Dokument & lagar (37 träffar)

Utskottsmöte 2001/02:31

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om nya förmånsrättsregler samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2002-05-23 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:30

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor kl.11.00 Företrädare för Justitiedepartementet 3. Fortsatt behandling av proposition

2002-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:29

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på konsumentområdet kl. 09.30 Statssekreteraren Hans-Erik Holmqvist m.fl.Justitiedepartementet

2002-05-16 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:28

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:113 om fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombuds-

2002-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:27

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2001/02:138 om utökad resegaranti för konsumenter Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Per Persson Anm

2002-04-25 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:26

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2001/02:138 om utökad resegaranti för konsumenter Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Per Persson Anm.

2002-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:25

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:25 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2001/02:123 om partnerskap och adoption jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 2001/02:

2002-04-18 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:24

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information från regeringen om aktuella EU-frågor kl. 11.00 Företrädare för Justitiedepartementet 2. Justering av protokoll 3. Föredragning och obsbehandling

2002-04-16 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:23

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om ersättningsrättsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2002-04-09 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:22

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:57 om återvinning av säkerhet i konkurs samt justering av förslag till utskottets betänkande

2002-04-02 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:21

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2001/02:132 om direktivet om sena betalningar Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2002-03-21 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:20

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information från regeringen om aktuella EU-frågor bl.a. uppköpserbjudanden, röstvärdesdifferentiering och europakooperativ Företrädare för Justitiedepartementet

2002-03-19 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:19

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2001/02:57 om återvinning av säkerhet i konkurs Anm Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

2002-03-12 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om konsumenträttsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2002-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:17

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:17 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om vissa frågor rörande ärvdabalken och namnlagen samt justering av förslag till utskottets betänkande

2002-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:16

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information från regeringen om aktuella EU-frågor kl. 11.00 Företrädare för Justitiedepartementet konsumentenheten 2. Justering av protokoll 3. Fortsatt behandling

2002-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:15

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av regeringens skrivelse 2001/02:68 om konsumenterna och miljön jämte de med anledning av skrivelsen väckta motionerna

2002-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:14

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för utskottets sammanträden m.m. under återstoden av våren 2002 Bilagor: se bilageförteckning

2002-02-05 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:13

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om konsumenträttsliga frågor Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Anders Norin 3. Föredragning av motioner

2002-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:12

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:12 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för utskottets sammanträden m.m. den 24 januari den 2 april 2002 Bilagor: se bilageförteckning

2002-01-24 09:30:00

Paginering