016-09-15

Socialutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14 DATUM 2016-11-24 TID 09.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om aktuella EU-frågor inför Epscorådet den 89 december 2016. Deltagarlista se

2016-11-24

Socialutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-01-26 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utredningen om nätdroger m.m. Särskilda utredaren Thomas Rolén med medarbetare informerade om slutbetänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser, SOU 2016:93.

2017-01-26

Socialutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-01-19 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Generaldirektör Fredrik Lennartsson med medarbetare informerade om rapporten, Hittar vi hem En kartläggning och analys av den sociala

2017-01-19

Socialutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-01-12 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 En ny hälso- och sjukvårdslag SoU5 Utskottet behandlade proposition 2016/17:43 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade motion 2016/17:3474 av Roger

2017-01-12

Socialutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2016-12-08 TID 09.3010.55 11.2011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för vårdanalys Myndighetschef Fredrik Lennartsson med medarbetare informerade om tre nya rapporter. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2016-12-08

Socialutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2016-12-06 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet Statssekreterare Agneta Karlsson med medarbetare informerade om förslaget till ny hälso- och sjukvårdslag. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2016-12-06

Socialutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15 DATUM 2016-11-29 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statens medicinsk-etiska råd Smer Ordförande Kjell Asplund informerade om rapporten 2016:1 Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning. 2

2016-11-29

Socialutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-02-02 TID 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans Utskottet höll en öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen

2017-02-02

Socialutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-01-31 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om det maltesiska ordförandeskapets prioriteringar och inför nästa Epsco-rådsmöte.

2017-01-31

Socialutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM 2016-12-08 TID 16.3017.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:17. 2 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1

2016-12-08

Socialutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13 DATUM 2016-11-17 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:12. 2 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet behandlade proposition 2016/17:1, utgiftsområde

2016-11-17

Socialutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8 DATUM 2016-10-20 TID 09.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från LSS-utredningen Särskilda utredaren Désirée Pethrus med medarbetare informerade om arbetet med utredningen och aktuella frågor. Deltagarlista se bilaga 2. 2 Information

2016-10-20

Socialutskottets protokoll 2016/17:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12 DATUM 2016-11-10 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om medgivande att närvara Utskottet medgav att Helén Limén från Utvärderings- och forskningssekretariatet fick närvara under sammanträdet vid punkten 1 på föredragningslistan. 2

2016-11-10

Socialutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9 DATUM 2016-10-25 TID 09.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om frågor kring assistansersättningen Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet, och generaldirektör Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, informerade om frågor kring assistansersättningen.

2016-10-25

Socialutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11 DATUM 2016-11-08 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:10. 2 Handlingsplan 20162018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp SoU3y Utskottet fortsatte

2016-11-08

Socialutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM 2016-09-29 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Barnrättighetsutredningen Bankonventionen blir svensk lag SOU 2016:19 Särskilda utredaren Anita Wickström informerade om utredningens slutbetänkande Barnkonventionen blir svensk

2016-09-29

Socialutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-11 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitieombudsmannen JO Stefan Holgersson informerade utskottet om aktuella frågor. Deltagarlista se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4.

2016-10-11

Socialutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2016-10-13 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till ändring av förordning om nya psykoaktiva ämnen, KOM2016 547 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2016 547. Utskottet ansåg att förslaget till Europaparlamentets

2016-10-13