Dokument & lagar (49 träffar)

rfs 1969:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 12 SEPTEMBER 1969 NR 5 Nr 5 Övergångsbestämmelser i pensionshänseende för personal huvudsakligen anställd för sedelräkning vid riksbanken utfärdade av sturelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 7 augusti 1969 Enligt 4 i avtal

1969-08-07

rfs 1969:5 - höst (pdf, 148 kB)

rfs 1969:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 24 J U N I 1969-NR 1 Nr 1 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med därefter vidtagna ändringar1 1. Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av 75 mom. 1 riksdagsordningen

1969-07-01

rfs 1969:1 - höst (pdf, 200 kB)

rfs 1969:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR i i Vt i ras UTKOM DEN 24 JUNI 1969 NR 3 Nr 3 Bestämmelser om tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den 28 maj 1959 nr 288 utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1969-05-29

rfs 1969:3 - höst (pdf, 215 kB)

rfs 1969:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR MSmt-r i r c i K T UTKOM DEN 24 JUNI 1969 NR 2 Nr 2 Bestämmelser om ledighet för besök hos läkare m. m. utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1969-05-29

rfs 1969:2 - höst (pdf, 213 kB)

rfs 1969:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 19 DECEMBER 1969 NR 6 Nr 6 Bestämmelser om ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 5 juni 1967 ändr. 25/11 19691 Styrelsen för riksdagens

1969-01-01

rfs 1969:6 - höst (pdf, 135 kB)

rfs 1969:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR gasta UTKOM DEN 12 SEPTEMBER 1969 NR 4 Nr 4 Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1969-01-01

rfs 1969:4 - höst (pdf, 456 kB)

rfs 1969:reg - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1969 Register för åren 19671969 Bankoreglementet se Riksbanken Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Företagsnämnder:bestämmelser om företagsnämnder m. in. inom riksdagsförvaltningen: 68:5 Författningssamling, Riksdagens:bestämmelser:67:1

1969-01-01

rfs 1969:reg - höst (pdf, 193 kB)

Register 1969:Su - höst

Statsutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag höstsessionen A Akademiska sjukhuset i Uppsala, tilläggsstatsanslag till utrustning m. m.181:2 Alkoholsjuka, föreningen Kontakt med, tilläggsstatsanslag till lån till 181:3 Allmänflyget,

1969-01-01

Register 1969:Su - höst (pdf, 516 kB)

Register 1969:Su

Statsutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till 5:18 Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti för bolaget för 1968/69 9:8 Affärsverk, statens: statsverkspropositionen

1969-01-01

Register 1969:Su (pdf, 2777 kB)

Register 1969:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag höstsessionen A Affärstidslagen om klagan över beslut i dispensmål enligt affärstidslagen.55 Aga se Djurskydd 47 B Besiktningsinstrument se Vägtrafik 61 Besvärsrätt

1969-01-01

Register 1969:L3u - höst (pdf, 400 kB)

Register 1969:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Affärstidslagen om upphävande av affärstidslagen.14 se Uppskjutna ärenden 44 c Avloppsvatten se Miljöskyddslag 37 B Bruksarkiv om återförande till kronan

1969-01-01

Register 1969:L3u (pdf, 702 kB)

Register 1969:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1969 års riksdag höstsessionen A Arbetarskydd: se Gifter 67 Arbetslöshetsförsäkring: se Semester 84 och Tilläggspension 76 Arbetsmarknadsfrågor: angående politisk information och propaganda på arbetsplatser

1969-01-01

Register 1969:L2u - höst (pdf, 458 kB)

Register 1969:L2u

Andra lagutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Adoption: se Sjukförsäkring 13 Allmänt ombud: se Försäkringsdomstolen 22 Anstaltsvistelse: se Sjukförsäkring 34 Arbetarskydd: om en allmän översyn av arbetarskyddslagen,

1969-01-01

Register 1969:L2u (pdf, 892 kB)

Register 1969:L1u - höst

Första lagutskottets register vid i969 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag höstsessionen A Abortlagstiftning: se Nordiska rådet 46 Adoption: se Internationella rättsförhållanden 54 Allmänna ordningsstadgan: kungörelse om ändring i allmänna ordningsstadgan

1969-01-01

Register 1969:L1u - höst (pdf, 494 kB)

Register 1969:L1u

Första lagutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Abort: se Havandeskap 32 Aktiebolag: lag om ändring i lagen den 14 september 1944 nr 705 om aktie bolag 34 Allmän avgift: se Utländsk skatt 33 Allmän försäkring:

1969-01-01

Register 1969:L1u (pdf, 756 kB)

Register 1969:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1969 års riksdags höstsession A Adelsväsendet, avskaffande av.Allmänna handlingars offentlighet, se Sekretesslagen 1 372 42 Annan valdag än söndag eller två valdagar, se Val 11 50 Antalet fullmäktige

1969-01-01

Register 1969:Ku - höst (pdf, 429 kB)

Register 1969:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1969 års riksdags vårsession A Allmänna handlingars offentlighet: 1. Riktlinjer för översyn av lagstiftningen.8 2. Offentlighet för personundersökning i brottmål.9 Se även Val 8 15 E Enkammarriksdag,

1969-01-01

Register 1969:Ku (pdf, 565 kB)

Register 1969:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1969 års riksdag höstsessionen B Beredskapsplan för åtgärder vid naturkatastrofer se Naturkatastrofer, beredskapsplan Byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor se Lantbrukets yrkesskolor, byggnadsarbeten

1969-01-01

Register 1969:Ju - höst (pdf, 433 kB)

Register 1969:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapsstat se Beredskapsstat Alnarpsinstitutet, förvaltningskostnader m. m.1:19 Arrendenämnder 1:45 Avloppsreningsverk, bidrag till kommunala

1969-01-01

Register 1969:Ju (pdf, 832 kB)

Register 1969:Bu - höst

Bankoutskottets register vid i969 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Revisorer, riksdagens omorganisation av revisorernas kansli 49 riksbankens avdelningskontor, granskning rörande 43 riksdagsbiblioteket,

1969-01-01

Register 1969:Bu - höst (pdf, 240 kB)
Paginering