Dokument & lagar (3 704 träffar)

Proposition 2016/17:7

Regeringens proposition 2016/17:7 Ändrade regler om beskattningsinträde vid Prop. fusion och fission 2016/17:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2016/17:SkU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2016/17:7 (pdf, 280 kB)

Proposition 2016/17:5

Regeringens proposition 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Prop. komvux 2016/17:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2016 Stefan Löfven Anna Ekström Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: 2016/17:UbU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2016/17:5 (pdf, 532 kB)

Proposition 2016/17:4

Regeringens proposition 2016/17:4 Ett reformerat bilstöd Prop. 2016/17:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag på ett reformerat bilstöd i syfte att åstadkomma


Utskottsberedning: 2016/17:SoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2016/17:4 (pdf, 792 kB)

Proposition 2016/17:16

Regeringens proposition 2016/17:16 Godkännande av klimatavtalet från Paris Prop. 2016/17:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Isabella Lövin Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Klimatavtalet från Paris, det s.k. Parisavtalet,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2016/17:16 (pdf, 363 kB)

Proposition 2016/17:13

Regeringens proposition 2016/17:13 Anvisade elavtal Prop. 2016/17:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i ellagen 1997:857Ändringarna


Utskottsberedning: 2016/17:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2016/17:13 (pdf, 467 kB)

Proposition 2016/17:9

Regeringens proposition 2016/17:9 Konkurrensskadelag Prop. 2016/17:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2016 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets


Utskottsberedning: 2016/17:NU6
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2016/17:9 (pdf, 3550 kB)

Proposition 2016/17:6

Regeringens proposition 2016/17:6 Kompletteringar till EU:s förordning om Prop. europeiska politiska partier och europeiska 2016/17:6 politiska stiftelser Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:KU8
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2016/17:6 (pdf, 723 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:26

1  Justering av protokoll Protokollet för den 20 oktober justerades. 2  Anmälan om återkallelse av motionsyrkanden Förste vice talmannen meddelade att Penilla Gunther m.fl. KD i skrivelser den 9 november återkallat yrkande 10 i motion 2016/17:3392 och yrkande 19 i motion 2016/17:3393. Förste vice talmannen meddelade att

2016-11-10

Riksdagens protokoll 2016/17:26 (pdf, 631 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:25

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 oktober justerades. 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Leif Jakobsson S avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jörgen Hellman

2016-11-09

Riksdagens protokoll 2016/17:25 (pdf, 549 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:24

1  Justering av protokoll Protokollen för den 1114 och 18 oktober justerades. 2  Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 10 november kl. 14.00. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om

2016-11-08

Riksdagens protokoll 2016/17:24 (pdf, 497 kB)

Proposition 2016/17:49

Regeringens proposition 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i Prop. kontantbranschen 2016/17:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfvén Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller ett


Utskottsberedning: 2016/17:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2016/17:49 (pdf, 344 kB)

Proposition 2016/17:44

Regeringens proposition 2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete Prop. 2016/17:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition redogörs för de ändringar


Utskottsberedning: 2016/17:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2016/17:44 (pdf, 1275 kB)

Skrivelse 2016/17:39

Regeringens skrivelse 2016/17:39 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva Skr. läkemedel 2016/17:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin


Utskottsberedning: 2016/17:SoU12 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2016/17:39 (pdf, 1394 kB)

Proposition 2016/17:31

Regeringens proposition 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i Prop. offentligt finansierad verksamhet 2016/17:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom att


Utskottsberedning: 2016/17:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2016/17:31 (pdf, 579 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:52

1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SPartiledardebatt Herr talman Jag tror att många kommer att minnas 2016 som ett orons år. Ett år då allt det positiva i världen såsom sjunkande fattigdom och högre utbildningsnivåer hamnade i skuggan av terror, krig och stigande temperaturer, ett reellt klimathot.

2017-01-11

Riksdagens protokoll 2016/17:52 (pdf, 671 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:51

1  Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 2 och 6 december justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Paula Bieler SD återtagit sin plats i riksdagen från och med den 24 december 2016, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Crister

2017-01-10

Riksdagens protokoll 2016/17:51 (pdf, 607 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:50

1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 november justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Oscar Sjöstedt SD avsagt sig uppdragen som suppleant i konstitutionsutskottet och i skatteutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade

2016-12-20

Riksdagens protokoll 2016/17:50 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:49

1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 november justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Stefan Svanström KD avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen från och med den 2 januari 2017, att Martin Kinnunen SD avsagt sig uppdraget som ledamot i riksbanksfullmäktige och att Johan Büser

2016-12-19

Riksdagens protokoll 2016/17:49 (pdf, 564 kB)

Proposition 2016/17:97

Regeringens proposition 2016/17:97 Utvidgning av Björnlandets nationalpark Prop. 2016/17:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 januari 2017 Stefan Löfven Karolina Skog Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2016/17:MJU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2016/17:97 (pdf, 1390 kB)

Proposition 2016/17:96

Regeringens proposition 2016/17:96 Utvidgning av Tivedens nationalpark Prop. 2016/17:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 januari 2017 Stefan Löfven Karolina Skog Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2016/17:MJU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2016/17:96 (pdf, 4933 kB)