Dokument & lagar (191 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-06-13 kl. 08:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid: 2013-06-13 08:30 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Försvarsmakten och vissa miljöfrågor FöU13 Justering Motioner Föredragande: MB 4. Rapporter 5. Övriga frågor Bilagor Punkt 1: Protokoll 2012/13:31 Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:

2013-06-13 08:30:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-06-04 11:30 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Grönbok om försäkring mot katastrofer FöU12 Justering KOM2013 213 Föredragande: IW 4. Rapporter 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde

2013-06-04 11:30:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-05-30 09:00 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmakten m.m. Information ÖB general Sverker Göranson m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Jämställdhet och genusfrågor FöU14 Justering

2013-05-30 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-05-28 kl. 10:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-05-28 10:30 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmaktens miljöarbete m.m. kl. 10:30 Information Miljöchef Arne Wessner m.fl.Försvarsmakten 2. Inför möte i rådet transport, telekommunikation och energi kl. 11:30 Information

2013-05-28 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-05-21 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Jämställdhet och genderfrågor FöU12 Beredning Motioner Föredragande: MB 4. Försvarsmakten och vissa miljöfrågor FöU13 Beredning

2013-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-05-14 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Riksrevisionens rapport Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband FöU9 Justering Skr. 2012/13:97 och motioner

2013-05-14 11:00:00

Yttrande 2012/13:FöU1y

2012/13:FöU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Försvarsutskottets yttrande 2012/13:FöU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 11 april 2013 att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över Årsboken om EU,

2013-05-14

Yttrande 2012/13:FöU1y (pdf, 66 kB)

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-05-02 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU7 Justering Motioner Föredragande: MB 4. Berättelse om verksamheten i Europeiska

2013-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:25 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-04-25 09:30 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmaktens incidentberedskap m.m. kl. 09:30 Information Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU7 Fortsatt

2013-04-25 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-04-23 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Riksrevisionens rapport Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband FöU9 Beredning Skr. 20012/13:97 och motioner

2013-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-04-16 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Inför kommande försvarsministermöte i EU Information Försvarsminister Karin Enström m.fl.Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Vissa frågor

2013-04-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-04-09 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU7 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: MB 4. Samhällets räddningstjänst FöU8

2013-04-09 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Torsdag 2013-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-03-21 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Forskning och utveckling inom försvarsutskottets ansvarsområde Information Sekretariatschef Cristina Eriksson Stephansson, Utrednings- och forskningssekretariatet 2. Justering

2013-03-21 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-03-14 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU7 Beredning Motioner Föredragande: MB 4. Samhällets räddningstjänst FöU8 Beredning

2013-03-14 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-03-12 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Explosivämnen FöU4 Justering Motioner Föredragande: RS 4. Bedömningar av besparingar i Försvarsmaktens materielförsörjning och

2013-03-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-03-07 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Årsredovisning för 2012 och budgetförslag för 2014 Information Vik. överbefälhavare generallöjtnant Jan Salestrand m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2013-03-07 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Personalförsörjning och Försvarsmaktens förmåga kl. 11.00 Information Försvarsminister Karin Enström m.fl.Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2013-02-21 09:30 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmakten om vissa studiefrågor Information Vik. överbefälhavare generallöjtnant Jan Salestrand m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-förslag

2013-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2013-02-19 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmakten om operativa studier och spel Information Generalmajor Dennis Gyllensporre m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Förordnande

2013-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2013-02-12 kl. 10:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2013-02-12 10:30 Plats: RÖ 5-32 1. Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalanta kl. 10.30 i RÖ5-30 Information tillsammans med UU Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl, Utrikesdepartementet

2013-02-12 10:30:00