Dokument & lagar (3 träffar)

Register 1918:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr ä utlåt, eller mem. A. Alkoholister: om ändring av i i lagen om behandling av alkoholister 85. 4 rbetarskyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 8 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa

1918-01-01

Register 1918:LU (pdf, 476 kB)

Register 1911:LU

1 Register till lagutskottets utlåtanden ooh memorial vid 1911 års lagtima riksdag. Utlåtandets nr. A. Adelsman: angående upphäfvande af adelsmäns rätt till särskildt forum i vissa mål 4. Aflösning: angående aflösning af torpares, bolagsarrendatorers och deras vederlikars jordbruk på enskilda domäner 51. angående aflöning

1911-01-01

Register 1911:LU (pdf, 360 kB)

Register 1910:LU

1 Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1910 års lagtima riksdag. A. Utlåtandets nummer. Aflösning: angående aflösning af landtbönders med fleres jordbruk å enskilda domäner 46. Aktiebolag:se Bolag. B, Badinrättning: angående förbud mot öppenbållande på söckendag af badinrättning och rakstugor samt

1910-01-01

Register 1910:LU (pdf, 444 kB)