Dokument & lagar (230 träffar)

Riksdagsskrivelse 1908:228

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 228. tf:o 228. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 juni 1908. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontoret. Statsutskottets memorial n:o 197Till Konungen. Då det reglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid innevarande

1908-06-03

Riksdagsskrivelse 1908:228 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:227

Riksdagens Skrifvelse N:o 227. 1 fro 227. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 juni 1908. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen med öfverlämnande af ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 194 och 198Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1909 och intill dess ny statsreglering vidtager,

1908-06-03

Riksdagsskrivelse 1908:227 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:226

Riksdagens Skrifvelse N:o 226. I N:o 226. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 juni 1908. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående utredning om kommunernas bärkraft i förhållande till dem åliggande skattebördor m. m. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtanden n:is 19 och

1908-06-03

Riksdagsskrivelse 1908:226 (pdf, 178 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:225

Riksdagens Skrifvelse N:o 225. 1 N:o 225. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 juni 1908. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående statsregleringen för år 1909 och suttet för anvisande af vissa an slag sbelopp. Statsutskottets memorial n:o 194 Till Konungen. l:o. I propositionen angående

1908-06-02

Riksdagsskrivelse 1908:225 (pdf, 266 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:224

Riksdagens Skrifvelse N:o 224. 1 N:o 224. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 juni 1908. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen med begäran om utredning angående upprättande af en hypoteksbank för tillgodoseende af fastiglietskrediten i städerna. Statsutskottets utlåtande n:o 193.Till Konungen.

1908-06-02

Riksdagsskrivelse 1908:224 (pdf, 149 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:223

Riksdagens Skrifvelse N:o 223. 1 N:o 223, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 juni 1908. 1 Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Majts proposition angående afskrifvande af byggnadskassornas i TJppsala, Skara och Kalmar stift skulder till riksgäldskontoret m. m. Statsutskottets

1908-06-02

Riksdagsskrivelse 1908:223 (pdf, 212 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:222

Riksdagens Skrifvelse N:o 222. N:o 222. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 juni 1908. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungi. Maj:ts proposition angående förvärfvande för statsverkets räkning af Strömsholms kanal m. m. Statsutskottets utlåtande n:o 188.Till Konungen. I

1908-06-02

Riksdagsskrivelse 1908:222 (pdf, 223 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:221

Riksdagens Skrifvelse N:o 221. 1 V:o 221. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 2 juni 1908. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående inköp för statens räkning af aktiebolaget Svappavaara malmfält tillhöriga grufvor m. m. Statsutskottets utlåtande

1908-06-02

Riksdagsskrivelse 1908:221 (pdf, 366 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:220

Riksdagens Skrifvelse N:o 220. 3 N:o 220. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 2 juni 1908. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande af postverkets utgiftsstater för år 1909 m. m. Statsutskottets- utlåtande n:o 186.Till Konungen. I en

1908-06-02

Riksdagsskrivelse 1908:220 (pdf, 351 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:219

Riksdagens Skrifvelse N:o 219. N:o 219. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 juni 1908. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående aflöning sförhöjning till riksförsäkringsanstaltens tjänstemän och betjänte. Statsutskottets utlåtande n:o 134 och memorial

1908-06-02

Riksdagsskrivelse 1908:219 (pdf, 156 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:216

Riksdag em Skrifvelse N:o 216. 5 N:o 216. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 juni 1908, Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkande n:o 32.Till Konungen. I förordningen angående bevillning af fast egendom samt

1908-06-02

Riksdagsskrivelse 1908:216 (pdf, 155 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:212

Riksdagens Skrifvelse N:o 212. 1 iiso 212. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 juni 1908. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 171, bevillningsutskottets betänkande n:o 31 samt bankoutskottets memorial n:o 4.Till

1908-06-02

Riksdagsskrivelse 1908:212 (pdf, 819 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:6

Riksdagens Skrifvelse N:o G. I N:o 6. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 juni 1908. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjätte hufvudtitel, innefattande anslagen till civildepartementet. Statsutskottets utlåtanden n:is 7, 12, 27, 28,

1908-06-02

Riksdagsskrivelse 1908:6 (pdf, 4534 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:218

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 218. 218. Uppläst ocli godkänd hos Första Kammaren den 1 juni 1908. Andra Kammaren den 1 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ecklesiastik boställsordning. Särskilda utskottets n:o 1 utlåtande n:o 3Till Konungen. I en den 6 sistlidne

1908-06-01

Riksdagsskrivelse 1908:218 (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:217

Riksdagens Skrifvelse N:o 217. 1 N:o 217. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 juni 1908. Andra Kammaren den 1 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Majds proposition med förslag till lag om reglering af prästerskapets aflöning m. m. Särskilda utskottets n:o 1 utlåtande n:o 2Till Konungen.

1908-06-01

Riksdagsskrivelse 1908:217 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:215

Riksdagens Skrifvelse N:o 215. 1 N:o 215. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 juni 1908. Andra Kammaren den 1 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af KungMaj:ts proposition med förslag till förordning angående stämpelafgifter. Bevillningsutskottets betänkande n:o 24 och memorial n:r 27 och 30.Till

1908-06-01

Riksdagsskrivelse 1908:215 (pdf, 278 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:214

Riksdagens Skrifvelse N:o 214. 1 N:o 214 Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 juni 1908. Andra Kammaren den 1 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående användande af viss del af den så i alla de Djurgård sfond en för utförande af byggnads- och reparationsarbeten

1908-06-01

Riksdagsskrivelse 1908:214 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:213

Riksdagens Skrifvelse N:o 213. 1 N:o 213. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 juni 1908. Andra Kammaren den 1 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående godkännande af en konvention med Norge om hänskjutande till skiljedom af. frågan om viss del af sjögränsen

1908-06-01

Riksdagsskrivelse 1908:213 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:211

Riksdagens Skrifvelse N:o 211. 3 N:o 211. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 juni 1908. Andra Kammaren den 1 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående lönereglering för flottans pensionskassas tjänstemän och vaktmästare. Statsutskottets utlåtande n:o 163.Till Konungen.

1908-06-01

Riksdagsskrivelse 1908:211 (pdf, 309 kB)

Riksdagsskrivelse 1908:210

Riksdagens Skrifvelse N:o 210. 1 N:o 210. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 juni 1908. Andra Kammaren den 1 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kungl. Majits proposition angående åtgärder för underlättande af manskapsrékry tering en vid flottan och kustartilleriet. Statsutskottets utlåtande

1908-06-01

Riksdagsskrivelse 1908:210 (pdf, 143 kB)