Dokument & lagar (24 träffar)

Register 1912:Bu

1 REGISTER öfver foankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 år riksdag. Nr å uti. eller Aflöning sstaten för riksbanken: mera. ang. öfverflyttande af en tjänst från Linköping till Växjö.7, 12. ang. höjning af deputerades arfvoden 23. motion om inrättande af ytterligare en deputerabefattning afstyrkes 24. ang.

1912-01-01

Register 1912:Bu (pdf, 518 kB)

Register 1912:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1912 års riksdag afgifna betänkanden och memorial. Nr å betänk. A. eller mera. Aktiebolag, svenskt: ang. bevillningstaxering för utdelning å aktier i 9. Aktiebref: ang. kontrollbestämmelser rörande stämpelbeläggning af 7. B. Bankbolag, solidariskt: ang. bevillningstaxering

1912-01-01

Register 1912:Bevu (pdf, 372 kB)

Register 1912:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1912 JÄMTE FÖRTECKNING ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1912. Sami. i i 2 2 3 4 5 6 3 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1912-01-01

Register 1912:reg (pdf, 28921 kB)

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01

Paginering