Dokument & lagar (254 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om situationen i skolan med anledning av covid-19 Generaldirektören Peter Fredriksson och stabschefen

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-17 11:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. EU-överläggni ng om rådsslutsatser om digital utbildning i Europas kunskapssamhällen Statsrådet Anna Ekström, politiskt

2020-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Torsdag 2020-11-12 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-12 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om skola med anledning av covid-19 Statsrådet Anna Ekström med medarbetare från Utbildningsdepartementet

2020-11-12 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Tisdag 2020-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-10 11:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Skolverket om skolstatistik Generaldirektören Peter Fredriksson, chefsjuristen Eva Westberg och avdelningschefen

2020-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-05 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. EU-överläggning om förordning om inrättande av unionens rymdprogram och europeiska unionens rymdprogrambyrå Statssekreteraren

2020-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner SKR Ordföranden Mats Gerdau och vice ordföranden Kenneth Handberg för

2020-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Protokoll 2019/20:6 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument 5. Utgiftsområde 16 Utbildning och

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-20 11:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. EU- överläggning om en europeisk kompetensagenda för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft Statsrådet

2020-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-15 kl. 09:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-15 09:30 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens sessionssal Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Teknikföretagen Verkställande direktören Klas Wåhlberg från Teknikföretagen,

2020-10-15 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:UbU202010011000 Torsdag 2020-10-01 kl. 10:00

Planerat sammanträde Utbildningsutskottet Datum och tid: Torsdag 2020-10-01 kl. 10:00 Plats: Anges

2020-10-01 10:00:00

Omröstning 2020/21:UbU4 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU4 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018, förslagspunkt 1 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 Datum: 2020-09-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59

2020-09-30

Omröstning 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn, förslagspunkt 3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Datum: 2020-09-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V, MP Parti

2020-09-30

Omröstning 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn, förslagspunkt 4 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Datum: 2020-09-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD, L Parti Ja

2020-09-30

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 5-37 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Riksrevisionen om granskningsrapport RiR 2020: 15 Att s tyra utbildning till ämneslärare Riksrevisorn

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Torsdag 2020-09-24 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-24 10:00 Plats: RÖ5-37 f.d. BoU:s sessionssal Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Föreningen Rymdforum Styrelseordföranden i föreningen Rymdforum Sverige och vicerektor

2020-09-24 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:2 Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2 Datum och tid: 2020-09-17 10:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. EU-överläggning om Horisont Europa-paketet Statsrådet Matilda Ernkrans, statssekreteraren Stefan Engström, departementsrådet

2020-09-17 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:1 Torsdag 2020-09-10 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:1 Datum och tid: 2020-09-10 10:00 Plats: RÖ 5-10 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om statistik om skolväsendet Generaldirektören Peter Fredriksson åtföljd av avdelningschefen Eva Durh án

2020-09-10 10:00:00

Omröstning 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Votering: betänkande 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, förslagspunkt 4 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 76

2017-06-20

Omröstning 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Votering: betänkande 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, förslagspunkt 2 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M

2017-06-20

Utskottsmöte 2016/17:45 Torsdag 2017-06-15 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:45 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:45 Datum och tid: 2017-06-15 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om undantag från kravet på lärarlegitimation Statssekreteraren Helene Öberg, ämnesrådet Per Eriksson och departementssekreteraren Kristina Lundström, samtliga från

2017-06-15 10:00:00