Dokument & lagar (1 173 träffar)

Riksdagsskrivelse 1964:408 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf08 år 1964 15 Nr 408 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik m. m. jämte i ämnet väckta motioner. Bankoutskottets utlåtande nr 48 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets

1964-12-17

Riksdagsskrivelse 1964:408 - höst (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:395 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 394595 år 1964 Nr 394 Riksdagen skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående lån till Upplands Bro kommun. Statsutskottets utlåtande nr 209 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 209 i anledning av Kungl. Maj ts proposition

1964-12-17

Riksdagsskrivelse 1964:395 - höst (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:394 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 394595 år 1964 Nr 394 Riksdagen skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående lån till Upplands Bro kommun. Statsutskottets utlåtande nr 209 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 209 i anledning av Kungl. Maj ts proposition

1964-12-17

Riksdagsskrivelse 1964:394 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:405 - höst

Riksdagens skrivelse nr 404405 år 1964 13 Nr 404 Riksdagens förordnande för herr Ingvar Svanberg att vara suppleant för fullmäktig i riksgäldskontoret. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt att, sedan i överensstämmelse med föreskrifterna i 70 och 71 riksdagsordningen vi

1964-12-16

Riksdagsskrivelse 1964:405 - höst (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:404 - höst

Riksdagens skrivelse nr 404405 år 1964 13 Nr 404 Riksdagens förordnande för herr Ingvar Svanberg att vara suppleant för fullmäktig i riksgäldskontoret. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt att, sedan i överensstämmelse med föreskrifterna i 70 och 71 riksdagsordningen vi

1964-12-16

Riksdagsskrivelse 1964:404 - höst (pdf, 146 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:399 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 398399 år 1964 Nr 398 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken i anledning av dels framställning angående Tumba pappersbruk, m. m.dels i ämnet väckt motion. Bankoutskottets utlåtande nr 47 Till Fullmäktige i riksbanken Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande

1964-12-16

Riksdagsskrivelse 1964:399 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:398 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 398399 år 1964 Nr 398 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken i anledning av dels framställning angående Tumba pappersbruk, m. m.dels i ämnet väckt motion. Bankoutskottets utlåtande nr 47 Till Fullmäktige i riksbanken Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande

1964-12-16

Riksdagsskrivelse 1964:398 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:407 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr Jf06Jf07 år 196If Nr 406 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående organisationen av delgivningsverksamheten efter förstatligandet av polisväsendet m. m.såvitt propositionen hänvisats till lagutskott. Första lagutskottets utlåtande nr 52 Till Kon

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:407 - höst (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:406 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr Jf06Jf07 år 196If Nr 406 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående organisationen av delgivningsverksamheten efter förstatligandet av polisväsendet m. m.såvitt propositionen hänvisats till lagutskott. Första lagutskottets utlåtande nr 52 Till Kon

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:406 - höst (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:403 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 1/02J/03 år 1961/ Nr 402 Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av suppleanter i riksbanken och riksgäldskontoret. Till Konungen Riksdagen får härmed anmäla att vid den 11 innevarande december i överensstämmelse med 70 och 71 riksdagsordningen anställda val dels av suppleant för

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:403 - höst (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:402 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 1/02J/03 år 1961/ Nr 402 Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av suppleanter i riksbanken och riksgäldskontoret. Till Konungen Riksdagen får härmed anmäla att vid den 11 innevarande december i överensstämmelse med 70 och 71 riksdagsordningen anställda val dels av suppleant för

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:402 - höst (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:401 - höst

Riksdagens skrivelse nr JfOOlfOl år 1961f 11 Nr 400 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av konvention om kontinentalsockeln m. m. Utrikesutskottets utlåtande nr 12 Till Konungen Under åberopande av Kungl. Maj ts proposition, nr 197, angående godkännande

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:401 - höst (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:400 - höst

Riksdagens skrivelse nr JfOOlfOl år 1961f 11 Nr 400 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av konvention om kontinentalsockeln m. m. Utrikesutskottets utlåtande nr 12 Till Konungen Under åberopande av Kungl. Maj ts proposition, nr 197, angående godkännande

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:400 - höst (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:397 - höst

Riksdagens skrivelse nr 396397 år 196tf 9 Nr 396 Rilcsdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående ordinariesättning tv vissa tjänster i riksgäldskontoret och vid riksdagens ekonomibyrå. Bankoutskottets utlåtande nr 45 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av ett tryckt exemplar av

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:397 - höst (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:396 - höst

Riksdagens skrivelse nr 396397 år 196tf 9 Nr 396 Rilcsdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående ordinariesättning tv vissa tjänster i riksgäldskontoret och vid riksdagens ekonomibyrå. Bankoutskottets utlåtande nr 45 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av ett tryckt exemplar av

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:396 - höst (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:393 - höst

Riksdagens skrivelse nr 392393 år 196Jf 7 Nr 392 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 196Jf/65 till Vissa exploatering skostnader m. m. jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande nr 207 Till Konungen Med

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:393 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:392 - höst

Riksdagens skrivelse nr 392393 år 196Jf 7 Nr 392 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 196Jf/65 till Vissa exploatering skostnader m. m. jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande nr 207 Till Konungen Med

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:392 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:391 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 390391 år 196b Nr 390 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 196b/65, i vad propositionen avser inrikesdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 205 Till Konungen Med

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:391 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:390 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 390391 år 196b Nr 390 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 196b/65, i vad propositionen avser inrikesdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 205 Till Konungen Med

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:390 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:389 - höst

Riksdagens skrivelse nr 388389 år 1964 5 Nr 388 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1964/65, i vad propositionen avser ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 203 Till Konungen

1964-12-15

Riksdagsskrivelse 1964:389 - höst (pdf, 128 kB)