Dokument & lagar (97 träffar)

Statens offentliga utredningar 1918:14

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGTFVET AF DEN AF KTJNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖKANDE ili XXVII. FÖRSLAG TILL GRUNDER, MED TILLÄMPNING AF HVILKA INFÖDDA SVENSKA KVINNOR MÅ KUNNA AF KONUNGEN UTNÄMNAS OCH BEFORDRAS TILL VISSA BEFATTNINGAR. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sl SÖNER 1911

1918-04-24

Statens offentliga utredningar 1918:14 (pdf, 16094 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:14

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL ANORDNANDE AV KOLONISATIONSFÖRSÖK Å VISSA KRONOPARKER I VÄSTERBOTTENS OCH NORRBOTTENS LÄN AVGIVET DEN 15 DECEMBER 1917 KOLONISATIONSKOMMITTÉN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 180317 Register. Skrivelse till chefen för jordbruksdepartementet.Betänkande. Inledning.Lantbruksstyrelsens

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:14 (pdf, 14400 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:14

BETÄNKANDE RÖRANDE OMORGANISATION AV LANTBRUKSSTYRELSEN M. M. AVGIVET DEN 19 JANUARI 1918 AV DE AV CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 3 JULI 1917 TILLKALLADE SAKKUNNIGA I FÖRSLAG TILL OMORGANISATION AV LANTBRUKSSTYRELSEN SAMT REGLERING AV STATSKONSULENTERNAS OCH FISKER1-TJANSTEMÄNNENS

1918-01-18

Statens offentliga utredningar 1918:14 (pdf, 11441 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:13

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUN ÖL. MAJ T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE LY. UTLÅTANDE ÖYER DEN S. K. LÄRARLÖNENÄMNDENS DEN 31 OKTOBER 1914 AVGIVNA BETÄNKANDE M. M. STOCKHOLM 1918 ITUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 175454 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.vax.

1918-02-21

Statens offentliga utredningar 1918:13 (pdf, 17711 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:13

LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE II DEL 1 STATSBIDRAG TILL UNDERVISNING I HUSLIG EKONOMI VID FOLKSKOLOR M. M. STATSBIDRAG TILL UNDERVISNING I SLÖJD VID FOLKSKOLOR STATSBIDRAG TILL FORTSÄTTNINGSSKOLOR STATSBIDRAG TILL LANDSTINGSSEMINARIER V FÖRSTA DELENS INNEHÅLL. Sid Skrivelse till Konungen.va Statsbidrag till undervisning

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:13 (pdf, 13381 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:13

I, A H A RE I jONEN A M N DE N 8 BETA N Iv AND K BAND 3 BILÄGGA HISTORIK JÄMTE FRAMSTÄLLNINGAR OCH UTLÅTANDEN RÖRANDE AVLÖNINGS- OCH PENSIONSFÖRHÅLLANDEN 1131873. Lärarelönenämnden. 3. STOCKHOLM I:UML. BOKT11VCKEH1ET. P. A. NOK8TKDT SÖXKR 1914 Tredje bandets innehåll. Bil. XXI. Bil. XXII. Bil. XXIII. Bil. XXIV.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:13 (pdf, 17522 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:12

LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE I BAND 1 HUVUDBETÄNKANDE STOCKHOLM KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1914 131873 Första bandets innehåll. Sid. Skrivelse till Konungen.ix Kap. I. Behovet av löneförbättring.1 Lärare vid allmänna läroverk.2 Lärare vid högre lärarinneseminariet och folkskoleseminarier.9 Lärare

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:12 (pdf, 14391 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE ANGÅENDE FORTSÄTTNINGSSKOLAN, DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGEN, DEN LÄGRE HANDELSUNDERVISNINGEN OCH NÄRLIGGANDE UNDERVISNINGSOMRÅDEN AVGIVET AV ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 3 NOVEMBER 1916 TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1917 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 178671 INNEHÅLL. Skrivelse till

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:11 (pdf, 10963 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AY HANDELSSKOLOR AVGIVET AV ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 29 AUGUSTI 1913 TILLKALLADE KOMMITTERADE UPPSALA EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI 1914. Innehåll. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.sid. 1 Behovet av den lägre handelsundervisningens ordnande.1 Frågan

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:11 (pdf, 4491 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE ANGÅENDE UPPRÄTTANDE A HANDELSKURSER m. m. AVGIVET ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 29 AUGUSTI 1913 TILLKALLADE KOMMITTERADE UPPSALA EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI 1915. Al Innehåll, Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.sid. V Handelskursernas uppgift och anordning.1 Understöd till

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:11 (pdf, 8037 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:11

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE ANGÅENDE FORTSÄTTNINGSSKOLAN AVGIVET DEN 15 JUNI 1916 KUNGL. FOLKSKOLÖVERSTYRELSEN STOCKHOLM 1916 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 162010 INNEHÅLLSÖVERSIKT. Sid Skrivelse till Konungen I Utlåtande. Inledning. Översikt av kommittébetänkandet Kap. I. Kommittéförslagets huvudpunkter

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:11 (pdf, 8753 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:11

FOLK UNDERVISA NGSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE v ANGÅENDE FORTSÄTTNINGS SKOLAN AVGIVET DEN 1 AUGUSTI 1914 STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1914 1:11460 INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Konungen.i. Itap. I. Fortsättningsskolans betydelse.1. En huvudpunkt i kommitténs uppdrag 1. De senare årtiondenas

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:11 (pdf, 21257 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:10

UTLÅTANDE ANGÅENDE DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE AVGIVET AV KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM I. IT T LÅTAN D E TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM ISIG Stockholm den 18 oktober 1.91~TILL KONUNGEN. Genom nådig remiss den 17 augusti 1912 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt Kommerskollegium att efter

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:10 (pdf, 8305 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:10

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE och FÖRSLAG TILL DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE UNDERDÅNIGT utlåtande och förslag till DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE AVGIVET AF DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 4 OKTOBER 1907 TILLSATTA KOMMITTÉN II. DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGEN I SVERIGE BILAGA:STATISTISKA UPPGIFTER

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:10 (pdf, 24115 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE och FÖRSLAG TILL DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE och FÖRSLAG TILL DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS ORDNANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 4 OKTOBER 1907 TILLSATTA KOMMITTÉN I. UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ÖREBRO 1912 LÄNSTIDNINGENS TRYCKERI Innehållsförteckning,

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 15167 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

UNDERDANK TF UTI ÅT A NI E ÅNGAKNDK ÅTGÄRDER FÖR SULFIT SPRITTILLVERKNING ENS BEFRÄMJANDE M. M. AVGIVET DEN 27 AUGUSTI 1917 AV KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Stockholm den 27 augusti 1917. Till KONUNGEN. Enligt nådig remiss den 19 mars 1917 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 1515 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE FÖRSLAG TILL FÖRORDNINGAR ANGÅENDE SKATTEFRI SPRIT SAMT VISSA ALKOHOLHALTIGA PREPARAT M. M. AVGIVET DEN 5 MARS 1917 AV KUNGL. KONTROLLSTYRELSEN. STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-A.B. Till KONUNGEN. Genom nådig remiss den 14 januari 1916 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt kontrollstyrelsen

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 5274 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

NYKTERHETSKOMMITTÉN VII UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE MED FÖRSLAG FÖRORDNING ANGÅENDE TILLHANDA HÅLLANDE AV SKATTEFRI SPRIT SAMT ALKOHOLHALTIGA VAROR FÖR ANDRA ÄNDAMÅL ÄN FÖRTÄRING M. M. AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 17 NOVEMBER 1911 TILLSATTA NYKTERHETSKOMMITTÉN STOCKHOLM 1Ö16 O SKAK EKLUNDS BOKTRYCKERI. I serien

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 10648 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING Angående FÖRSÄLJNING AV PILSNER M. M. AVGIVET AV INOM KUNGL. FINANSDEPARTEMENTET SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-A.B. I Y V INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för kungi. finansdepartementet 5 Förslag till förordning ang.

1918-01-01

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 4232 kB)

Statens offentliga utredningar 1918:9

Till Konungen. 1917 års bankkommitté, som enligt statsrådsprotokollet över finansärenden den 22 september 1917 skall hava att utreda vissa frågor rörande det svenska kredit- och bankväsendet, har för sig uppgjort ett arbetspro 2 gram, som kommitténs ordförande den 17 januari 1918 ingivit till Herr Statsrådet och Chefen

1918-03-12

Statens offentliga utredningar 1918:9 (pdf, 1184 kB)