Dokument & lagar (125 träffar)

Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Arbetsförmedlingen


Utskottsberedning: 2016/17:AU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson båda SD med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte inrätta en jämställdhetsmyndighet och


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3551 av Annika Qarlsson C med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att ett aktivt jämställdhetsarbete bedrivs inom samtliga berörda


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av regelverket


Utskottsberedning: 2016/17:AU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2016/17:2012 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2016/17:2012 av Robert Hannah L Hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förnekande av hedersrelaterat våld och förtryck utgör rasism och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:KrU4 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2012 av Robert Hannah (L) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:2012 av Robert Hannah (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:MJU23 2016/17:NU16 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:2518 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2518 av Markus Wiechel SD Rättvist förfarande vid arbetstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av fackliga sympatiåtgärder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns flera faktorer som påverkar företagens


Utskottsberedning: 2017/18:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2518 av Markus Wiechel (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2518 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:2094 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2094 av Maria Stockhaus M Skärpta straff för våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffet för våldsbrott bör skärpas och att det behövs ytterligare utbildningsinsatser kring våld i nära relationer och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:JuU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2094 av Maria Stockhaus (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2094 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:3344 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3344 av Sofia Fölster M Ett hållbart flyktingmottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ett nytt samhällskontrakt kan införas där vissa välfärdstjänster för nyanlända villkoras mot egen försörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:SfU15 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3344 av Sofia Fölster (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3344 av Sofia Fölster (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:3338 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3338 av Sofia Fölster M Reformering av Arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomgående reformera Arbetsförmedlingen under mandatperioden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3338 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3338 av Sofia Fölster (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard båda M En arbetsmarknad med plats för fler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3162 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3162 av Robert Halef KD Separerade gymnastiklektioner och badtider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bekämpa könssegregering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har den sittande regeringen och den


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3162 av Robert Halef (KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3162 av Robert Halef (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl båda C Funktionshindersperspektiv i arbetet med Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett tydligt funktionshinderperspektiv i Agenda 2030-arbetet för att nå sysselsättningsmålet,


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin båda C Jämställd ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut bör jämställdhetsprövas och analyseras utifrån hur de gynnar eller missgynnar det underrepresenterade könet, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:CU6 2016/17:FiU22 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3016 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3016 av Per Lodenius och Helena Lindahl båda C Rättsligt skydd för ledarhundförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lagen om tillgänglighet införa ett rättsligt skydd för ledarhundförare i syfte att de ska kunna röra sig fritt i


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3016 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3016 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:3003 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3003 av Per Åsling och Solveig Zander båda C Utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa reformer som ökar utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde och delaktighet på


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3003 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3003 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2907 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2907 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard båda SD Anvisningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta erforderliga åtgärder för att senast under nästkommande riksmöte kunna avskaffa lagen 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2907 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2907 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. M En förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar och


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. S Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:2778 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2778 av Teres Lindberg S Trygga anställningar ger trygga löntagare avskaffa allmän visstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa allmän visstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom ramen för allmän visstidsanställning


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2778 av Teres Lindberg (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2778 av Teres Lindberg (S) (pdf, 58 kB)