Dokument & lagar (37 träffar)

Utskottsmöte 2003/04:32

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:32 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Justitiedepartementet Bilagor: se

2004-05-27 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:31

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets berdningsområde Företrädare för Jordbruksdepartementets konsumentenhet

2004-05-13 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:30

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:30 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2003/04:45 om stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande jämte motioner Bilagor: tidigare utsända, se även

2004-05-06 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:29

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2003/04:112 om europabolag jämte motion samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor:

2004-04-29 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:28

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppvaktning av företrädare för Direkthandelns Förening, ordföranden Hans Henrik Ramel och juristen Anders Berglund Bilagor: se bilageförteckning

2004-04-27 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:27

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. under återstående del av våren 2004 Bilagor: se bilageförteckning

2004-04-22 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:26

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2003/04:121 om ny produktsäkerhetslag jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 2003/04:

2004-04-20 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:25

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska

2004-04-13 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:24

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:24 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om skuldsatta barn samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2004-04-01 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:23

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. den 18 mars den 1 juni 2004 Bilagor: se bilageförteckning

2004-03-18 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:22

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till Riksdagskommitténs referensgrupp för EU-frågor över promemorian Alternativ för utveckling

2004-03-16 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:21

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Justitiedepartementet Bilagor: se

2004-03-11 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:20

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om äktenskap, partnerskap och samboende Bilagor: tidigare utsända se även bilageförteckning Föredragande: Monica

2004-03-09 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:19

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:19 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Sammanträffande med professor Maarit Jänterä-Jareborg, juris doktor Marie Tuula och juris doktor Marie Larsson Program: tidigare utsänt 2. Nästa sammanträde

2004-03-04 09:00:00

Utskottsmöte 2003/04:18

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets berdningsområde Företrädare för Jordbruksdepartementets konsumentenhet

2004-03-02 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:17

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:17 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om konsumentfrågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2004-02-19 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:16

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om vissa frågor rörande fastigheter samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se

2004-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:15

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2003/04:48 om åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap och de med anledning av

2004-02-12 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:14

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om skuldsatta barn Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Monica Hall 3. Behandling av motioner om immaterialrättsliga

2004-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:13

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:13 Datum och tid: 09:00 Plats: Riksdagens andrakammarsal Föredragningslista motionerna 2002/03:T201, T343, 2003/04:244, L302, So504 yrk.20, T212, T433 09.00Inledning Lagutskottets ordförande Inger René 09.05Anföranden av

2004-02-05 09:00:00

Paginering