Dokument & lagar (21 träffar)

Utskottsmöte 2000/01:24

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information av Barnombudsmannens BO kl. 11.00 Barnombudsmannen Lena Nyberg Juristen Charlotte Lenman, Barnombudsmannens kansli Bilagor: se bilageförteckning 2.

2001-05-15 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:23

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2000/01:68 om ersättning för ideell skada, m.m. jämte motioner samt justering av förslag till utskottets

2001-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:22

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2000/01:68 om ersättning för ideell skada, m.m. jämte motioner Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Per

2001-04-24 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:21

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2000/01: 87 om revisors yttrande om apportegendom m.m. Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2001-04-19 09:30:00

Utskottsmöte 2000/01:20

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för utskottets sammanträden m.m. under återstoden av våren 2001 Bilagor: se bilageförteckning

2001-04-03 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:19

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och behandling av proposition 2000/01:67 om stiftelselagen undantag från viss tillsyn Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2001-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:18

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om franchising samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2001-03-22 10:00:00

Utskottsmöte 2000/01:17

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information om bestämmelserna om vårdnad om barn, m.m. Rättschefen Göran Lambertz, m.fl. Justitiedepartementet 2. Justering av protokoll 3. Fortsatt behandling

2001-03-08 10:00:00

Utskottsmöte 2000/01:16

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av förslag 2000/01:RR4 om riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen jämte motioner

2001-03-06 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:15

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om olovligt bortförda barn i internationella förhållanden Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Anders Bergene

2001-02-15 10:00:00

Utskottsmöte 2000/01:14

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om äktenskap, partnerskap och samboende samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor:

2001-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:13

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obs behandling av motioner om franchising väckta under den allmänna motionstiden 2000/01: L902 av Tanja Linderborg

2001-02-06 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:12

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om vissa frågor rörande föräldrabalken, m.m. Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Anders Bergene Anm. I ärendet

2001-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:11

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för utskottets sammanträden m.m. våren 2001 Bilagor: se bilageförteckning Föredragande: Lars

2001-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2000/01:10

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:10 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2000/01:43 om ändringar i atomansvarighetslagen jämte motioner Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Åsa

2001-01-18 09:00:00

Utskottsmöte 2000/01:9

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan över utskottets sammanträden m.m. under januari april 2001 Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2001-01-16 11:00:00

Register 1918:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr ä utlåt, eller mem. A. Alkoholister: om ändring av i i lagen om behandling av alkoholister 85. 4 rbetarskyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 8 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa

1918-01-01

Register 1918:LU (pdf, 476 kB)

Register 1917:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Aktiebolagslagen: angående ändring av 91 1 mom. i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag 13. Arbetar skyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig

1917-01-01

Register 1917:LU (pdf, 407 kB)

Register 1913:LU

REGISTER till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1913 års lagtima riksdag. A. Nr å utlåt, eller mem. Aktiebolag: Om ändringar och tillägg i visst syfte i lagen om aktiebolag 14 Alkoholister: Förslag till lag om. behandling av alkoholister samt till lag om ersättning i vissa fall till vittnen i mål enligt lag

1913-01-01

Register 1913:LU (pdf, 330 kB)

Register 1912:LU

R E G18 T E R till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års lagtima riksdag. A. Arfsrätt: angående rätt för oäkta barn att ärfva fader och fädernefränder Arfvode åt särskild sekreterare.Arrende:se Bolag. Nr å utlåt, eller mera. 62. 64. B. Barnamord:se Strafflagen. Bolag: förslag till lag om ändrad lydelse af

1912-01-01

Register 1912:LU (pdf, 380 kB)
Paginering