Dokument & lagar (1 172 träffar)

Riksdagsskrivelse 1966:407 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 405407 år 1966 Nr 405 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket angående cmdringar i reglementet för riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets memorial nr 60 Till styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial nr 60 med

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:407 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:406 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 405407 år 1966 Nr 405 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket angående cmdringar i reglementet för riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets memorial nr 60 Till styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial nr 60 med

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:406 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:405 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 405407 år 1966 Nr 405 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket angående cmdringar i reglementet för riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets memorial nr 60 Till styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial nr 60 med

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:405 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:404 - höst

Riksdagem skrivelse nr Jf02JfOlf år 1966 15 Nr 402 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ordinariesättning av en tjänst vid kontoret. Bankoutskottets memorial nr 59 Till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:404 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:403 - höst

Riksdagem skrivelse nr Jf02JfOlf år 1966 15 Nr 402 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ordinariesättning av en tjänst vid kontoret. Bankoutskottets memorial nr 59 Till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:403 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:402 - höst

Riksdagem skrivelse nr Jf02JfOlf år 1966 15 Nr 402 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ordinariesättning av en tjänst vid kontoret. Bankoutskottets memorial nr 59 Till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:402 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:401 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr IfOl år 1966 Nr 400 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av framställning från styrelsen för riksdagsbiblioteket angående anvisande av anslag för partiell flyttning av riksdagsbiblioteket. Banko utskottets utlåtande nr 57 Till styrelser för riksdagsbiblioteket

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:401 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:400 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr IfOl år 1966 Nr 400 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av framställning från styrelsen för riksdagsbiblioteket angående anvisande av anslag för partiell flyttning av riksdagsbiblioteket. Banko utskottets utlåtande nr 57 Till styrelser för riksdagsbiblioteket

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:400 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:399 - höst

Riksdagens skrivelse nr 398399 år 1966 13 Nr 398 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor i anledning av motioner angående utnyttjande av automatisk databehandling i riksdagsarbetet. Bankoutskottets utlåtande nr 52 Till styrelser för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:399 - höst (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:398 - höst

Riksdagens skrivelse nr 398399 år 1966 13 Nr 398 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor i anledning av motioner angående utnyttjande av automatisk databehandling i riksdagsarbetet. Bankoutskottets utlåtande nr 52 Till styrelser för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:398 - höst (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:397 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 896897 år 1966 Nr 396 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av dels skrivelse från riksgäldskontoret angående eventuell utflyttning av riksdagsbiblioteket till kvarteret Vinstocken, dels motioner om arbetsrum för riksdagens ledamöter m. m. Bankoutskottets

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:397 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:396 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 896897 år 1966 Nr 396 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av dels skrivelse från riksgäldskontoret angående eventuell utflyttning av riksdagsbiblioteket till kvarteret Vinstocken, dels motioner om arbetsrum för riksdagens ledamöter m. m. Bankoutskottets

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:396 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:395 - höst

Riksdagens skrivelse nr 391f395 år 1966 11 Nr 394 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m. m. jämte motioner i ämnet. Bankoutskottets utlåtande nr 54 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:395 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:394 - höst

Riksdagens skrivelse nr 391f395 år 1966 11 Nr 394 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m. m. jämte motioner i ämnet. Bankoutskottets utlåtande nr 54 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:394 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:376 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 376377 år 1966 Nr 376 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 19 tf 2 nr Jf29 om hyresreglering m. m.m. m.jämte i ämnet väckta motioner. Tredje lagutskottets utlåtande nr 60 Till Konungen

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:376 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:356 - höst

Riksdagens skrivelse nr 355356 år 1966 7 Nr 355 Riksdaaens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om vissa intrång i Stora Sjöfallets nallonalpark jämte i ämnet väckta motioner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 28 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av jordbruksutskottets

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:356 - höst (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:355 - höst

Riksdagens skrivelse nr 355356 år 1966 7 Nr 355 Riksdaaens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om vissa intrång i Stora Sjöfallets nallonalpark jämte i ämnet väckta motioner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 28 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av jordbruksutskottets

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:355 - höst (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:393 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 392393 år 1966 Nr 392 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till radioansvarighetslag. Sammansatt konstitutions- och första lagutskotts utlåtande nr 1 Till Konungen Genom en den 11 november 1966 dagtecknad proposition, nr 156, har Eders Kungl.

1966-12-14

Riksdagsskrivelse 1966:393 - höst (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:392 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 392393 år 1966 Nr 392 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till radioansvarighetslag. Sammansatt konstitutions- och första lagutskotts utlåtande nr 1 Till Konungen Genom en den 11 november 1966 dagtecknad proposition, nr 156, har Eders Kungl.

1966-12-14

Riksdagsskrivelse 1966:392 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:391 - höst

Riksdagens skrivelse nr 389391 år 1966 9 Nr 389 Riksdagens skrivelse till Konungen angående tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1966/67. Statsutskottets memorial nr 164 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets memorial nr 164 angående tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret

1966-12-14

Riksdagsskrivelse 1966:391 - höst (pdf, 118 kB)