Dokument & lagar (65 träffar)

Register 1964:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1964 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST RIKSDAGSBIBLIOTEKET Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1964 Protokoll Första kammarens protokoll h. 142. Andra kammarens protokoll h. 142. Sami. Avd. 1 1 2 3 4 5 1 5 2

1964-10-27

Register 1964:reg (pdf, 22112 kB)

Register 1964:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 196t års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1964 års riksdags vårsession1 A Allmänna handlingar: 1. angående rätt att överklaga departementschefs beslut rörande utbekommande av 6 2. se:Sekretess och Valhemligheten Andrakammarval, se:Val

1964-05-29

Register 1964:Ku (pdf, 552 kB)

Register 1964:Su - höst

Statsutskottets register vid 196b års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag höstsessionen A Alkoholmissbrukare, vårdanstalter för: vissa iakttagelser vid erkända vårdanstalten i Östfora, statsrevisorernas framställning rörande.181: anslag till utrustning.200:

1964-01-01

Register 1964:Su - höst (pdf, 470 kB)

Register 1964:Su

Statsutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till.Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti till bolaget.Affärsverk, statens: statsverkspropositionens framställningar rörande

1964-01-01

Register 1964:Su (pdf, 2610 kB)

Register 1964:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 196A års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden vid 1964 års riksdag höstsessionen A Allemansrätt: se Naturvård 41 B Byggnadslagen: se Naturvård 41 D Djurskydd: se Nordiska rådet 42 E Ersättning: se Naturvård 41 Expropriation: se Naturvård 41 F Fastighetsbildning:

1964-01-01

Register 1964:L3u - höst (pdf, 307 kB)

Register 1964:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1964 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Allmänningsfonder se Riksdagens revisorer 33 Arrende: se Kronoegendom 1 Axel- och boggietryck: se Vägtrafik 16 B Backspegel: se Vägtrafik 32 Besiktning: se

1964-01-01

Register 1964:L3u (pdf, 593 kB)

Register 1964:L2u

Andra lagutskottets register vid 196b års riksdag vårsessionen 1 ÄWUiO it uoillivWk Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Administrativt frihetsberövande: se Socialhjälpslagen 12 Alkoholmissbrukare: se Sjukförsäkring 19 Allmän arbetslöshetsförsäkring: se Arbetslöshetsförsäkring

1964-01-01

Register 1964:L2u (pdf, 1046 kB)

Register 1964:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 196i års riksdag höstsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1964 års riksdag höstsessionen A Ambulansväsendet: se Hälso- och sjukvård 66 Anställningsskydd: se Arbetsorganisationen, Internationella 63 och Nordiska rådet 70 Anställningstrygghet: se Arbetsorganisationen,

1964-01-01

Register 1964:L2u - höst (pdf, 477 kB)

Register 1964:L1u

Första lagutskottets register vid 196i års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Abortlagen: se Avbrytande av havandeskap 3 Uppskjutna ärenden 34 A ekor dsför handling: lag angående ändring i lagen den 13 maj 1921 nr 227 om ackords förhandling

1964-01-01

Register 1964:L1u (pdf, 699 kB)

Register 1964:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1964 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1964 års riksdag liöstsessionen A Abort: se Avbrytande av havandeskap 48 Aktiebolag: se Revisor 43 Allmänna ordningsstadgan: kungörelse om ändring i allmänna ordningsstadgan den 14 december 1956 nr 617

1964-01-01

Register 1964:L1u - höst (pdf, 353 kB)

Register 1964:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1964- års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkande vid 1964 års riksdags höstsession A Allmänna handlingar, se:Sekretess 1 och 2 B Besvär, om förfarandet i kommunal besvärsnämnd, se:Kommunallagarna 5 E Ersättning för kommunala uppdrag, se:Kommunallagarna

1964-01-01

Register 1964:Ku - höst (pdf, 309 kB)

Register 1964:Ju

Jordbruksutskottets register vid 196b års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Aktieteckning i kreditinstitut för lantbruksnäringarna, jämte motioner 17 Allemansrätten, motioner 19 Allmän beredskapsstat.18 Alnarpsinstitutet, avlöningar

1964-01-01

Register 1964:Ju (pdf, 540 kB)

Register 1964:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 196i års riksdag höstsessionen Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1964 års riksdag höstsessionen B Befrielse från betalningsskgldighet till kronan.25 D Domänverkets skogsarbetare, kreditgaranti vid anskaffning av vissa maskiner 27 F Fodersädsproduktionen, stöd, motioner.28

1964-01-01

Register 1964:Ju - höst (pdf, 161 kB)

Register 1964:Bu

Bankoutskottets register vid 1964 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Ansvarsfrihet rikssbanksfullmäktige 12: 3 riksdagsbiblioteket 4 riksgäldsf ullmäktige.12:4 Berättelser kommitténs för firande av representationsreformens

1964-01-01

Register 1964:Bu (pdf, 226 kB)

Register 1964:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 196b års riksdag höstsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Bankoutskottets instruktion.JO-ämbetet, förstärkning av.JO:s och MO:s ställföreträdare, tjänstgöringstraktamente till.Pensionsärenden vid riksdagens

1964-01-01

Register 1964:Bu - höst (pdf, 134 kB)

Register 1964:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 196k års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Arvsskatt: ang. ändrad lydelse av 3 förordningen om arvsskatt och gåvoskatt frihet från arvsskatt för akademierang. befrielse från arvsskatt för stiftelse

1964-01-01

Register 1964:Bevu (pdf, 402 kB)

Register 1964:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 196b års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1964 års riksdag höstsessionen n a t n v. vt sx X h Arvsskatt: ang. ändring i förordningen om arvsskatt och gåvoskatt 68 D Dubbelbeskattning: ang. godkännande av avtal mellan Sverige samt Storbritannien,

1964-01-01

Register 1964:Bevu - höst (pdf, 210 kB)

Register 1964:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 196b års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Abort, se Kvinnor i abortsituation Anpassningsproblemen i arbetslivet 12 Ansvarsförsäkring för statlig verksamhet.17 Arbetsgivare, se Uppbördsskyldighet

1964-01-01

Register 1964:Abu (pdf, 205 kB)

Register 1964:Abu - höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 196b års riksdag höstsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag höstsessionen A Alkoholforskningen, upprustning av.Alkoholskadade m. fl.se Eftervård etc. B Bokskog, bevarande av.Datamaskiner m. m D E Eftervård av alkoholskadade

1964-01-01

Register 1964:Abu - höst (pdf, 191 kB)

Register 1918:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1918 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Arbetskamrar, införande av jy. Avlöning, enhetliga bestämmelser om uttaxeringen av prästerskapets IV: 4 4 Bad, beredande åt befolkningen

1918-01-01

Register 1918:Tfu Andra kammaren (pdf, 339 kB)
Paginering