Dokument & lagar (107 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:34 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård JuU25 Justering Prop 2010/11:107 jämte motioner Föredragande: MK 3. Polisfrågor JuU7

2011-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:33 Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet JuU26 Justering Prop 2010/11:76 Föredragande: AB 3. Ändring

2011-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:32 Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. En EU-agenda för barns rättigheter JuU9y Justering yttrande till SoU KOM2011 60 Föredragande: LG 2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 JuU6y Justering

2011-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:31 Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Fråga om att bryta justering 29 mars 2011 av betänkandet 2010/11:JuU5 Förbättrat skydd mot stalkning Justering Föredragande: CB 3.

2011-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Beslut om närvaro 2. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte 3. Protokollsjustering 4. Ändring i brottsbalken Fråga om utskottsinitiativ

2011-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:29 Torsdag 2011-03-31 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök av generaldirektör Anders Danielsson, Säkerhetspolisen 2. Protokollsjustering 3. Våldsbrott och brottsoffer JuU11 Justering Motioner Föredragande: MK

2011-03-31 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:28 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök av generaldirektör Jan Andersson, Brottsförebyggande rådet 2. Protokollsjustering 3. Förbättrat skydd mot stalkning JuU5 Justering Prop. 2010/11:45 och

2011-03-29 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:27 Torsdag 2011-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Genomförande av FN:s vapenprotokoll JuU17 Beredning Prop. 2010/11:72 Föredragande: LG 3. EU-förslag om ändring av kodex om Schengengränserna

2011-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. EU-förslag om en europeisk utredningsorder Överläggning Rådsdokument 9288/10 Föredragande: AB 2. EU-förslag om användning av PNR-uppgifter för att förebygga,

2011-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök av generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin, Ekobrottsmyndigheten 2. Protokollsjustering 3. Förbättrat skydd mot stalkning JuU5 Fortsatt beredning Prop.

2011-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG JuU14 Justering Prop. 2010/11:46 och motioner

2011-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Val av ny ordförande 2. Protokollsjustering 3. En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken JuU5y Yttrande till SoU, Justering Prop.

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte 2. Protokollsjustering 3. Fråga om utskottsinitiativ Fortsatt beredning Föredragande: KS 4. Fråga

2011-02-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. EUMOT-utredningen Beslut Remiss, 2010/11:URF2 och 2010/11:URF3 Föredragande: KS 3. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Särskild utlänningskontroll JuU13 Justering Skr. 2010/11:39 Föredragande: PFZ 3. Processrättsliga frågor JuU9 Justering Motioner

2011-02-03 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet JuU4y Yttrande till FöU. Justering Skr. 2010/11:41och motion Föredragande:

2011-01-27 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Särskild utlänningskontroll JuU13 Beredning Skr. 2010/11:39 Föredragande: PFZ 3. Unga lagöverträdare JuU12 Beredning Motioner Föredragande:

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer JuU6 Justering KOM 2010 492 Föredragande: AB 3. EU-förslag om ändring av

2011-01-20 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Straffrättsliga frågor JuU8 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Förbättrat skydd mot stalkning JuU5 Fortsatt beredning, ev. beslut

2011-01-18 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. EU-förslag om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket Subsidiaritetsprövning.

2010-12-14 10:00:00