Dokument & lagar (42 träffar)

Register 1916:Bevu

L Register över de av bevillningsutskottet vid 1916 års riksdag avgivna betänkanden och memorial. Nr å betänk. B. eller mem. Baltiska utställningen: ang. utsträckning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga utställnings föremål. 17 Beskattning: ang. en särskild skatt å ogifta personer m. fl. 4 Bevillning:

1916-01-01

Register 1916:Bevu (pdf, 313 kB)

Register 1916:reg

CAVA AV RIKSDAGSMAN WIKT. LARSSON 1927 2 REGISTER ÖYRR RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1916 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1917. itp- Lok Bibliotek. tep. Summarisk förteckning över riksdagens protokoll

1916-01-01

Register 1916:reg (pdf, 29171 kB)