Dokument & lagar (237 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00-09.45 Skolverket om undervisningen i språk Tommy Lagergren, Ingrid Lindskog och Torun Rudin 2. Kl. 09.45-10.15 Skolverket presenterar vissa fördjupade

2010-02-18 09:00:00

Omröstning 2009/10:UbU10p7 Vikten av ett resursfördelningssystem som gynnar forskning i hela landet

Votering: betänkande 2009/10:UbU10 Forskning och forskarutbildning, förslagspunkt 7 Vikten av ett resursfördelningssystem som gynnar forskning i hela landet Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub550 yrkande 3. Datum: 2010-02-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2010-02-18

Omröstning 2009/10:UbU10p2 Prioriterade strategiska forskningsområden

Votering: betänkande 2009/10:UbU10 Forskning och forskarutbildning, förslagspunkt 2 Prioriterade strategiska forskningsområden Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub550 yrkande 6. Datum: 2010-02-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32

2010-02-18

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista redragningslista 1. Kl. 09.00-09.30 Sveriges Skolledarförbund om aktuella skolfrågor ordförande Lars Flodin, kanslichef Tord Hamnegård, utredare Lena Linnerborg

2010-02-11 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9.00-9.30 Nationellt centrum för utomhuspedagogik informerar om sin verksamhet Anders Szczepanski och Börje Steen 2. Kl. 9.30-10.00 Specialpedagogiska

2010-02-04 09:00:00

Omröstning 2009/10:UbU6p1 Lagförslaget

Votering: betänkande 2009/10:UbU6 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer, förslagspunkt 1 Lagförslaget Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 1985:1100Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:27 och avslår motion 2009/10:Ub1. Datum: 2009-12-14 Omröstning i sakfrågan

2009-12-14

Omröstning 2009/10:UbU1p2 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Votering: betänkande 2009/10:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 2 Förslag till lag om ändring i lagen 2009:695 om ändring i högskolelagen 1992:1434 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2009:695 om ändring i högskolelagen 1992:1434Därmed bifaller riksdagen

2009-12-10

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av motioner om forskning och forskarutbildning FPM-UbU10 4. Föredragning av motioner om vuxenutbildning

2009-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2009/10:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2009/10:UbU6

2009-11-26 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd utlåtande 2009/10:UbU4 Utlåtande över

2009-11-19 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Statssekreterare Peter Honeth informerar om aktuella EU-frågor 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU5

2009-11-12 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Skolverket informerar om dels nationella prov kl. 9-9.30dels segregering och skolresultat kl. 9.30-10.00 Deltagare från Skolverket: Per Thullberg, generaldirektör

2009-10-22 09:00:00

Omröstning 2009/10:UbU3p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:UbU3 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub34, 2008/09:Ub36 och 2008/09:Ub37. Datum: 2009-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-10-21

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Presentation av betänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan utredaren Anna Ekström, sekreteraren Ulf Andersson, sekreteraren Kent Eriksson 2. Justering

2009-10-15 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz informerar om aktuella frågor 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justering av förslag till betänkande

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Organisationen Ung Företagsamhet uppvaktar angående gymnasieskolan Magnus N:son Olsson och Helena Fond 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Föredragning

2009-09-17 09:00:00