Dokument & lagar (364 träffar)

Omröstning 2017/18:UU25 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Omröstning: betänkande 2017/18:UU25 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan, förslagspunkt 2 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan,

2018-05-16

Omröstning 2017/18:UU22 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

Omröstning: betänkande 2017/18:UU22 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer, förslagspunkt 1 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer Datum: 2018-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2018-06-07

Omröstning 2017/18:UU21 Politiken för global utveckling (PGU)

Omröstning: betänkande 2017/18:UU21 Politiken för global utveckling PGUförslagspunkt 1 Politiken för global utveckling PGU Datum: 2018-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 71 0 12 SD 0 0 35 7 MP 22 0 0 3 C 0 0

2018-06-19

Omröstning 2017/18:UU20 Strategisk exportkontroll 2017 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Omröstning: betänkande 2017/18:UU20 Strategisk exportkontroll 2017 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, förslagspunkt 1 Strategisk exportkontroll 2017 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Datum: 2018-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti

2018-06-07

Omröstning 2017/18:UU19 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada

Votering: betänkande 2017/18:UU19 Avtal om ekonomi och handel CETA samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada, förslagspunkt 1 Avtal om ekonomi och handel CETA samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada Datum: 2018-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2018-03-22

Omröstning 2017/18:UU18 Norden

Omröstning: betänkande 2017/18:UU18 Norden, förslagspunkt 1 Norden Datum: 2018-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 71 0 12 SD 0 0 34 8 MP 21 0 0 4 C 0 0 20 2 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 14

2018-05-30

Omröstning 2017/18:UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Omröstning: betänkande 2017/18:UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 7 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Datum: 2018-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 71 0 0 12 SD

2018-05-30

Omröstning 2017/18:UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Omröstning: betänkande 2017/18:UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 5 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Datum: 2018-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 71 0 0 12 SD

2018-05-30

Omröstning 2017/18:UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Omröstning: betänkande 2017/18:UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 2 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Datum: 2018-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 71 0 0 12 SD

2018-05-30

Omröstning 2017/18:UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Omröstning: betänkande 2017/18:UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 1 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Datum: 2018-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 71 0 12 SD

2018-05-30

Omröstning 2017/18:UU14 Mellanöstern och Nordafrika

Votering: betänkande 2017/18:UU14 Mellanöstern och Nordafrika, förslagspunkt 8 Mellanöstern och Nordafrika Datum: 2018-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 64 0 0 19 SD 0 0 31 11 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 0

2018-04-26

Omröstning 2017/18:UU14 Mellanöstern och Nordafrika

Votering: betänkande 2017/18:UU14 Mellanöstern och Nordafrika, förslagspunkt 7 Mellanöstern och Nordafrika Datum: 2018-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 64 0 0 19 SD 0 31 0 11 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V

2018-04-26

Omröstning 2017/18:UU14 Mellanöstern och Nordafrika

Votering: betänkande 2017/18:UU14 Mellanöstern och Nordafrika, förslagspunkt 4 Mellanöstern och Nordafrika Datum: 2018-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 62 0 1 20 SD 0 0 31 11 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V

2018-04-26

Omröstning 2017/18:UU14 Mellanöstern och Nordafrika

Votering: betänkande 2017/18:UU14 Mellanöstern och Nordafrika, förslagspunkt 3 Mellanöstern och Nordafrika Datum: 2018-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 1 1 62 19 SD 0 0 30 12 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 0

2018-04-26

Omröstning 2017/18:UU13 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Omröstning: betänkande 2017/18:UU13 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSEförslagspunkt 2 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE Datum: 2018-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 73 0 0 10

2018-05-23

Omröstning 2017/18:UU12 Europarådet

Omröstning: betänkande 2017/18:UU12 Europarådet, förslagspunkt 1 Europarådet Datum: 2018-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 73 0 10 SD 0 0 33 9 MP 23 0 0 2 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 14 0 0 5 KD

2018-05-23

Omröstning 2017/18:UU11 Säkerhetspolitik

Votering: betänkande 2017/18:UU11 Säkerhetspolitik, förslagspunkt 6 Säkerhetspolitik Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 70 0 0 13 SD 34 0 0 9 MP 17 3 0 5 C 16 0 0 6 V 1 0 16 4 L 18 0 0 1 KD 12 0 0 4 3 0 1 3 Totalt

2018-04-12

Omröstning 2017/18:UU11 Säkerhetspolitik

Votering: betänkande 2017/18:UU11 Säkerhetspolitik, förslagspunkt 3 Säkerhetspolitik Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 70 0 13 SD 0 0 34 9 MP 18 0 2 5 C 0 16 0 6 V 0 0 17 4 L

2018-04-12

Omröstning 2017/18:UU11 Säkerhetspolitik

Votering: betänkande 2017/18:UU11 Säkerhetspolitik, förslagspunkt 2 Säkerhetspolitik Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 1 15 M 0 0 70 13 SD 0 34 0 9 MP 20 0 0 5 C 0 0 16 6 V 0 0 17 4 L 0 0 18

2018-04-12

Omröstning 2017/18:UU11 Säkerhetspolitik

Votering: betänkande 2017/18:UU11 Säkerhetspolitik, förslagspunkt 1 Säkerhetspolitik Datum: 2018-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 70 0 13 SD 0 0 33 10 MP 20 0 0 5 C 0 0 16 6 V 0 0 17 4 L 0 0 18

2018-04-12