Dokument & lagar (608 träffar)

Riksdagsskrivelse 1914:294 - b

8 Riksdagens skrivelse Nr 294. Nr 294. Uppläst och godkänd i första kammaren den 30 september 1914. i andra kammaren den 30 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungi. Maj.ts proposition med förslag till lag om förhindrande av oskälig prisstegring å vissa varor vid krig eller krigsfara,

1914-09-30

Riksdagsskrivelse 1914:294 - b (pdf, 352 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:293 - b

Riksdagens skrivelse Nr 293. 7 Nr 293. Uppläst och godkänd i första kammaren den 29 september 1914. i andra kammaren den 30 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag, innefattande tillägg till 17 kap. 4 handelsbalken. Lagutskottets utlåtande nr 39.Till

1914-09-30

Riksdagsskrivelse 1914:293 - b (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:292 - b

6 Riksdagens skrivelse Nr 292. Nr 292. Uppläst och godkänd i första kammaren den 28 september 1914. i andra kammaren den 29 september 1914. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontor et med reglemente för riksgäldskontor et. Bankoutskottets memorial nr 33.Till fullmäktige i riksgäldskontoret. Det av innevarande

1914-09-29

Riksdagsskrivelse 1914:292 - b (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:291 - b

Riksdagens skrivelse Nr 291. 5 Nr 291. Uppläst och godkänd i forsta kammaren den 28 september 1914. 1 i andra kammaren den 29 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen med reglemente för riksgäldskontor et. Bankoutskottets memorial nr 33.Till Konungen. Det av innevarande riksdag för riksgäldskontoret utfärdade

1914-09-29

Riksdagsskrivelse 1914:291 - b (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:289 - b

Riksdagens skrivelse Nr 289. 1 Nr 289. Uppläst och godkänd i första kammaren den 28 september 1914. i andra kammaren den 28 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förändrade bestämmelser med avseende å statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara. Statsutskottets

1914-09-28

Riksdagsskrivelse 1914:289 - b (pdf, 189 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:288 - b

28 Riksdagens skrivelse Nr 288. Nr 288. Uppläst och godkänd i första kammaren den 38 september 1914. i andra kammaren den 28 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av ny riksstat. Statsutskottets memorial nr 114.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1915 och intill dess ny statsreglering

1914-09-28

Riksdagsskrivelse 1914:288 - b (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:290 - b

Riksdagens skrivelse Nr 290. 3 Nr 290. Uppläst och godkänd i första kammaren den 27 september 1914. i andra kammaren den 27 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående visst medgivande i fråga om framtida låneunderstöd av staten till järnväg mellan Gånghester

1914-09-27

Riksdagsskrivelse 1914:290 - b (pdf, 157 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:287 - b

Riksdagens skrivelse Nr 287. 1 Nr 287. Uppläst och godkänd i första kammaren den 27 september 1914. i andra kammaren den 27 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1915. Statsutskottets memorial nr 113.Till Konungen. I. Statsverkets inkomster. I den till riksdagen den 18 maj

1914-09-27

Riksdagsskrivelse 1914:287 - b (pdf, 2144 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:10 - b

Riksdagens skrivelse Nr 10. 1 Nr 10. Uppläst och godkänd i första kammaren den 27 september 1914. i andra kammaren den 27 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående regleringen av utgifterna under riksstatens tionde huvudtitel, innefattande anslagen till pensions- och indragning sstaterna. Bankoutskottets

1914-09-27

Riksdagsskrivelse 1914:10 - b (pdf, 2094 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:286 - b

6 Riksdagens skrivelse Nr 286. Nr 286. Uppläst och godkänd i första kammaren den 26 september 1914. i andra kammaren den 26 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående utförsel av socker till Norge under viss tid, utan erläggande av

1914-09-26

Riksdagsskrivelse 1914:286 - b (pdf, 234 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:285 - b

Riksdagens skrivelse Nr 285. 1 Nr 285. Uppläst och godkänd i första kammaren den 26 september 1914. i andra kammaren den 26 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen om ändrade bestämmelser angående tullrestitution vid utförsel av tobaks fabrikat. Bevillningsutskottets memorial nr 36.Till Konungen. Sedan riksdagen

1914-09-26

Riksdagsskrivelse 1914:285 - b (pdf, 405 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:284 - b

4 Riksdagens skrivelse Nr 284. Nr 284. Uppläst och godkänd i första kammaren den 25 september 1914. i andra kammaren den 25 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till resekostnaden för medellösa arbetssökande. Statsutskottets utlåtande nr 109.Till

1914-09-25

Riksdagsskrivelse 1914:284 - b (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:283 - b

Riksdagens skrivelse Nr 283. 1 Nr 283. Uppläst och godkänd i första kammaren den 25 september 1914. andra kammaren den 25 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Majds proposition angående anslag för understödjande av arbetslösa. Statsutskottets utlåtande nr 108.Till Konungen. I eu den

1914-09-25

Riksdagsskrivelse 1914:283 - b (pdf, 234 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:3 - b

Riksdagens skrivelse Nr 3. 1 Nr 3. Uppläst och godkänd i första kammaren den 25 september 1914. i andra kammaren den 25 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj ds propositioner dels med förslag till förordning angående försäljning av alkoholhaltiga drycker m. m.dels ock om ersättning

1914-09-25

Riksdagsskrivelse 1914:3 - b (pdf, 294 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:282 - b

Riksdagens skrivelse Nr 282. 1 Nr 282. Uppläst och godkänd i första kammaren den 23 september 1914. i andra kammaren den 23 september 1914. Biksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av bevillning ärna för år 1915. Bevillningsutskottets betänkande nr 35.Till Konungen. Vid behandlingen av Eders Kungl. Maj:ts

1914-09-23

Riksdagsskrivelse 1914:282 - b (pdf, 1264 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:281 - b

2 Riksdagens skrivelse Nr 281. Nr 281. Uppläst och godkänd i första kammaren den 23 september 1914. i andra kammaren den 23 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition angående reglemente för marinens avlöning under krig stjänstgöring stid. Särskilda utskottets nr 1 utlåtande

1914-09-23

Riksdagsskrivelse 1914:281 - b (pdf, 1020 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:280 - b

Riksdagens skrivelse Nr 280. 1 Nr 280. Uppläst och godkänd i första kammaren den 23 september 1914. i andra kammaren den 23 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående anvisande av extra rekryteringsbidrag för fyllande av 1915 års stater. Särskilda utskottets nr 1 utlåtande nr 32.Till Konungen. I en till

1914-09-23

Riksdagsskrivelse 1914:280 - b (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:277 - b

6 jRiksdagens skrivelse Nr 277. Nr 277. Uppläst och godkänd i första kammaren den 23 september 1914. i andra kammaren den 23 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt för Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag att utan iakttagande av förut stadgat villkor

1914-09-23

Riksdagsskrivelse 1914:277 - b (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:276 - b

Riksdagens skrivelse Nr 276. 5 Nr 276. Uppläst och godkänd i första kammaren den 23 september 1914. i andra kammaren den 23 september 1914. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående de i 63 regeringsformen föreskrivna kreditivsummor. Statsutskottets memorial nr 107.Till Konungen. Med anledning av stadgandet i 63 regeringsformen,

1914-09-23

Riksdagsskrivelse 1914:276 - b (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1914:5a - b

Riksdagens skrivelse Nr 5 A. 1 Nr 5 A. Uppläst och godkänd i första kammaren den 23 september 1914. i andra 23 Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens femte huvudtitel, omfattande anslagen till sjöförsvarsdepartementet, med undantag av anslagen till Handeln.Till Konungen.

1914-09-23

Riksdagsskrivelse 1914:5a - b (pdf, 4030 kB)