Dokument & lagar (100 träffar)

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 27 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 0 74 10 SD 0 0 39 8 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 14 0 0 5 KD

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 26 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 14 0 0 5

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 24 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 0 0 39 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15

2017-04-20

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid: 2017-04-06 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisfrågor JuU18 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Våldsbrott och brottsoffer JuU20 Justering Motioner Föredragande: MK 4. Unga lagöverträdare

2017-04-06 10:00:00

Omröstning 2016/17:JuU17 Processrättsliga frågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU17 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Processrättsliga frågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 1 67 0 16 SD 0 0 36 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0

2017-04-06

Omröstning 2016/17:JuU17 Processrättsliga frågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU17 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 17 Processrättsliga frågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 0 0

2017-04-06

Omröstning 2016/17:JuU17 Processrättsliga frågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU17 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 16 Processrättsliga frågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 68 0 0 16 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0

2017-04-06

Omröstning 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Straffrättsliga frågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 1 22 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0

2017-04-06

Omröstning 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 27 Straffrättsliga frågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0

2017-04-06

Omröstning 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 21 Straffrättsliga frågor Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 M, SD, C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 69 0 15 SD 1 35 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V

2017-04-06

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid: 2017-03-30 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffrättsliga frågor JuU16 Justering Motioner Föredragande: TL 3. Processrättsliga frågor JuU17 Justering Motioner Föredragande: EL 4. Polisfrågor

2017-03-30 10:00:00

Omröstning 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 6 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2017-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 25 M 68 0 0 16 SD 40 0 0 7 MP 20 0 0 5 C 0 16 0 6 V 20 0 0 1 L 15

2017-03-30

Omröstning 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 4 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2017-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 25 M 68 0 0 16 SD 40 0 0 7 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 20 0 0 1 L 0

2017-03-30

Omröstning 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 3 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2017-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 25 M 1 67 0 16 SD 40 0 0 7 MP 20 0 0 5 C 0 16 0 6 V 20 0 0

2017-03-30

Omröstning 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 20 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2017-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 25 M 0 68 0 16 SD 0 40 0 7 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 20 0 0 1

2017-03-30

Omröstning 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 15 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2017-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 25 M 68 0 0 16 SD 40 0 0 7 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 0 20 0 1 L

2017-03-30

Omröstning 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 11 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2017-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 25 M 68 0 0 16 SD 40 0 0 7 MP 20 0 0 5 C 0 16 0 6 V 20 0 0 1

2017-03-30

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid: 2017-03-23 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådet den 27-28 mars 2017 2. Justering av protokoll 3. Kriminalvårdsfrågor JuU19 Justering Motioner Föredragande: MK 4. Strafffrättsliga frågor JuU16

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid: 2017-03-16 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning JuU22 Justering Proposition 2016/17:56 Föredragande: MK 3. Kriminalvårdsfrågor

2017-03-16 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid: 2017-02-23 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisfrågor JuU18 Beredning Motioner Föredragande: AB 3. Processrättsliga frågor JuU17 Beredning Motioner Föredragande: EL 4. Våldsbrott och brottsoffer

2017-02-23 10:00:00