Dokument & lagar (24 träffar)

Register 1911:Bu

R E G I 8 T E R öfver Bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års riksdag. A. Nr å uti. eller mem. Aflöningsstaten för riksbanken: särskild arfvode till ordföranden 10 13. ang. ålderstillägg efter 3 och fl år för kassorna vid afdelnings kontoren utom dem i Göteborg och Malmö.23:1. ang. ålderstillägg för vaktmästarna

1911-01-01

Register 1911:Bu (pdf, 630 kB)

Register 1911:Bevu

I Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1911 års riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets och memorialets nr. A. Aktiebolag, inländskt: angående jämkning af skatteskalan vid beskattning af 28. Anstånd: angående anstånd med erläggande af arfsskatt.26. Årfsskatt: angående ändringar i 8 och 50

1911-01-01

Register 1911:Bevu (pdf, 407 kB)

Register 1911:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1911 JÄMTE FÖRTECKNING ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. Ii. IIKC KM ANS BOKTRYCK KHI, 1911. Sami. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1911-01-01

Register 1911:reg (pdf, 27478 kB)

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01

Paginering