Dokument & lagar (122 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-18 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön Överläggning Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet

2012-10-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 Fråga om yttrande till FiU Prop. 2012/13:1 Föredragande: BW 3. Höständringsbudget för 2012 Fråga

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-02 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. 11.00 12.00 Information om avfallsutredningen SoU 2012:56 Information och frågor. Utredare Lars Ekecrantz. 2. Justering av protokoll 3. Sekretessen för djur- och växtarter

2012-10-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-20 kl. 09:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-20 09:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kl. 9.00 Uppvaktning, Sveriges mjölkbönder 2. Kl. 09.30 Jordbruksråd 24-25 september 2012 Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet 3. Justering

2012-09-20 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövning MJU1y Justering Föredragande: LS 3. Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid MJU4

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Jordbruksverket Representanter för Jordbruksverket informerar om djurhållningen i de svenska djurparkerna, implementeringen av ny politik i samband med

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kunskap i havsfrågor 2020 MJU7 Fortsatt beredning Grönbok KOM 2012 473 Föredragande: FJ 3. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-15 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Genomförande av samstämmighetspolitiken för utveckling Fråga om yttrande till UU Skriv. 2012/13:167 och motioner Föredragande: ALK 2. EU-förslag om ändring av direktiv

2012-11-15 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Torsdag 2012-11-22 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-22 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruksråd 28-29 november 2012 Information Landsbygdsminister Eskil Erlandsson 2. Justering av protokoll 3. Forskning och innovation Fråga om yttrande till UbU

2012-11-22 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: LS, ALK och FJ 3. Utgiftsområde

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Torsdag 2012-12-13 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-13 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som inte omfattas

2012-12-13 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-12-06 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Tillträde till genetiska resurser m.m. MJU6 Fortsatt subsidiaritetsprövning. Information från regeringen Miljödepartementet KOM 2012 576 Föredragande: LS 2. Justering

2012-12-06 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Torsdag 2013-02-14 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-14 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 Överläggning KOM 2012 710 Miljöministern Miljödepartementet 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde

2013-02-14 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Onsdag 2012-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-12-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om strategi för att skydda Europas vattenresurser Överläggning Miljöminister Lena Ek KOM2012 673 2. Miljöråd 17 december 2012 Information Miljöminister

2012-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-21 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-02-21 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken Överläggning KOM2011 425 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet 2. Jordbruksråd 25-26 februari

2013-02-21 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-01-24 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2013-01-24 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruksråd 28 januari 2013 Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet 2. Avslutat cypriotiskt och nytt irländskt ordförandeskap Information

2013-01-24 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt beredning Avfall och kretslopp MJU8 Föredragande: ALK Livsmedelskontroll MJU9 Föredragande: LS Landsbygdspolitik m.m. MJU10 Föredragande:

2013-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-01-29 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Avfall och kretslopp MJU8 Beredning Motioner Föredragande: ALK 2. Livsmedelskontroll MJU9 Beredning Motioner Föredragande: LS 3. Landsbygdspolitik m.m. MJU10 Beredning

2013-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2013-01-17 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2013-01-17 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Avslutat cypriotiskt och nytt irländskt ordförandeskap Information Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 2. Justering av protokoll 3. Inkomna skrivelser Föredragande:

2013-01-17 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-03-14 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-03-14 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 21 mars 2013 Information Miljöministern Miljödepartementet 2. Kl. 09.00 Jordbruksråd 18-19 mars 2013 Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet

2013-03-14 08:00:00