Dokument & lagar (1 481 träffar)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

protutdr 1917

Protokollsutdrag den 17 januari 1917. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari 1917. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedde: herr

1917-01-01

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01

Riksdagsskrivelse 1917:85

Riksdagens skrivelse Nr 85. 3 Nr 85. Godkänd av första kammaren den 20 april 1917. Godkänd an andra kammaren den 20 april 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds i statsverkspropositionen gjorda framställning om åtgärder för torvtillgångarnas tillgodogörande. Jordbruksutskottets utlåtande

1917-04-20

Riksdagsskrivelse 1917:85 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:84

Riksdagens skrivelse Nr 84. I Nr 84. Godkänd av första kammaren den 19 april 1917. Godkänd av andra kammaren den 19 april 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående pension åt hjälpmontören vid Trollhätte kraftverk A. J. Karlsson jämte en i ämnet väckt motion. Bankoutskottets

1917-04-19

Riksdagsskrivelse 1917:84 (pdf, 171 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:83

Riksdagens skrivelse Nr 8.H. 15 Nr 83. Godkänd av första kammaren den 21 april 1917. Godkänd av andra kammaren den 21 april 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anstånd med återbetalning av råntefritt lån■för svenska församlingens i London kyrkobyggnad. Statsutskottets

1917-04-21

Riksdagsskrivelse 1917:83 (pdf, 168 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:92

Riksdagens skrivelse Nr 92. 11 Nr 92. Godkänd av första kammaren den 25 april 1917. Godkänd av andra kammaren den 25 april 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anordnande av elektrisk belysning i Svea och Göta livgardens kasernetablissemang. Statsutskottets utlåtande

1917-04-25

Riksdagsskrivelse 1917:92 (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:91

Riksdagens skrivelse Nr 91. i Nr 91. Godkänd av första kammaren den 25 april 1917. Godkänd av andra kammaren den 25 april 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning angående engångskostnader för försvaret. Statsutskottets utlåtande nr 56.Till Konungen.

1917-04-25

Riksdagsskrivelse 1917:91 (pdf, 285 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:90

6 Riksdagen skrivelse Nr 90, Nr 90. Godkänd av första kammaren den 25 april 1917. Godkänd av andra kammaren den 25 april 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anläggning av ett stickspår från Åkers styckebruks järnvägsstation till Åkers krutbruk. Statsutskottets utlåtande

1917-04-25

Riksdagsskrivelse 1917:90 (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:89

Riksdagens skrivelse Nr SO. 5 Nr 89. Godkänd av första kammaren den 25 april 1917. Godkänd av andra kammaren den 25 april 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillstånd för vissa heställningshavare å staten för artilleriets fabriker och tyganstalter att för rätt att

1917-04-25

Riksdagsskrivelse 1917:89 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:88

liiksdagcns skrivelse Nr SS. 3 Nr 88. Godkänd av första kammaren den 25 april 1917. Godkänd av andra kammaren den 25 april 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel. Statsutskottets

1917-04-25

Riksdagsskrivelse 1917:88 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:87

Riksdagens skrivelse Nr 87. 1 Nr 87. Godkänd av första kammaren den 25 april 1917. Godkänd av andra kammaren den 25 april 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel. Statsutskottets

1917-04-25

Riksdagsskrivelse 1917:87 (pdf, 146 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:86

Riksdagens skrivelse Nr Sfi. Nr 86. Godkänd av första kammaren den 20 april 1917. Godkänd av andra kammaren den 20 april 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 65, 144, 164, 187, 188, 190, 609, 610, 624, 625, 626, 627, 628 och 629 i gällande

1917-04-20

Riksdagsskrivelse 1917:86 (pdf, 340 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:71

6 Riksdagens skrivelse Nr 71. Nr 71. Godkänd av första kammaren den 29 mars 1917. Godkänd av andra kammaren den 29 mars 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av två fullmäktige i riksgäldskontor et och av tre suppleanter för fullmäktige i nämnda verk. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid

1917-03-29

Riksdagsskrivelse 1917:71 (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:70

Riksdagens skrivelse Nr 70. 5 Nr 70. Godkänd av första kammaren den 29 mars 1917 Godkänd av andra kammaren den 29 mars 1917 Riksdagens förordnanden för tre suppleanter för riksdagens fullmäktige i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göra veterligt:att, sedan, i överensstämmelse

1917-03-29

Riksdagsskrivelse 1917:70 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:7

Riksdagens skrivelse Nr 7. 1 Hr 7. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens sjunde huvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet. Statsutskottets utlåtanden nr 7, 80, 85,

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:7 (pdf, 3414 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:69

4 Riksdagens skrivelse Nr 69. Nr 69. Godkänd av första kammaren den 29 mars 1917. Godkänd av andra kammaren den 29 mars 1917. Riksdagens förordnanden för två fullmäktige i riksbanken. Yi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göra veterligt:att, sedan, i överensstämmelse med föreskrifterna

1917-03-29

Riksdagsskrivelse 1917:69 (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:68

Riksdagens skrivelse Nr 08. 3 Nr 68. Godkänd av första kammaren den 29 mars 1917. Godkänd av andra kammaren den 29 mars 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av två fullmäktige i riksbanken och av tre suppleanter för riksdagens samtlige fullmäktige i nämnda verk. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla,

1917-03-29

Riksdagsskrivelse 1917:68 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:67

Riksdagens skrivelse Nr 67. 1 Nr 67. Godkänd av första kammaren den 29 mars 1917. Godkänd av andra kammaren den 29 mars 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 20 kap. 2 samt 24 kap. 3 strafflagen. Lagutskottets utlåtande nr 22.Till Konungen.

1917-03-29

Riksdagsskrivelse 1917:67 (pdf, 195 kB)